50 KNOP: Førere av båter som går over 50 knop må ha bevis fra 2022

I 2022 må du ha høyhastighetsbevis

Regjeringen vil kreve høyhastighetsbevis for førere av båter som går over 50 knop, og Sjøfartsdirektoratet foreslår eget vannscooterbevis.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil innføre et kompetansekrav for førere av fritidsbåter som kan oppnå større hastighet enn 50 knop. Det nye kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og praktisk del. Sjøfartsdirektoratet starter nå arbeidet med regelverket.

I tillegg til høyhastighetsbevis vil det innføres krav om bruk av automatisk nødstopp (dødmannsknapp). De nye kravene vil innebære en endring av dagens regelverk, heter det i pressemelding fra Sjøfartsdirektoratet.

Dødmannsknapp

– Det er en stadig økning i antallet hurtiggående fartøy på sjøen. Høy hastighet gir økt risiko både for de om bord og for omgivelsene. Krav til økt kompetanse for førere av båter i høy hastighet er derfor et naturlig tiltak. Videre er fall over bord en av de vanligste årsakene til alvorlige ulykker. Bruk av dødmannsknapp vil både kunne redde den som faller over bord, og forhindre løpske båter som er til fare for omgivelsene, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Krav til kursinnhold og kursinstruktører må også på plass før regelverket kan tre i kraft, og det må være tilstrekkelig kurskapasitet til de som må ha høyhastighetsbeviset. Målet er at det nye regelverket skal tre i kraft i løpet av 2022.

Vannscooterbevis

I Sjøfartsdirektoratets rapport fra 2020 er også vannscootere omtalt. Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det bør innføres et særskilt kompetansekrav for vannscooter, som kan oppnå større hastighet enn 40 knop. I høringsrunden vil Sjøfartsdirektoratet derfor be om innspill på om det bør innføres et eget vannscooterbevis.

– Trygghet, sikkerhet og samhandling til sjøs må alltid ha stor oppmerksomhet. Uavhengig av regelverk og krav er det viktig at båtbrukere selv tar ansvar og utviser gode holdninger på sjøen, sier næringsministeren.

Rapport

Regjeringen la i 2019 frem Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis og et krav om bruk av dødmannsknapp. Les rapporten her (link rapport ).

Link til Næringsdepartementet