Ulykker på sjøen

Tryggere for sjøfarende

Antallet personulykker blant folk som har sjøen som levebrød var i 2016 det laveste siden slutten av 1980-tallet.

Publisert Sist oppdatert

Bildet: «Rocknes»-ulykken er en av de alvorligste skipsykkene i norske farvann i etterkrigstiden. 18 mennesker omkom da skipet kantret i Vatlestraumen sør for Bergen i januar 2004. Men sett over mange år er tendensen likevel at sjølivet blir stadig tryggere.

 

Ferske tall fra Sjøfartsdirektoratet fastslår at det i 2016 var en nedgang i antall registrerte ulykker sammenlignet med fjoråret. I 2016 registrerte Sjøfartsdirektoratet 446 ulykker, mot 499 i 2015. Tilsvarende har direktoratet registrert syv dødsfall og 16 forlis i 2016, mot henholdsvis ni dødsfall og 22 forlis i 2015. Antallet personulykker ikke har vært så lavt siden 1988/1989. Dette skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

– Det er positivt at tallet på ulykker går ned totalt, og det jobbes godt med dette i både næringen og direktoratet. Gode rutiner for sikker drift reduserer risikoen for ulykker, og vi i Sjøfartsdirektoratet har valgt sikkerhetsstyring som vårt fokusområde for 2017. Vi håper det arbeidet vil ha en positiv effekt på ulykkesstatistikken videre, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen (bildet).

 

Fiskere er svært utsatt

Unntaket fra de positive tallene er blant fiskere, og det var en økning i antall omkomne på mindre fiskefartøy. Fem av i alt syv dødsfall skjedde på fiskefartøy under 15 meter i 2016, mot bare én hendelse i 2015.

I 2016 har Sjøfartsdirektoratet registrert 232 personskader, hvorav 18 stammer fra skipsulykker, mens de resterende 214 stammer fra arbeids- og personulykker. Dette er en nedgang på omlag 30 skader, sammenlignet med gjennomsnittet de siste fem årene. Av de 232 personskadene medførte syv dødsfall.

Også færre fritidsbåtdødsfall

Tidligere i år offentliggjorde Sjøfartsdirektoratet statistikken over registrerte dødsulykker fra fritidsfartøy i 2016. 27 personer omkom på fritidsfartøy i fjor. Dette er en nedgang på ti dødsfall sammenlignet med 2015, og vi må tilbake til 2007 for å finne et nivå som er lavere enn 2016. Men til tross for påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter under fart ble det også i fjor notert mange dødsfall der vest ikke ble benyttet.

Les mer om ulykkesstatistikken på Sjøfartsdirektoratets hjemmesider.

 

Powered by Labrador CMS