En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt
En herlig søndagutflukt

En herlig søndagutflukt

En gang var det Nord-Europas mest moderne festningsbygg. I dag ligger det som en fredet plett midt i innløpet til Oslofjorden. Oscarsborg er blitt båtfolkets nye yndling.

Publisert Sist oppdatert

Legg for all del søndagsturen til Oscarsborg festning. Ungene vil elske det. Vi besøkte borgen i dag 11. Mai ,og dro hjem med verdens beste følelse. Hit kan du komme på egen kjøl og legge til i den forholdsvis nye gjestehavna. Her vasser du i spennende forsvarshistorie, og hadde det ikke vært for fortet i Drøbaksundet, er det ikke sikkert det norske krigsutfallet hadde blitt som det ble. Men historien om Oscarsborg begynte flere hundre år før krigsutbruddet. I dag er det en fredelig plett, som inviterer besøkende både på egen kjøl eller med rutebåtene som går både fra Drøbak og Oslo. Det er lett å ta seg rundt på de to holmene som danner festningsverket, og en ypperlig måte å få fortalt ungene om vår nærmeste, og viktige historie. Det finnes to spisesteder på øyene og et severdig museum.

   

Tidlig utsett til forsvarverk

Allerede i 1643 hadde man et lite forsvarsverk på den lille øya Kaholmen i Drøbaksundet. Danskekongen som styrte Norge var opptatt av å verne om sine grenser.

Utallige feider gjorde at danskekongen styrket festningene lang norskekysten med 1000 nye kanonstillinger.

    Men det skulle bli en svensk-norsk konge som skulle få navnet sitt på festningsverket slik vi kjenner det i dag. Fra Hovedfortet går det underjordiske ganger ned til Søndre batteri, Østre og Vestre strandbatteri. Det fjerde, Nordre fort (også kalt Havnefortet), skulle sørge for ryggdekning og forsvar av havnen mellom Nordre og Søndre Kaholmen. Det er i denne bukten vi finner dages flotte gjestehavn.

    Det var planlagt med 111 kanoner, og de fleste kom på plass i lukkede stillinger, såkalte kasematter. I 1853 var festningen stort sett ferdig. Samme året fikk den sin første kommandant og vaktstyrke – sin egen garnison. Kong Oscar I besøkte festningen 23. august 1855 og ga den navnet Oscarsborg. Da hadde han brukt 25 år på byggearbeidene.

   

Viktig for Norges historie

Oscarsborg har siden slutten av 1800-tallet vært hovedkvarteret for utdanningen av befal til kystartilleriet. Festningen holdt på med dette helt frem til den ble nedlagt som forsvarsverk i 2002. I dag huser derfor deler av festningen Kystartilleriets Museum. Her kan man også se film om invasjonen av Norge i 1940. Og det er dette årstallet som står risset inn i alle nordmenns bevissthet. Natten til 9. April klarte den undervurderte styrken som stod på festningen å senke det tyske troppetransportskipet Blücher med 1000 tyske soldater om bord. De  berømte kanonene Moses, Aron og Josva ble bemannet med alt som kunne krype og gå av mannskaper. Til og med kokkene lempet skyts den natten.

    Det var ikke kanonene som senket Blücher alene. Nådestøtet fikk det gigantiske skipet fra et lite torpedobatteri inne i fjellet.

    De norske mannskapenes innsats denne natten gjorde at Kongen og regjeringen kunne flykte nordover med gullreservene. Og for de som kjenner krigshistorien vet man betydningen av at vi fikk opprettet en eksilregjering i London, og Kong Haakons meldinger til det norske folk gjennom hele krigstiden. 

    Den dag i dag ligger Blücher på bunnen litt nord for festningsanlegget. Tidligere var det mange dykkere som tok manndomsprøven med et dypdykk på det tyske skipet som ligger på fra 50 til 90 meters dyp. Noen sportsdykkere har også satt livet til i ønsket om å nå ned til kjempen.

   

Forvalter en viktig arv

Det er Forvarsbygg som forvalter de eiendommene som ikke lenger skulle være i militær bruk. Museums-virksomheten på Oscarsborg ble startet opp i 1995, men stagnerte i forsvarets omstillingsprosess. Dette engasjerte mange som mente betydningen av festningen måtte forsvares. På selve Frigjøringsdagen i 2003 førte et enstemmig vedtak i Stortinget blant annet til at kommandanten nå er tilbake og at museet går bedre tider i møte.