Forbruker: Båtfinansiering

GUNSTIG: Det kan være lurt å finansiere båtkjøpet gjennom boliglånet, ifølge forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

– Kjøp båten på boliglånet

Økonomieksperter anbefaler å bruke boliglånet til båtkjøpet. Du må da bare ikke gå i fella så det likevel blir dyrere.

Publisert Sist oppdatert

Båtmagasinet har snakket med forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB, siviløkonom Hallgeir Kvadsheim kjent fra Luksusfellen og redaktør Rune Pedersen i Smarte Penger. Alle tre anbefaler det samme: Skal du kjøpe båt og ta opp lån, er det beste alternativet å bake boligkjøpet inn i boliglånet.

– Et båtlån har maks nedbetalingstid på 15 år, men jo eldre båten er, desto strengere krav stiller banken til nedbetalingstiden. For mange kan dette bety at de månedlige kostnadene til et båtlån blir for store. Derfor baker man det heller inn i boliglånet, sier Silje Sandmæl. Hun påpeker at et boliglån har lenger løpetid og bedre rente.

– Økningen i de månedlige kostnadene på boliglånet blir ikke like stor som om man skulle tatt båtlån. Det man likevel skal være oppmerksom på, er at totalt sett blir dyrere å bake båtlånet inn i boliglånet. Dette fordi man betaler renter på lånet over en lenger periode, understreker Sandmæl.

Pass på

Hallgeir Kvadsheim er enig med at det er fornuftig å benytte seg av boliglånet.

– Et båtlån har mye høyere rente enn boliglånet. Men det man da må passe på er man da samtidig øker terminbeløpet, slik at lånet på båten da blir nedbetalt i samme tempo som om man ville tatt det som et båtlån. Da er det mye penger å spare, sier Kvadsheim.

PASS PÅ: Å bruke boliglånet krever disiplin, sier Hallgeir Kvaldsheim.

– Men hvis du ikke øker terminbeløpet blir det mye dyrere. At du velger denne løsningen krever selvdisiplin, fortsetter Kvadsheim.

Redaktør Rune Pedersen i Smarte Penger anbefaler det samme. Han har laget oversikt over alle båtlån som han oppdater jevnlig.

– Forskjellen på boliglån og et båtlån vil ligge i området to til tre prosent, så det blir fort betydelige beløp å spare, sier Pedersen. Han også anbefaler at du betaler samme avdrag på den båtlånandelen av boliglånet som du ville betalt på et annet lån.

– Da sitter du igjen med renteforskjellen som en ren gevinst, sier Pedersen.

Gammel båt - strengere krav

For bankene varierer det noe hvor lang nedbetalingstid du får på et båtlån. Rune Pedersen har spurt bankene som tilbyr båtlån om hvor gamle båter de kan gi lån for.

– Maksimal avdragstid for båter i skipsregisteret varierer fra 10 til 20 år. For andre er den fem til ti år, sier Pedersen.

Silje Sandmæl forteller at DNB har maks nedbetalingstid på 15 år for båtlån.

– Men jo eldre båten er desto kortere krav stiller banken til nedbetalingstiden. For mange kan dette bety at de månedlige kostnadene til et båtlån blir for store, sier Sandmæl. Hun forteller videre at banken i utgangspunktet ikke finansierer båter som er eldre enn 20 år.

– I så fall skal båten i så tilfelle være i særdeles god stand, men banken gjør alltids en vurdering. Ved eldre årsmodeller enn cirka 15 år stiller bankene også krav til kortere nedbetalingstid ved båtlån, sier Sandmæl.

– Hva slags krav stiller dere til båtkjøper som vil ta opp lån?

– Vi anbefaler alle som skal kjøpe båt å ta båtførerprøven for å øke kunnskapen sin selv om dette kun er et krav for de født etter 1980 og som skal kjøpe båt over åtte meter. Ved finansiering av båt under sju meter må båten registreres i Småbåtregisteret eller Securmark. Ved finansiering av båt over sju meter må båten registreres i Skipsregisteret, sier Sandmæl.

– Ta med alle kostnader

Båt er ikke bare dyrt å kjøpe, men også andre kostnader følger med. Økonomiekspertene anbefaler derfor at du går gjennom alle kostnader du kan vente deg i tillegg til båtlånet.

– Regn ut de totale månedlige kostnadene før du går til innkjøp av båt. I tillegg til prisen på båten kommer også forsikring, vedlikehold og eventuelt båtplass, råder Sandmæl.

