Forvirrer bruktbåtmarkedet med nye båter

Finn.no varslet betydelig økning på bruktbåtannonser de første ukene i mars. Men en stor andel av bruktbåtannonsene  er forhandlere som vil selge nye båter.

Publisert

Båtliv tok i siste halvdel av mars en liten gjennomgang av bruktbåtannonsene på Finn.no, dagen før Finn.no selv sendte ut en pressemelding og skrev om den store økningen i bruktbåtannonser. Båtliv gikk gjennom annonsene 23. mars, og det var da totalt 8565 båter til salgs. Annonsørene på Finn.no har mulighet til å markere om båten er fabrikkny. Men flere av annonsene, som til og med er 2013-modeller er ikke markert som fabrikknye båter, og går dermed under kategorien bruktbåter. Av 2012-modeller var det da 1381 båter. Bare 65 av disse var private, resten av forhandlere. I tillegg er det en stor andel 2011-båter, og som følge av et tøft marked selges mange som nye av forhandlere. Av 1068 båter fra 2011 på Finn.no, selges 922 av dem fra forhandlere. Av 2011-båtene som står oppført som brukt er det 712 brukere, og flere stikkprøver viser at en stor andel av disse nye båtene, selges som nye, om vi går inn i annonseteksten.

Totalt var det 2449 båter fra 2011 og 2012, av de 8565 annonsene. I tillegg er det 2010-båter som forstatt står hos forhandlere, som vi ikke har tatt med. Av alle disse er 1281 av annonsene oppgitt som nye.

En av annonsene fra en forhandler, som Båtliv tok en stikkprøve på, var lagt inn som bruktbåt, men var en invitasjon til å komme til forhandlerens stand på Sjøen for alle i Lillestrøm.

– Tallene våre gir en indikasjon på utviklingen, men er ingen fullstendig temperaturmåler. Derfor er vi også forsiktige med å synse om markedet, og henviser gjerne til andre som kan mene noe om dette, sier bransjeansvarlig Didrik Lund hos Finn Båt.

– Vi jobber med flere alternativer til hvordan vi kan løse dette på en riktig måte, men jeg tør ikke si noe om når dette vil være på plass, sier Didrik Lund.

Båtliv satte tidligere i år skrevet om forhandlere som annonserer samme båt flere ganger, og dermed gir et feil inntrykk av antall båter til salgs på Finn.no.

– Vi har derfor satt fjerning av dubletter, altså annonser som blir lagt ut mange ganger. Dette er også noe bransjen har satt stor pris på, sier Lund til Båtliv.

ANNONSERT SOM BRUKTBÅT: En av annonsene på Finn.no som er av forhandler, lagt inn som bruktbåt. Faksimile: Finn.no

Powered by Labrador CMS