Halvering av motorbåtimport

I juli i år ble motorbåtimporten mer enn halvert i forhold til samme måned i fjor. Nedgangen startet i mars.

Publisert Sist oppdatert

Foto: illustrasjonsfoto Båtliv

Importstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå forteller den samme historien som mange forhandlere og importører: Salget av fritidsbåter går nå kraftig ned.

Hittil i år har importen av motorbåter av plast med fast motor gått ned med nær 20 prosent. Starten på året var like god som fjoråret, men salget har sunket utover våren. I sommer er salget nesten halvert.

Juli måned viser den største nedgangen. Mens det i juli i fjor ble importert motorbåter for 218 millioner kroner, ble det i år importert tilsvarende båter for 102 millioner kroner, viser tallene fra SSB. Altså mer enn en halvering.

I alt er det importert motorbåter i plast med fast motor for 1,2 milliarder kroner i år, sammenlignet med nesten halvannen milliard i fjor.   I hele fjor utgjorde importen av denne typen båter nesten to milliarder kroner. Den største omsetningen av importerte båter motorbåter skjer i sommermånedene mai og juni.

Nedgangen i salget startet i mars, ifølge importtallene. Det finnes ingen statistikk over hele båtsalget i Norge, og SSB-tallene viser altså hvor verdien på de importerte båtene, som de får fra Tollvesenet.