CE-rot og konkurs i Rana Plast

KVALITETSBÅTER: Rana Plast AS var tidligere velkjent for kvalitetsbåter, som Rana 630 Sjark med meget god bruktverdi.

Hvilke konsekvenser har tilbakekallingen av Rana?

Folk som har kjøpt en Rana Plast-båt bygget etter at ny eier overtok i 2014 har havnet i en ytterst kjedelig situasjon. Sjøfartsdirektoratet har tilbakekalt alle Rana-båter bygget etter 2014. Hvilke konsekvenser har det for eiere av slike båter?

- En tilbakekalling er ikke et bruksforbud eller forbud for videre salg av privatperson, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til Båtmagasinet, men han legger til;

­- Likevel vil det nok dessverre for mange være vanskelig å få solgt en båt som i utgangspunktet er tilbakekalt, uten på en eller annen måte ha fått orden i dokumentasjon og eventuelle feil og mangler.

Det store spørsmålet nå er derfor om det er trygt å bruke disse båtene? Det kan jo være vrient å få bekreftet. Etter hva Båtmagasinet erfarer er det laget en foreløpig rapport fra det tekniske kontrollorganet IMCI som avdekker betydelige feil og mangler på en konkret ett år gammel Rana 540 CC. Trolig er det denne rapporten Sjøfartsdirektoratet sikter til når de nå uttaler til Båtmagasinet.

­- I utgangspunktet er det manglende dokumentasjon som er bakgrunnen for tilbakekallingsvedtaket. Etter at saken ble kjent er det kommet inn noen meldinger om dårlig kvalitet, men utbedring av eventuelle feil og mangler er en privatrettslig sak mellom eier og leverandør eller produsent, sier Aarhus.

Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet. (Foto: Øystein Merkesvik, Karmøynytt).

Ikke bare dokumentmangler

Ronny Hatch i Bodø er eier av den aktuelle Rana 540 CC. Han frykter å gå på et betydelig tap på sin nesten nye båt. I tillegg til manglende dokumentasjon er det avdekket feil og mangler som er av en slik art at han vegrer seg for å bruke båten.

  • Båten har ikke flytetanker eller annen form for oppdriftssystem. (Et brudd på forskrift på båter under 6 meter.
  • Stor luke i dekk er ikke forskriftsmessig. (Kan medføre at båten fylles med vann).
  • Bensinslanger er ikke godkjente.
  • Påfylling til fasttank er montert slik at eventuelt bensinsøl havner inne i båten. (Skal plasseres slik at bensin ledes til sjø).
  • Avstand mellom påfylling og lufting på fast tank er 14 centimeter. (Kravet er 40 centimeter).
  • Fast tank er etablert i lukket rom uten ventilasjon.
  • Gjennomføringer til selvlensing i skrogsiden er ikke i henhold til forskrift.

- Jeg bestilte min båt i begynnelsen av mars 2019 og fikk den levert 17. april samme år, altså lenge etter at Rana Plast var gjort kjent med beslutningen fra Sjøfartsdirektoratet om tilbakekalling av den aktuelle modellen. Hvordan er det mulig? Og hvordan er det mulig at det skulle gå ytterligere ett år før Sjøfartsdirektoratet gikk offentlig ut med tilbakekallingen? Jeg spør; hvor mange andre har også kjøpt båt etter 12. februar 2019? Jeg har levd i villfarelse om at alt har vært ok, og det mens Sjøfartsdirektoratet har vært klar over den alvorlige situasjonen. Det er bare trist, sier Ronny Hatch som også har gått til politianmeldelse av båtprodusenten.

­- Når vi fatter vedtak så ligger det en klageadgang og inntil en klage er avgjort av departementet er ikke vedtaket effektuert. Vi forstår at enkelte opplever dette som negativt, men her ligger hovedansvaret hos produsenten. Produsenten har dermed hatt muligheter til både å informere kunder i denne perioden samt ventet med salg, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i en kommentar.

- At dere nå er kjent med at det også kan være snakk om båter med tekniske feil og mangler, betyr det at dere på noen måte vil gjøre ytterligere undersøkelser for å kartlegge hele situasjonen?

- En av konsekvensene av at produsent ikke kan dokumentere oppfyllelse av grunnleggende krav til båtene er nettopp muligheten for at kravene faktisk ikke er oppfylt – og at båtene derfor kan ha tekniske mangler. Sjøfartsdirektoratet har derfor informert om at båtene skulle i utgangspunktet ikke vært satt på markedet da de ikke anses å oppfylle kravene til CE-merking og videre at regelverket åpner for etterkontroll (for å CE-merke båten i ettertid, journ. anm.) gjennom teknisk kontrollorgan, sier Dag Inge Aarhus.

Kostbar inspeksjon

Med andre ord er det opp til hver enkelt båteier å forvisse seg om at båten er trygg å bruke. Ifølge bostyrer Peter Wright har et stort antall båteiere tatt kontakt, uten at han kan gi annet råd enn at den enkelte må vurdere om de ønsker å involvere et teknisk kontrollorgan. IMCIs representant i Norge, Olaf Hjelmeland, sier til Båtmagasinet et slik etterkontroll fort kan beløpe seg til 20 000 kroner. Det er en gjennomsnittspris for selve inspeksjonen. Utbedring av eventuelle pålegg kommer i tillegg.

