Tiåringer lærer sjøvett

Også i år arrangeres Sjøvettdager for flere tusen tiåringer langs hele kysten.

Publisert

POPULÆRT: Sollerudstranda i Oslo har flere år vært arena for Sjøvettdagene (arkivfoto).

Over 6.000 barn skal lære seg bruk av redningsvester, hvordan man oppfører seg i båt, miljøvett, varsling av ulykker og enkel førstehjelp i vår. Sjøvettdagene starter 2.mai og vil gå fram til skoleferien begynner.

Mer enn 82.000 barn har deltatt i slik opplæring siden de første Sjøvettdagene ble arrangert første gang for over ti år siden. I 2011 arrangeres totalt 53 Sjøvettdager fordelt på Finnmark, Trondheim, Hordaland, Rogaland, Kristiansand, Nøtterøy, Asker og Bærum, Oslo, Oslofjorden Øst og Halden.

Målet er å lære elever på 3.-4.trinn å forebygge at kritiske situasjoner oppstår i forbindelse med båtbruk. Instruktører fra de lokale sjøvettutvalgene, Forsvaret, Politi og brannvesen vil delta, og flere steder vil en få besøk av de velkjente redningsskøytene. Sjøvettdagene arrangeres av Vis sjøvett i Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet.

I løpet av to timer lærer barna om sjø- og miljøvett, og undervisningen er lagt opp med lek og praktiske øvelser. På forhånd har klassene brukt noen timer til å forberede temaene. Erfaringsmessig er barna svært lærevillige når de selv skal utføre de praktiske oppgavene.

I fjor omkom 33 mennesker i ulykker med fritidsbåt. Av disse var 28 menn, 4 kvinner og ett barn. Dødsulykker med barn i båt forekommer sjelden.

–Vis sjøvett har likevel  valgt barn og unge som målgruppen for det forebyggende arbeidet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Han påpeker også at barna kan være gode forbilder for de voksne, og håper at barna tar med seg disse viktige hold

Powered by Labrador CMS