Nulltolleranse for sjøfyll i den svenske skjærgården
Nulltolleranse for sjøfyll i den svenske skjærgården

Nulltolleranse for sjøfyll i den svenske skjærgården

Neste sommer innføres en  ny grense for promille i den svenske skjærgården. Forslaget ble nylig lagt frem av den svenske regjeringen.

Publisert

Den svenske regjeringen foreslo i begynnelsen av desember endringer i sjøretten som i praksis er en null-toleranse for alkohol på sjøen. En grense på 0,2 promille alkohol i blodet blir innført fra 1. juni 2010 for de som kjører store eller raske båter. De nye reglene gjelder for både nyttefartøyer og fritidsbåter som kan kjøres i mer enn 15 knop, eller er lengre enn ti meter.

I tillegg til strengere alkoholgrenser, vil regjeringen også gi politiet og Kystvakten større rett til å stoppe og sjekke sjøfarende.

- Vi er nå i stand til rutinemessig å drive samme kontrollvirksomhet på sjøen som vi tidligere bare var i stand til på land. En skjerping vil ha en forebyggende effekt. Båtfolk er nå klar over at de kan bli stoppet og kontrollert, sier Fredrik Josefsson, etterforsker ved sjøpolitiet i Stockholm.

Han regner med at politiet og Kystvakten vil være mer årvåkne til alle som kjører sine båter rart. For å stoppe en båtfører, må han nemlig ha opptrådt iøynefallende eller på annen måte vært med på å skade sikkerheten på sjøen.

Ifølge Fredrik Josefsson har sjøfylla vært på omtrent samme nivå i flere år.

Powered by Labrador CMS