UNGDOM: Skal på kurs i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker. (Foto: Ronny Rosenberg)
UNGDOM: Skal på kurs i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker. (Foto: Ronny Rosenberg)

Nasjonal dugnad for å forebygge drukning blant unge

Mandag 29. august skal kunnskapsminister Tonje Brenna åpne opplæringsprogrammet «Trygg i vann» hos RS Noatun i Horten.

RS Trygg i vann er et kurs i selvberging og livredning utendørs for elever på ungdomstrinnet og det er første gang Redningsselskapet skal tilby kurset til skoler i hele landet. Kurset inngår i Redningsselskapets drukningsforebyggende arbeid, og er et viktig tiltak i vår visjon om at ingen skal drukne.

Norge er et «vannland». De aller fleste har vann, elv, sjø eller hav i nærområdet. Det gir grunnlag for fine opplevelser og aktiviteter. Men Redningsselskapets statistikk viser at rundt 90 personer omkommer i drukningsulykker årlig. 17 prosent av de som omkommer er barn og unge under 25 år.

Kunnskapsminister Tonje Brenna skal åpne et nytt nasjonalt prosjekt for forebygging av drukningsulykker blant unge.SS Foto: Regjeringen.no
Kunnskapsminister Tonje Brenna skal åpne et nytt nasjonalt prosjekt for forebygging av drukningsulykker blant unge.SS Foto: Regjeringen.no

RS Trygg i vann er Redningsselskapets bidrag til en nasjonal dugnad for å forebygge drukning.

Dette er «RS Trygg i vann»

Høsten 2020 ble det innført nye kompetansemål for svømming, livredning og selvberging (læreplan for kroppsøving), med særlig fokus på øving ute i naturen. RS Trygg i vann gjennomføres i perioden september til april, og består av en teoretisk del og en praktisk del, som Redningsselskapet gjennomfører ved land og i sjø eller vann.

For å forebygge drukning er det viktig å øve utendørs, der barn, ungdom og voksne går på tur, bader og er ute i båt. I kurset inngår læring av å vurdere risiko før vannaktivitet og hvordan vi forholder oss til blant annet kaldt vann, kuldesjokk, strøm, bølger og ukjente forhold.

Det stilles ingen krav til svømmedyktighet for å gjennomføre kurset, og alle elever er sikret både med våtdrakt og redningsvest når de er i sjøen.

RS Trygg i vann er Redningsselskapets bidrag til en nasjonal dugnad for å forebygge drukning. Gjennom et offentlig-privat samarbeid muliggjør vi viktig utendørs opplæring for skoler i alle landets kommuner. RS Trygg i vann er utviklet av Redningsselskapet i Bergen, med støtte fra Stiftelsen Dam og Tryg Forsikring. En gave fra Sparebankstiftelsen DNB har bidratt til at RS Trygg i vann også vil tilbys nasjonalt.