ENDRE SOLVANG: Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund.

Deler ut 8,6 millioner i momskompensasjon

257 medlemsforeninger i KNBF får utbetalt 8,6 millioner kroner i momskompensasjon. Det er mer enn det dobbelte av hva foreningene har betalt i medlemsavgift i foreningen.

Publisert Sist oppdatert

En større andel av medlemsforeningene i KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) har fått tildelingsbrev fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (LST) om at de for 2018 mottar momskompensasjon på 8.615.162 kroner.

I alt er det 360 medlemsforeninger i KNBF, og 257 av disse har søkt om momskompensasjon via KNBF. Samtlige søknader fikk fikk avkortning i søknadsbeløpet på 25,5 prosent. I disse dager deler KNBF ut 8,2 millioner kroner til de 257 foreningene.

LES OGSÅ: Millioner til trebåtbygging

Dekker mer enn medlemskapet

Momskompensasjonen er større enn hva de enkelte medlemsforeningene betaler i kontingent for medlemskap i KNBF. I alt betalte de 258 medlemsforeningene som fikk kompensasjon 3,52 millioner kroner i kontingent, mens momskompensasjonen ble 8,62 millioner kroner.

– Dette beløpet er omtrent slik vi forventet oss, sier generalsekretær Endre Solvang i KNBF.

KNBF opplyser at de sentralt har anledning til å ta inntil én prosent i administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging av søknadsprosessen og videreformidling til lokalledd. KNBF overfører imidlertid kompensasjonsbeløp uavkortet til medlemsforeningene.

KNBF sentralt får 419.000 kroner i momskompensasjon.

Totalt 1,42 milliarder

Beløpet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet har som formål kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap etter enkelte fradrag. I alt deles det i år ut 1,42 milliarder kroner. Totalt er det 24.0555 frivillige organisasjoner som mottar denne kompensasjonen, og det er 600 flere enn i fjor.

KNBF skriver at den endelige avkortningen ble lavere enn i 2017 (27,2%) og endte på 25,5%. Årsaken til dette var moderat vekst i søknadssum kombinert med en økning i tildelt beløp over statsbudsjettet. Det betyr at hver medlemsforening får kompensert 74,5 prosent av det de søkte om, mot 72,8 prosent i fjor.

LES OGSÅ: Vil forby torskefiske i Oslofjorden

FORDELING: Oversikten viser hvor mange foreninger som har fått momskompensasjon, fordelt på distrikter.

– Vi er godt fornøyd med tildelingen og særlig at avkortningen har gått ned som følge av tildeling via statsbudsjettet. Vi mener likevel at man burde unngå avkortning  i fremtiden, slik at ordningen gir full momskompensasjon, sier Solvang til Båtliv.