Bruker lagerlokaler som kontor

KNBF: Lokalene er godkjent som lager. Forholdene er meldt til Arbeidstilsynet, og plan- og bygninsetaten kreves det redgjørelse.

KNBF meldt til Arbeidstilsynet

Kontorlokalene Kongelig Norsk Båtforbund er kun godkjent som lagerlokaler. Forholdene er meldt til Arbeidstilsynet, og kommunen krever redegjørelse for bruken.

Publisert Sist oppdatert

I en kjelleretasje på Sinsen i Oslo har Kongelig Norsk Båtforbund lokaler. Her har de holdt til de siste 20-25 årene, ifølge generalsekretær Endre Solvang. Ifølge nettsiden til KNBF har foreningen 43.537 medlemmer, fordelt over 338 båtforeninger i Norge.

– Vi har gjort det vi bør gjøre, og leier kontorlokaler og lager. Med det forholder vi oss til utleier. Vi har vært i god tro hele tiden, sier Solvang.

Arbeidstilsynet

Ansatte har nå reagert på at disse lokalene er i dårlig forfatning. I et brev til Oslo Kommune påpekes det at lokalene er uten alternative rømningsveier, gulvene er kalde og det er lavt under taket. De ansatte krever overfor kommunen at gårdeier blir holdt ansvarlig. Samtidig har de meldt forholdene til Arbeidstilsynet for å få fokus på de dårlige forholdene.

– Jeg kjenner ikke til at saken er meldt til Arbeidstilsynet, sier Solvang til Båtliv, og fortsetter:

– Men dette er en intern sak for KNBF. Så dette vil jeg ikke kommentere. Jeg skjønner ikke at Båtliv bruker tid på dette. Jeg trodde dere hadde snaut med tid, fortsetter generalsekretæren.

Krever redgjørelse

Henvendelsen om de dårlige arbeidsforholdene fra de ansatte ble gjort til Oslo kommune 2. februar i år.  5. mars har plan- og bygningsetaten sendt et brev til Rosenhoff Borettslag med kopi til KNBF. Oslo kommune ber om en redegjørelse for bruk av kjelleretasjen på Sinsen. I dette brevet blir det påpekt at tegningene i arkivet til plan- og bygningsetaten viser at arealene i kjelleretasjen er godkjent som boder. Rosenhoff Borettslag har fått en frist til 23. mars til å sende en redegjørelse. Innen den tid må borettslaget som leier lagerlokalene til KNBF sende informasjon om hva bodene brukes til, og hva som er gjort for å tilfredsstille plan- og bygningsloven.