UTSLIPPSFRI TEKNOLOGI: Yanmar har i samarbeid med Toyota utviklet en prototype for hydrogen.
UTSLIPPSFRI TEKNOLOGI: Yanmar har i samarbeid med Toyota utviklet en prototype for hydrogen.

Yanmar utvikler hydrogen brenselcelleteknologi

Yanmar som er en av verdens største produsenter av dieselmotorer jobber også med fremtidsrettede grønne løsninger for å redusere utslipp av klimagasser. I samarbeid med Toyota er de i gang med utvikling av brenselceller for båter.

Publisert

Yanmar mener hydrogen har et stort potensial da det ikke skaper klimagassutslipp, kun ufarlig vanndamp. I samarbeid med Toyota som har jobbet i en årrekke med hydrogen, har Yanmar bygget en demonstrasjonsbåt med en nyutviklet elektrisk drivlinje.

Fordelene med hydrogen i motsetning til eksempelvis batteridrift er at hydrogen fylles like raskt på en tank som fossilt drivstoff. I drift er motoren nærmest lydløs og det er ingen utslipp siden elektrisiteten skapes i en elektrokjemisk prosess.

En båt med hydrogendrift bruker ikke hydrogenet som drivstoff i en forbrennings-motor, men som energibærer for å produsere strøm i brenselceller. Strømmen driver deretter elmotoren som sørger for fremdrift.

Yanmar har et mål om å kommersialisere en løsning i løpet av neste år.

I 2018 vedtok den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO en strategi for å redusere utslipp av klimagasser fra sjøtransport så hurtig som mulig. Målet er en reduksjon på 40 prosent i 2030, og 50 prosent innen 2050. Dette sammenlignet med nivåene i 2008.