BRANN: På et oppdrag pumpet redningsskøyta like mye vann som 14 tankbiler fra brannvesenet.

Pumpet vann tilsvarende 14 brannbiler

På et oppdrag pumpet redningsskøyta like mye vann tilsvarende 14 tankbiler fra brannvesenet.

Publisert Sist oppdatert

Redningsselskapet har mange brannrelaterte oppdrag, og de er både til sjøs og på land. I helgen bisto redningsskøyta «Klaveness Marine» da det brant på Hvitsten i Vestby kommune. Redningsselskapet forteller at skøyta tilfeldigvis var i området, på vei til et annet oppdrag, da de så at det brant. Allerede før de fikk telefon fra politiet var de i gang med brannslukking. I løpet av to timer hadde de spylt 140.000 liter sjøvann på flammene. Ifølge Redningsselskapet selv tilsvarer det 14 tankbiler fra brannvesenet.

– Godt samarbeide

Nå oppfordrer Redningsselskapet de ulike etatene å aktivt oppsøke redningsskøyta i sitt område for øving og samarbeid, slik at man til enhver tid er best mulig rustet til å møte en ulykke eller en hendelse.

– Vi har et felles ansvar for å løfte samhandlingen opp til et nivå som kommer samfunnet til gode på en best mulig måte. Vi mener det er god samfunnsøkonomi at kommunene spiller på Redningsselskapets ressurser, som er strategisk plassert langs kysten. Primært driver redningsskøytene søk og redning til sjøs, som koordineres av Hovedredningssentralen. Men vi ser også at det er en rekke hendelser koordinert gjennom brann, politi og helse hvor redningsskøytene utgjør en forskjell, sier Tony André Johansen, beredskapskoordinator i Redningsselskapet.

Brigadeleer Freddy Filling i Follo brannvesen sier i selskapets pressemelding at han er glad for å ha redningsskøyta i nærheten, og at det er et godt samarbeide.

– Brannen i helgen er et fint eksempel på god samhandling. Vi har brannfolk på «Klaveness Marine» akkurat nå for å se på hvilke ressurser som finnes på skøyta. Jeg må få rose redningsmannskapet, de gjorde en fantastisk jobb, sier Filling.

I pressemeldingen skriver Redningsselskapet at skøytene går inn i fremtiden med større og med morderne kapasiteter. Blant annet vannkanoner som kan pumpe 4000 liter i minutter. Med den kapasiteten tilsvare to timers konstant slukking hele 480.000 liter. Det tilsvarer i så fall 48 tankbiler fra brannvesenet.

Ikke bare vannkanon

I tillegg til å bistå med direkte slukking, er redningsskøytene utstyrt med mye annet utstyr som kan benyttes i brannbekjempelse.

– Redningsskøytene kan også kartlegge varmeutvikling ved å benytte varmesøkende kamera. Dette er blant annet et nyttig verktøy i forbindelse med brann i bygninger og ved lyngbranner. Utover direkte slukking vil vi også kunne bistå med ekstra slanger, fungere som pumpestasjon, benytte transportable pumper, transportere personell og materiell, samt være kommunikasjonsplattform ved brann i sjønært område, sier Johansen.

Redningsskøytene har også egnede fasiliteter for etablering av KO for nødetatene og er ofte primærressurs ved brann i mindre fartøyer. I den totale brannberedskapen langs kysten bistår også redningsskøytene i forhold til RITS (brannvesenets konsept ved skipsbranner). Herunder ved transport, evakuering, pumpestasjon, fylling av røykdykkerflasker, kartlegging av varmeutvikling, bidra med samband, sette opp gatewaylink i Nødnett, lensing og kjøling av skuteside.