Seksjonssjef for underavdeling Fritidsfartøy

Færre døde fra båt i første halvår

Risikoen for å forulykke er størst når du er alene i båten, men utviklingen går rett vei.

Publisert Sist oppdatert

–Ni av de omkomne var nordmenn, sier sier seksjonssjef Petter A. Søreng i Sjøfartsdirektoratet. (Foto Sjøfartsdirektoratet)

12 personer omkom i båtulykker i første halvår, og det er to færre enn på samme tid i fjor, viser foreløpige tall fra Sjøfartsdirektoratet.

–      I hele ni av tilfellene var den omkomne alene da ulykken inntraff. Når du er alene ute i båten er det derfor ekstra viktig å tenke gjennom hva du skal gjøre dersom du kommer ut for en ulykke, sier seksjonssjef Petter A. Søreng i Sjøfartsdirektoratet.

Voksne menn

Han trekker fram at voksne menn fremdeles er overrepresentert blant de omkomne, med en snittalder på 54 år. Én kvinne har omkommet så langt i år. Alderen fordeler seg fra 23 til 81 år, og halvparten av de omkomne var 60 år eller eldre. Ni av de 12 omkomne var nordmenn, mens en av utlendingene var fisketurist fra Polen, melder Sjøfartsdirektoratet i pressmelding.

Direktoratet venter i de fleste sakene på avklaring fra politiet om den omkomne eller båtfører var ruspåvirket. Dette er så langt dokumentert i tre av de 12 sakene.

Vest

Foreløpig er ikke alle ulykkene klarlagt med tanke på bruk av flytevest, men så langt har politiet fått dokumentert at tre av de omkomne ikke benyttet flytevest. Fire ble funnet med flytevest, men blant disse var det flere som ikke hadde festet vesten skikkelig.

–      Det er viktig at flyteutstyret har riktig størrelse og at tilhørende belter og stropper blir festet på en god måte, sier Søreng. Han minner også om at det må utføres jevnlig vedlikehold på de populære vestene som blåser seg opp automatisk når du faller i sjøen.

 

Alene

– Å være ute i en fritidsbåt alene medfører naturlig nok høyere risiko. Da er det viktig at du på forhånd tenker gjennom om du har nødvendig kommunikasjonsutstyr for å tilkalle assistanse fra redningstjenesten, båter i nærheten eller noen i land, påpeker Søreng. Han minner også om at det kan være vanskelig å komme seg opp i båten igjen dersom du faller over bord.

– Dette er mye vanskeligere enn mange tror, fordi ombordstignings-anordninger i mange tilfeller er vanskelig eller umulig å nå dersom du ligger i sjøen. Og når du er alene ute på sjøen, er det ekstra viktig å ha flyteutstyret på hele tiden, sier seksjonssjef Petter A. Søreng.

 

Omkomne fra fritidsfartøy per fylke:

 

Hordaland                    3

 

Sogn og Fjordane              2

 

Østfold                         1

 

Vestfold                       1

 

Troms                         1

 

Sør-Trøndelag                 1

 

Oslo                            1

 

Nordland                      1

 

Møre og Romsdal              1

 

 

 

Båttype involvert i dødsfallene:

 

Åpen motorbåt med utenbordsmotor            3

 

Seilbåt/seilfartøy                                   3

 

Lukket motorbåt                                   2

 

Annet fritidsfartøy                                  2

 

Kajakk                                              1

 

Delvis lukket motorbåt m/innenbordsmotor     1