FORFATTER. Det ble pram til slutt for Torolf E. Kroglund, men veien dit ble lang og kronglete.

Annerledes båtbok

Når prambyggingen blir et mikrokosmos i en usikker verden.

Torolf E. Kroglund var godt i gang med å bygge en tradisjonell pram som kombinert hobbyprosjekt og mulig utgangspunkt for en bok om båthistorie. Så ble han rammet av et alvorlig hjerneslag, mens pandemien herjet og verden stengte ned.

Men selv om livet ble snudd opp-ned for den travle kultursjefen og forfatteren, klarte rekonvalesenten å klamre seg fast på båtbyggerkurset. Riktignok ble alle tidsrammer sprengt, men resultatet ble en pram. En fin pram, en båt som absolutt duger.

Også boken fulgte etterhvert, selv om det nok ble et helt annet annen verk enn det som opprinnelig var planlagt.

Torolfs reise

De fleste båter er bygget for reiser av en eller annen type, men reisen Torolf E. Kroglund la ut på var ikke planlagt. «Historien om båten» er en beretning om å slite seg på beina igjen tross store helseutfordringer, men også om å finne gleden ved arbeidet og kameratskapet blant båtbyggerne i Risør, der de møysommelig og etter beste evne prøver å gjenskape en klassisk pram.

Leseren lærer dermed litt om denne lille, klinkbygde farkosten. Og får stor respekt for en båttype som gjerne har blitt rangert et stykke under andre tradisjonsbåter som standebarmere og oselvere. For prammen er uendelig mye mer kompleks i konstruksjon og byggeteknikk enn man skulle tro. Særlig for en slagrekonvalesent uten tidligere båtbyggererfaring er prosessen uhyre krevende. Og åpenbart givende.

Langsomt, mens årstidene skifter tar spant og bordganger form, mens forfatteren selv blir gradvis bedre. Han blir bare ikke helt som før. For slaget har forandret ham, noe han selv vet inderlig vel. Veien tilbake vil slett ikke føre ham til et sted der alt er uforandret.

Verden sett fra sjøboden

Rundt mikrokosmoset i sjøboden der prammen bygges, og rundt sin egen historie, spenner Krogstad opp et mye større, kulturhistorisk, politisk og økonomisk lerret, der sagn, beretninger, anekdoter og egne reiseopplevelser og refleksjoner flettes inn i teksten på en måte som både gir større innsikt i verdens maritime kulturhistorie og om havets betydning for miljø og utvikling i fremtiden.

Slikt sett har «Historien om båten» visse fellestrekk med andre maritimt orienterte bøker som er skrevet de siste årene, som Mortens Størknes’ burleske, magiske realisme i «Havboka» og Per Anders Todals mer fagbokorienterte, men likefullt svært personlige og inderlige «Havlandet». Vi aner også en likhet med deler av de første bindene i Jon Michelets beretning om skogsmatrosen Halvor.

Torolf E. Kroglund: Historien om båten - fra skog til hav med farkosten som endret verden 317 sider, bokmål Cappelen Damm 2022

Anbefalt julegave

I likhet med disse maritime overflødighetshornene viser «Historien om båten» betydningen sjøen, havet og båtene har hatt for menneskeheten i uminnelige tider - og hvorfor det er så kritisk viktig å ta vare på havet om vi skal overleve som art. Supplert med forfatterens personlige historie om kampen for å vende tilbake til familieliv og samfunnstjeneste gjør dette «Historien om båten» til en lesverdig bok. Men behøver ikke være enig med alle Torolf E. Kroglunds analyser og konklusjoner, men «Historien om båten» er rørende, lærerik og inspirerende. Et solid julegavetips!