VIS FORSIKTIGHET: Tilbakekallingen av Rana-båter bygget etter 2014 kan brukes, men vis forsiktighet og ta sikkerhet på alvor, sier teknisk kontrollør Olaf Hjelmeland. (Foto: Amund Rich. Løken).

«Kan brukes med sunn fornuft»

Har den tekniske inspektøren noen tips og råd til eiere av de aktuelle Rana-modellene? Er det forsvarlig å bruke båtene etter det som er fremkommet? Vi spør IMCI-inspektør Olaf Hjelmeland.

- Inntil noe annet skulle fremkomme kan man bruke båten sin, men det er grunn til å mane til forsiktighet, at brukerne er ekstra nøye med sikkerhet. Det er viktig å ha med lenseutstyr eller være sikker på at båtens eget lensesystem er i orden. Man bør ikke utsette båten for ekstraordinære påkjenninger, eller komme opp i situasjoner hvor eventuelt forsikringsselskapet må involveres. Båtene må ikke overlastes, sier han.

- Er det bare papirene som har mangler, kan eiere av slike båter selvsagt fortsette å bruke dem slik de kanskje har gjort i flere år, sier KNBFs båtadvokat Nils Tangedal. Han legger til at det heller ikke er noe i veien for å videreselge båtene, men du må lage en kontrakt på ære og samvittighet hvor det opplyses om alle forhold, også at båten ikke er CE-merket. Trolig vil du få en dårligere pris enn båtnaboen som har alt i orden, men selvsagt kan den selges, sier han.

Noe av det samme sier Sjøfarsdirektoratet som svar på vårt spørsmål om videresalg er mulig selv om CE-merking og dokumentasjon er mangelfull.

- Sjøfartsdirektoratets tilsynsaktivitet rettes mot markedsaktørene (produsent, importør og distributør) gjennom fritidsbåtforskriften og gjelder båter som «tas i bruk eller gjøres tilgjengelig». Den omfatter ikke annenhåndssalg.

-Kjedelig sak med mange misforståelser

Eieren av konkursrammede Båtsalg AS (Rana Plast), Jan-Egil Martin Pettersen, sier i en kommentar til Båtmagasinet at hele saken er meget kjedelig og basert på en lang rekke misforståelser og dårlig kommunikasjon mellom han og Sjøfartsdirektoratet.

RANA 540 CC: Denne båten i Bodø har gjennomgått en foreløpig teknisk gjennomgang og har en lang rekke feil og mangler, både dokumentmangler og tekniske feil. (Foto: Ronny Hatch).

Han ser at det kan være mangel på den etterspurte dokumentasjonen, men han «kan garantere at alle båtene er bygget etter gjeldende krav og at de er trygge». I de fleste båtene er det også lagt ved dokumentasjon. Han kan ikke svare konkret på vårt spørsmål om hvorfor det er solgt båter etter at Sjøfartsdirektoratet vedtok tilbakekalling, men slår fast at de fleste båtene er produsert og solgt før den tid. Han innser at kommunikasjonen med Sjøfartsdirektoratet om dokumentasjon på CE-merking har vært et mareritt, men han vil ikke vedkjenne seg at båtene er dårlig bygget, snarere tvert imot.

Rana Plast AS hevder å bygge båter basert på tidligere design hvor det tekniske kontrollorganet IMCI har vært involvert. Pettersen sier at den aktuelle 540 CC er en forbedret utgave av modellen som ble bygget på 1990-tallet og at det ikke skulle være behov for ny CE-merking. Men han vedgår at det er ny dokumentasjon som Sjøfartsdirektoratet har etterspurt.

­- Vi har hatt ytterst få reklamasjoner på båtene, og de fleste av mindre alvorlig grad og vi har aldri hatt noen intensjon om å bygge dårlige båter. Har vi gjort feil, så har vi forsøkt å rette opp i det, og det må vi forsøke å gjøre videre.

­- Men nå er jo selskapet konkurs?

­- Ja, men har vi bygget båter med defekter, så vil jeg gjerne rydde opp i det, sier han.

Omfattende konkurs

Båtsalg AS har ifølge bostyrer Peter Wright i advokathuset Just AS i Mo i Rana fått inn et samlet krav på drøye 4,5 millioner kroner fra 52 fordringshavere. Av beløpet er over en halv million krav for ubetalt skatt og merverdiavgift.

Ut ifra selskapets regnskapsinformasjon er det overveiende sannsynlig av selskapet ble insolvent tidlig i 2017.

Bostyrer opplyser til Båtmagasinet at minst syv båteiere krever heving av kjøp, hver med krav på mellom 175 000 og 385 000 kroner. Han bemerker at det ikke er utsikter til dekning for kreditorene.

Advokaten utelukker heller ikke straffbare forhold før konkursen, blant annet at det kan være gitt uriktige informasjon om båtenes sikkerhet og formell sikkerhetsgodkjenning gjennom CE-merkingen. Han vurderer også om manglende dokumentasjon av transaksjoner til regnskap og unnlatelse av å melde oppbud tidligere kan utgjøre brudd på̊ bokførings-, regnskaps- og aksjeloven.

Bostyrer vil anbefale konkurskarantene. Det vises til at eier og daglig leder har iverksatt sin virksomhet ved salg av båter uten å oppfylle grunnleggende offentligrettslige forpliktelser. Han har omsatt fritidsbåter til forbrukermarkedet hvor han positivt har opplyst at båtene har offentlig sikkerhetsgodkjenning i form av CE-merking, hvor han ikke har besørget slik godkjenning.