Debatt

Petter Andre Søreng, er leder for fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet. (Foto: Torbein K.Gamst/Sjøfartsdirektoratet)

Jo, vestpåbudet bidrar til å redde liv

Antallet fritidsbåter vokser, mens det er en liten nedgang i dødsulykker på sjøen, skriver Petter A. Søreng i dette innlegget.

Publisert

I en sak på Båtmagasinets nettside 24.september skriver Ole Henrik Nissen-Lie at flere drukner etter vestpåbud, og vestpåbudet ikke hjelper når folk drukner fra land. At flere har mistet livet fra land, er selvfølgelig en utvikling som må tas alvorlig, men det er ikke et argument for å lempe på sikkerheten blant de som er ute i fritidsbåt.

De siste 10 årene har om lag 30 personer mistet livet fra fritidsbåt hvert år. Bak dem står sørgende familier og venner som har mistet sin kjære. Sjøfartsdirektoratet arbeider etter en nullvisjon. Ifølge båtlivsundersøkelsen er det flere og flere nordmenn som oppgir at de alltid har vesten på når det ute i fritidsbåt. 25 av 28 som mistet livet fra fritidsbåt i fjor, omkom etter fall til sjø. Minst 18 av disse brukte ikke flytevest. Sjøfartsdirektoratet antar at flere av disse kunne vært reddet om de hadde brukt flyteutstyr. I tillegg bidrar vest til at en blir funnet raskere også i de tilfeller en person omkommer, noe som fører til mindre belastning på de etterlatte.

Det har vært en eksplosiv utvikling i antall solgte båter i Norge de siste årene. Ifølge båtlivsundersøkelsen i 2018 var 60,6 prosent av Norges befolkning ute i båt det siste året, og det er en økende trend. Det er nå over én million fritidsbåter i Norge. Vi ser en spesielt stor økning i antall småbåter og kano/kajakker under åtte meter, der vestpåbudet gjelder. Finn.no omtalte båtsalget våren 2020 som «helt hinsides». På tross av at det er flere og flere båter på sjøen har vi ikke sett en økning i antall omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt de siste årene. Faktisk er det en svak nedadgående trend, med 24 omkomne i 2018, 28 i 2019 og 20 så langt i 2020. Dette gir håp om en forsiktig optimisme, men da er det ekstremt viktig å bevare de gode holdningene til sikker bruk av fritidsbåt som er på vei til å utvikle seg i befolkningen.

Med tanke på hvor skjørt og langsiktig arbeidet er med å endre holdninger til sikkerhet, er det skuffende å lese Nissen-Lie sin kommentar. Selv om det nok ikke er tilsiktet så vil vinklingen i kommentaren kunne undergrave det forebyggende arbeidet både Sjøfartsdirektoratet og andre etater, fagmiljøer og organisasjoner gjør for å øke sikkerheten blant fritidsbåtbrukere.

Sjøfartsdirektoratet mener at dersom hensikten med innlegget var å øke oppmerksomheten rundt problemet med drukninger fra land, kunne det blitt ført en konstruktiv debatt rundt hvilke tiltak som kunne fått ned disse tallene. Istedenfor velger Nissen Lie å stille spørsmålstegn ved vestpåbudet. Sjøfartsdirektoratet frykter nå at Båtmagasinets lesere oppfatter at vestpåbudet er et bortkastet tiltak, og at det kan bidra til at flere lar vesten ligge igjen på land. Dette kan i verste fall føre til at flere mister livet ved bruk av fritidsbåt. Vi diskuterer gjerne om tiltak og holdningsarbeidet treffer, men vi er ganske trygge på vår påstand om at bruk av flytevest er et av de mest effektive enkelttiltak for å øke sikkerheten.

Hilsen

Petter Andre Søreng, Seksjonssjef avdeling fritidsfartøy

Sjøfartsdirektoratet