«Kong Harald» bunkrer i Bergen. Skipet er blant Hurtigrutene som skal begynne å bruke biogass om få år.
«Kong Harald» bunkrer i Bergen. Skipet er blant Hurtigrutene som skal begynne å bruke biogass om få år.

Hurtigruten skal gå på biogass

Hurtigruten lanserer verdens mest ambisiøse, maritime biogassprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

Det er format over planene som i dag ble lagt frem for Hurtigruten: En stor del av flåten skal bygges om til biogassdrift. Hurtigruten blir dermed det første rederiet i verden som tar i bruk biogass i stor skala som skipsdrivstoff. 

I fjor inngikk Hurtigruten en milliardavtale med Rolls-Royce om ombygging av seks skip fra diesel til gass- og batteridrift. Nå er det også klart at biogass går inn i forsyningskjeden. Hver gang et av Hurtigrutens ombygde skip anløper Trondheim på nordgående skal det bunkres med biogass.

Gassen leveres fra Biokrafts anlegg på Skogn og lages i utgangspunktet av avfall fra skogindustri og fiskeslakterier.

Biogass har et meget lavt CO2-avtrykk. I tillegg reduseres de store utslippene av metan og andre meget kraftige klimagasser som dannes når organisk avfall brytes ned. Biogass brenner også svært rent og gir minimal lokalforurensing.

Avtalen skal være den største for leveranse av biogass i shippingbransjen på verdensbasis noensinne, skriver Hurtigruten i en pressemelding, men det er ikke klart hvor mye avtalen vil koste. 

– Mens andre rederier bruker billig, forurensende tungolje, kommer våre skip til å bokstavelig bli drevet av naturen. Biogass er det grønneste drivstoffet innenfor shipping. Så dette var et enkelt valg for oss og en kjempefordel for miljøet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.