FRITIDSFISKE: Fiske er mer enn matauk i norsk kultur. Nå skal fritidsfisket kartlegges.

Nå skal fritidsfiske kartlegges

Hvor stort er egentlig omfanget av fritidsfiske i Norge? Havforskningsinstituttet har startet en omfattende kartlegging for å finne ut av nettopp dette.

Publisert Sist oppdatert

Omfanget av fritidsfisket i Norge skal kartlegges, og først ute er Nord-Norge, Hordaland og Oslofjorden. Med kartleggingen skal Havforskningsinstituttet få estimater for uttaket med fritidsfiske. Med med kartleggingen vil det også bli mer kunnskap om sosialøkonomiske sider av fisket.

Havforskningsinstituttet har tidligere undersøkt hvor mange fisketurister det er i Norge, og hvor mye torsk det tas opp som følge av denne type fiske i Nord-Norge. Det samme er estimert med hummerfisket. Denne kunnskapen skal derfor komme godt med når fritidsfisket skal kartlegges de tre neste årene.

– Fritidsfiske er mer enn matauk og hobby. Det er også viktig sosialt og økonomisk. Det å fiske sin egen middagsmat står sterkt i norsk kultur. Vi kommer til å legge stor vekt på informasjonsarbeid og god dialog med interesseorganisasjonene, sier Jon Helge Vølstad til Havforskningsinstituttets egne nettsider. Vølstad er leder i forskningsgruppen i Havforskningsinstituttet og er prosjektleder for fritidsfiske-kartleggingen.

 

Vi gjør vår egen lille undersøkelse: