SAMME GRENSE: Promillegrensen forblir på 0,8 prosent.
SAMME GRENSE: Promillegrensen forblir på 0,8 prosent.

Promillegrensen forblir

Representanter fra KrF prøvde å senke promillegrensen til 0,2, men grensen forblir på dagens nivå.

Publisert Sist oppdatert

Det var fire representanter fra KrF som la fram forslag om å senke promillegrensen til sjøs fra 0,8 til 0,2. Men Stortinget sa tirsdag 15. januar nei til forslaget. transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling var at promillegrensen forblir på 0,8 prosent. Blant annet er en av begrunnelsene at det ikke finnes ressurser til økt kontrollnivå av promille til sjøs. I tillegg mener komiteen at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen.

LES OGSÅ: Ikke flertall på dieselavgift

– Uforståelig

Kantar TNS Gallup har gjort en undersøkelse på oppdrag for MA – Rusfri Trafikk sommeren 2017. Her svarer 72 prosent vi bør ha samme promillegrense til sjøs som på veien.

LES OGSÅ: Vestforbud er kommet for å bli

– Det er helt uforståelig at promillegrensen for fritidsbåtførere ikke senkes fra 0,8 til 0,2. Skal dødstallene ned, må også promillegrensen ned. Man kan ikke ta hensyn til dagens ressurssituasjon når man skal endre eller lage lover og regler, hvordan skulle da samfunnsutviklingen bli? Det som er viktig er at vi får et godt regelverk for å forhindre fatale båtulykker, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Fire av ti ønsket strengere

Båtliv gjorde en større undersøkelse blant de politiske partiene før Stortingsvalget 2017. Flertallet ønsket å beholde en promillegrense på 0,8. De politiske partiene fikk re alternativer. Om dagens promillegrense skal bestå, om den skal senkes til 0,5 - eller som Sverige, ned til 0,2 for båtførere. Størst andel mener at promillegrensen bør bestå som i dag, mens fire av ti ønsker promillegrensen ned til svenske-nivå. Så lenge både Arbeiderpartiet og Høyre er blant partiene som vil holde på dagens promillegrense, hjelper det lite at KrF og Rødt ønsker å skjerpe inn grensen. Dagens grense består.

Står ved dagens promillegrense
Står ved dagens promillegrense

Båtliv spurte også båtfolket. Den største andelen (64,2 prosent) støtter dagens promillegrense på 0,8 prosent. Og mens 10,3 prosent ønsker en grense på 0,5 promille, blir det gjort et lite byks opp til 19,2 prosent igjen som ønsker en grense på 0,2 promille. Vi spurte også om promillegrensen bør fjernes helt, og her svarte 4,5 prosent ja.

LES OGSÅ: Vil straffe lovovertredelser hardere