Ønsker mer kunnskap om registering av fritidsbåter
Ønsker mer kunnskap om registering av fritidsbåter
Ønsker mer kunnskap om registering av fritidsbåter
Ønsker mer kunnskap om registering av fritidsbåter

Ønsker mer kunnskap om registering av fritidsbåter

I kjølvannet av Lunde-konkursen ber nå nærings- og handelsministeren Sjøfartsdirektoratet om å bidra til økt kunskap om frivillig registrering av fritidsbåter.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeri og kystministeren fikk i midten av mai et skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) om rettsvernreglene, i kjølvannet av Lunde-konkursen. Bakgrunnen er at flere har kjøpt og betalt båter i god tro, og var ukjente med at selger ikke registrerte kjøper som ny eier i Skipsregisteret.

– Anser statsråden rettsvernsreglene for båter under 15 meter til å være gode nok, var spørsmålet Solvik-Olsen spurte fiskeri- og kystministeren. Spørsmålet ble onsdag besvart av nærings- og handelsminister Trond Giske som opplyser om nye krav som har vært gjeldende fra 2010.

Slik sjekker du om båten din er registerert i Skipsregisteret

«Fra år 2010 ble fritidsfartøy under 15 meter som er registrert omfattet av krav til merking utenpå skroget, jfr. forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv. § 9. Dette gir en indikasjon på at skipet er registrert og bidrar til enklere å kunne identifisere eierforhold. Imidlertid vil skip registrert før 2010 ofte kun være merket på innsiden av skroget» er det skriftlige svaret fra Giske.

Han legger til svindel og bedrag kan man imidlertid aldri fullt og helt gardere seg mot.

– Noen ganger følges ikke de lovpålagte/kontraktsfestede forpliktelser, ofte med alvorlige konsekvenser. Et realregister er ment å skulle skape en trygghet om eierforhold og gi rettsvern for eierrettigheter og panteheftelser, svarer han.

Etter at obligatorisk småbåtister ble avviklet i 2002ble det inngått kontrakt med Redningsselskapet om drift av et frivillig småbåtregister.

– Verken småbåtregisteret eller det tidligere obligatoriske småbåtregister var realregistre. Jeg vil be Sjøfartsdirektoratet bidra til økt kunnskap om ordningen med frivillig registrering av fritidsbåter i Skipsregisteret og konsekvensene av slik registrering, svarer Giske.

Les hele spørsmålet og svaret her.

Slik sjekker du om båten din er registerert i Skipsregisteret