Dette er en båt - i Trøndelag
Dette er en båt - i Trøndelag

Dette er en båt - i Trøndelag

To menn som sto tiltalt for kjøring med vannscooter i Åsenfjorden i Levanger er frikjent i tingretten.

Publisert

Rettens to legmenn konkluderte med at at ettersom scooteren de tiltalte benyttet både flyter, kan ta to personer og bagasje og må svare for båtmotoravgift ved import, er en slik farkost å regne som... en båt.

De to Trondheims-mennene som ble tatt etter kjøringen sist mai skal dermed frikjennes, melder NRK Trøndelag.

Medvirkende til at meddommerne bestemte seg for frikjennelse er også at de tiltalte kjørte fra Trondheim til Åsenfjorden, noe som viser at den aktuelle modellen kan frakte personer over ganske store avstander - på linje med en båt. Det er vel femten nautiske mil fra Trondheim og inn til Åsenfjorden.

Retten var altså delt. Mindretallet, tingrettdommeren i Stjør-og Verdal tingrett mener at den aktuelle scooteren skal omfattes av forbudet. Dette både fordi scooterene har vannjetmotor og fordi føreren sitter på farkosten og ikke nede i skroget. Dommeren trekker også fram at modellen markedsføres som en vannscooter, og la vekt på at scooterene har et snevrere bruksområde enn de fleste båter.

Illustrasjonsfoto: Wikipedia commons

Powered by Labrador CMS