Lunde-konkursen

Påstand om sju års fengsel for Johs Lunde
Påstand om sju års fengsel for Johs Lunde

Krav på en milliard kroner

Bobehandlingen av konkursene i firmaene til Johannes Lunde er endelig avsluttet.

Publisert Sist oppdatert

Advokat Fredrik Bie som hatt hovedansvaret for bobehandlingen av konkursen i selskapene til Johannes Lunde. I slutten av forrige uke leverte han den siste sluttinnberetningen inn til Stavanger tingrett. Bare selve bobehandlinger har kostet 45 millioner kroner.

Det siste selskapet hvor bobehandlingen ble avsluttet var Lunde Gruppen AS, som har vært morselskap i Lunde-konsernet. Advokat Bie sier til Rogaland Avis at med dette er bobehandlingen i Lunde-selskapene avsluttet. - Det er mange som har lært mye av denne saken, inklusivt meg selv, sier Bie.

Det har nesten gått seks år siden konkurskjennelsene ble avsagt løpende i 2011. Selskapsstrukturen i Lunde-systemet har bestått av 136 selskaper i konsern eller som deleide selskaper. Det er åpnet konkurs i 59 selskaper i Norge, ett i Sverige og ett i Danmark.

– I begynnelsen ble hele kontoret vårt belastet med konkursene. Etter hvert ble de det også nødvendig å få inn eksterne bomedhjelpere, blant annet i Bergen, Oslo, Haugesund og Kristiansand. Vi har også hatt to bomedhjelpere i Stavanger. Det har vært godt over 20 personer som har jobbet med disse konkursene, sier Bie.

Den omfattende bobehandlingen har ført til betydelige kostnader. Salær til Bie og de andre bostyrerne på hans kontor, som i dag heter Hammervoll Pind, har fått en prislapp på 21.5 millioner kroner eks MVA. Salær til eksterne bomedhjelpere og borevisor er på henholdsvis 6,5 millioner kroner og 16,7 millioner kroner eks MVA. Til sammen blir kostnadene på 44.668.540 kroner. Ifølge Bie har mesteparten av kostnadene blitt dekket av boet.

Bie sier at det også er utbetalt  dividende i forbindelse med konkursen på mellom 80 og 100 millioner kroner. I tillegg har kreditorer med pant som har stått seg fått utbetalt 277.705.755 kroner.

I boinnberetningen til Lunde Gruppen AS skriver Bie at det er avdekket en omfattende sammenblanding av økonomien i selskapene i Lunde-systemet, noe som har gjort bobehandlingen særlig arbeidskrevende. Når det gjelder Lunde Gruppen AS har det kommet inn anmeldte krav i boet på over en milliard kroner. Det eksakte beløpet er 1.016.902.339 kroner. 854 millioner kroner er uprioriterte krav.

Johannes Lunde er blitt dømt til seks års fengsel for økonomisk kriminalitet i forbindelse med saken. Morten A. Berg, Lundes nestkommanderende, ble dømt til fire års fengsel. Begge soner for tiden dommene ved Åna fengsel. Både Lunde og Berg ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.