BÅTPOLITIKK: STORTINGSVALGET 2017

Laber interesse for småbåtregister

Siden april har det rast debatt om hvem som bør drifte et obligatorisk småbåtregister i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Båtliv har stilt en rekke spørsmål om båtpolikken til partiene på Stortinget. Dagens spørsmål er om obligatorisk småbåtregister.

Hva de politiske partiene mener her kan også få stor betydning for mye annet i båtlivet. For eksempel er det vanskelig å innføre vrakpant for fritidsbåter uten et obligatorisk småbåtregister. Eierløse båter som blir funnet drivende setter gjerne i gang store redningsaksjoner, fordi det er usikkert hvem eieren er og om noen har falt overbord. Men den politiske interessen for hvem som skal drifte et slikt register er overraskende liten.

Fire av ti partier svarer at de ikke har noen mening om et obligatorisk småbåtregister.

– Dette har vi ikke drøftet tilstrekkelig i KrF, men vi er alltid åpen for gode innspill, sier Erlend Kjærnsrød (KrF). De andre partiene som har svart at de ikke har noen mening om dette er Høyre, KrF, Rødt og MDG.

FrP og Kystpartiet svarer at de er i mot et obligatorisk småbåtregister.

– Vi ønsker at et småbåtregister skal være frivillig, begrunner Bård Hoksrud. FrP har tidligere signalisert at de frykter snikinnføring av avgifter for båtfolket med innføring av et obligatorisk småbåtregister.

Mens Arbeiderpartiet og SV mener Redningsselskapet bør drifte et slikt register, mener Senterpartiet og Venstre at det er Sjøfartsdirektoratet som bør drifte dette.

– Om registeret skal overføres til Sjøfartsdirektoratet, må det være faglig begrunnet, sier Else-May Botten (AP).

– Venstre ser ikke et stort behov for å endre dagens ordning, sier Susanne Bondevik (V).

Dette mener båtfolket: Hele 61,5 prosent av de spurte mener det må innføres et obligatorisk småbåtregister, mens 31,6 prosent er i mot. Resten av de spurte svarer at dette er et tema som ikke interesserer.

Vi har også spurt hvem båtfolket mener bør drifte et obligatorisk småbåtregister. Her er båtfolket veldig delt, men samlet sett mener 40 prosent at staten må drifte det. De fleste av dem mener da at det må driftes til kostpris.

En andel på 36 prosent mener at et slikt register bør driftes av Redningsselskapet. Litt over halvparten av dem synes det er akseptabelt at inntekter da også drifter redningsskøyter.

Laber interesse for småbåtregister
Laber interesse for småbåtregister

Partiene som er mest enig med båtfolket: SP og Venstre

 

BÅTPOLITIKK:

Politikerne vil beholde dagens promillegrense

Vil reversere vannscooter-regelverket

Ikke flertall for dieselavgift

Nei til nasjonale fartsgrenser

Står ved dagens promillegrense

Borgerlige ønsker mer politi på sjøen

Flertall for fritidsbåter i nasjonalparker

Laber interesse for småbåtregister

Vestpåbud kommet for å bli

Ap avgjør hurtigbåtsertifikat

Ingen mening om ansvarsforsikring

Delte meninger om vrakpant

Vil straffe lovovertredelser hardere

Dagens båtførerprøve består