– Regn ut de totale månedlige kostnadene før du går til innkjøp av båt.

Silje Sandmæl

– Intensjonen må være å bruke båten en del hvis man skal kjøpe. Hvis ikke blir hver båttur særdeles dyr, sier Pedersen. Han har laget en kalkulator for Smarte Penger som viser hva båten totalt koster per nautisk mil og tur. En av kostnadene er båtforsikring, som han anbefaler å sjekke.

– Her er det store prisforskjeller. Det er vel verdt å sjekke prisen på den, men det lønner seg å se på alle forsikringene samtidig, sier Pedersen.

– Tenk alternativt

Kvadsheim forteller at overraskende få som har vært med i TV3-programmet Luksusfellen har hatt båtlån, noe som kan tyde på at det ofte er veloverveid når man tar skrittet og låner penger til drømmebåten. For å få ned kostnadene ved å eie en båt, anbefaler han å se på muligheten for å dele kostnadene med andre.

– Man kan da dele båt med venner eller annen familie. Og da deler man også på kostnadene, sier Kvadsheim. Hvis man kjøper båt sammen med andre bør man avklare bruk, tid på vedlikehold og andre arbeidsoppgaver på forhånd. Og ikke minst avtale pris om en av partene ønsker å kjøpe seg ut.

I tillegg har Silje Sandmæl et siste alternativ, om man vet at båten kanskje ikke blir så mye brukt.

– Kanskje kan det være mer lønnsomt å leie enn å eie en båt, råder Sandmæl

Lav styringsrente

Vi er i en tid med lav boligrente, og sentralbanken har satt rekordlav styringsrente. Dette er noe vi først merker på boliglånene i de forskjellige bankene. Men hva om man går for et mer tradisjonelt båtlån? Der har renten til nå stått stille. Fra april til mai var det ingen endringer, mens bankene på kort tid har satt ned renta flere ganger.

– Det har ikke vært noen endringer på båtlånsrenter den siste måneden. Men jeg regner med at det kommer noen endringer i tiden fremover, sier Pedersen.

Sammenligner vi båtlån med billån, ser vi også her at det er dyrest å låne til båt.

– Dette kan skyldes at det er større konkurranse om billån, og at det i større grad er samarbeid mellom bankene og bilbransjen, enn med båtbransjen. Bilbransjen kjører da i større grad lave kampanjerenter, sier Kvadsheim.

Priseksempel

Silje Sandmæl har laget to priseksempeler på båtkjøp, ett finansiert med boliglån og ett med båtlån.

– Baker man båtlånet inn i boliglånet vil de månedlige kostnadene være lavere enn ved å ta et eget båtlån med 4,5 prosent rente, sier Sandmæl. Med et lån på 150 000 kroner kan du på fem år spare 38 824 kroner på fem år om du velger å benytte deg av boliglånet, med samme nedbetalingstid:

Båtlån 150 000 kr
Løpetid 5 år
Rente 4,5 %
Totalkostnad 173 803 kr

Boliglån 2,5 millioner økt med 150 000 kr
Løpetid 25 år
Rente 2,00 %
Totalkostnad for økningen 208 627 kr

De billigste båtlånene

Er båten over sju meter, og du kan registrere den i Skipsregisteret, er kan du bare her få én prosent rente. Og mer enn fire prosent rente skiller de billigste og dyreste bankene.

Rune Pedersen i Smarte Penger har sammenlignet båtlånene til 15 banker. Forskjellene er store, uansett om man velger lån innenfor 65 prosent eller 80 prosent. Ser vi på båtlån for båter større enn sju meter, innenfor 80 prosent er billigste bank SpareBank 1 SR Bank LO-Favør, med 5,37 prosent effektiv rente, etterfulgt av AS Financiering på 5,80 prosent. DNB kommer her på fjerdeplass med en effektiv rente på 5,93 prosent. Med belåningsgrad innenfor 65 prosent havner storbanken på samme plassering, men da med en effektiv rente på 5,10 prosent. Best ut kommer da Akademikerne (Danske Bank) med en effektiv rente på 4,54 prosent, etterfulgt av Brage Finans (4,77) og AS Financiering (4,83). Santander Consumer Bank som vi ofte ser med finansieringsplaner på båtmesser havner på en 12. plass, med en rente på 6,19 prosent.

Forutsetningen for tallene som her er samlet inn er altså at båten er over sju meter, og da registrerer i Skipsregisteret (NOR). For båtkjøp under sju meter, som registreres i Småbåtregisteret, øker renten med nesten en halvannen prosent.