ØNSKER AVGIFTSFRITT: Harald T. Nesvik og Helge André Njåstad ønsker å fjerne veiavgift på båtbensin.
ØNSKER AVGIFTSFRITT: Harald T. Nesvik og Helge André Njåstad ønsker å fjerne veiavgift på båtbensin.

Ønsker båtbensin uten veiavgift

To partier har gått inn for å fjerne fritak av veiavgift for båtdiesel. FrP går nå den andre veien, og foreslår at veiavgiften fjernes fra båtbensin.

Publisert Sist oppdatert

I alternativt statsbudsjett for 2016 gikk Kristelig Folkeparti og Venstre inn for at båtdiesel ikke lenger skal være fritatt for avgift. Partiene foreslo også at diesel også skulle bli generelt dyrere. Med oppheving av avgiftsfritaket for båtdiesel beregnet partiene ekstra skatteinntekter på 28 millioner kroner. En avgiftsøkning ville i så fall blitt 2,23 kroner dyrere per liter for diesel som før var avgiftsfri. Men forslagene gikk ikke gjennom.

– Rammer de med små motorer

Nå maner det opp til et lite sjøslag innad i koalisjonsregjeringen. I en pressemelding går FrP ut og varsler kamp mot veibruksavgift til sjøs. Det er stortingsrepresentant Helge André Njåstad som trekker fram båtbensin i anledning av Fremskrittspartiets programbehandling.

– Jeg syns det er urimelig at man som båteier må betale veibruksavgift på bensin. Det er den menige mann og kvinne som blir rammet, som har små påhengsmotorer på sine fritidsbåter, sier Njåstad.

Njåstad har denne uken besøk av Fremskrittspartiets parlamentariske leder, Harald T. Nesvik, som også sitter i programkomiteen. Det er i denne forbindelse Njåstad tar med seg Nesvik til båtmiljøet i Bekkjarvik i Austevoll. Njåstad påpeker at veibruksavgiften på bensin er fem kroner literen for båtbensin og bilbensin. Tilsvarende er diesel tre kroner og femti øre literen, og gjelder da kun bil diesel.

– Det er denne urettferdigheten jeg vil ha vekk, sier Njåstad.

Positiv til forslaget

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald T. Nesvik er selv også fra et kystfylke, og han er positiv til forslaget fra Njåstad.

- Det er slike avgifter forbrukerne oppfatter som urimelige Fremskrittspartiet vil til livs. Vi har allerede gjort mye for båtfolk i denne perioden som å fjerne avgiften på hestekrefter for båtmotorer og legge til rette for vannscootere for å nevne noe, sier Nesvik. Etter at FrP kom i regjering og lovet å legge til rette for vannscootere er regelverket i dag fortsatt det samme.

I november 2006 vant båtfolket en tøff kamp etter at regjeringspartiene ønsket å øke dieselavgiften for fritidsbåter. Seieren til tross, det gikk bare et halvt år, til juni 2007, da myndighetene igjen gjorde et forsøk på å innføre avgift på båtdiesel. Forslaget kom den gang fra særavgiftsutvalget og ble levert til finansdepartementet. Fritidsbåtsflåten fikk ikke gode skussmål i sin rapport fra utvalget. De skrev at bruk av fritidsbåter påfører samfunnet kostnader i form av støy, ulykker og miljøskadelige utslipp.

Aner vi nå en ny kamp om veiavgift på båtdiesel som bensin? Si din mening om dette avgiftsforslaget på Båtlivs Facebookside.