ØNSKER KUTT: Yrkesfiskerne mener at fritidsfisket må reguleres strengere.
ØNSKER KUTT: Yrkesfiskerne mener at fritidsfisket må reguleres strengere.

Yrkesfiskere vil redusere fritidsfisket

Yrkesfiskere og fritidsfiskere har i mange år vært uenig om fordelingen av ressursene. Nå krever innflytelsesrike Bø Kystfiskarlag at fritidsfiskekvoten reduseres i takt med kvotekuttene.

Publisert Sist oppdatert

– Vi vil med dette vedtaket beskytte kystbefolkningens rett til å fiske fisk til eget forbruk som har foregått i århundrer. Det er ikke denne retten årsmøtet vil stoppe. Det årsmøtet vil med dette vedtaket er å begrense kvotene som avsettes til fritidsfisket og som brukes til omsetning gjennom salgslag eller svartsalg, melder laget i en årsmøterapport.

Sorterer under rekreasjonsfiske

En fritidsfisker driver typisk mer aktivt enn en vanlig sportsfisker, og har også lov til å selge deler av fangsten etter dagens regelverk. Men kvotene til fritidsfisket ligger sammen med turistfisket under kategorien «rekreasjonsfiske».

– Når kvotene går ned som de kommer til å gjøre de nærmeste årene på de viktigste fiskeartene, må disse kvotene prioriteres til yrkesfiskerne siden det er deres levebrød. Det blir feil for årsmøtet at det er kun yrkesfiskerne som skal ta støyten for oppbygging av kvotene til flere viktige fiskeslag som har en nedadgående trend nå, skriver laget i vedtaket.

Omsetningstaket er allerede redusert

Tom Sollie, leder av Norges Fritids-og Småfiskerforbund mener på sin side at premissene for Kystfiskarlagets innspill er feil:

FEIL PREMISS: Leder av Norges Fritids-og Småfiskerforbund, Tom Sollie mener fritidsfiskernes fangstregime ikke bør endres.
FEIL PREMISS: Leder av Norges Fritids-og Småfiskerforbund, Tom Sollie mener fritidsfiskernes fangstregime ikke bør endres.

– Fritidsfiskerne fikk ikke være med på oppgangen da kvotene var «all time high» og det er ikke riktig at vi nå skal ta en nedgang i kvotene. Den reelle salgsverdien av fritidsfiskerkvoten har dessuten hatt en betydelig nedgang. Omsetningstaket på 50 000 kroner årlig har stått uforandret i 25 år.

I følge organisasjonen viser landingsregistreringene at fritidsfiskerne nord for 62 grader landet 600 tonn torsk i 2023. Torskekvoten er dessuten etter Sollies mening forsvarlig forvaltet ut fra Det internasjonale havforskningsrådets råd. 

– Slik var det ikke på 2000-tallet, da politikerne spilte hasard med torskekvoten og i flere år tillot uttak på mer enn det doble av forskernes råd for å berge fiskernes inntekt. Under slike ekstraordinære omstendigheter må selvsagt fritidsfiskernes andel vurderes på en helt annen måte. Men dette er ikke situasjonen i dag, sier Sollie.

Endring i tekst etter publisering: Omsetningstaket er korrigert til 50 000 kroner og sitat om landingregistreringer lagt til.