Kommentar:

HAVVIND: Vindturbiner på land er blitt et vanlig syn, som her ved Bekkjarvik i Austevoll kommune. Nå planlegges store flytende anlegg langs kysten i hele Skandinavia.

Kysten blir ikke den samme

Store havvindprosjekter er vedtatt i Norge og Sverige. Anleggene vil sette preg på kystlinjer og havstrekk i hele Skandinavia.

Kommentar av sjefredaktør Ole Henrik Nissen-Lie

Båtmagasinet har tidligere skrevet om vindkraftanlegget «Vidar», som kan skape utfordringer for båtfolk som skal krysse over mellom Norge og Sverige om de svenske utbyggerne får det som de vil. Anlegget vil bli plassert rett vest for Grebbestad og bli liggende fra drøye ti nautiske mil sør for Færder. Anlegget planlegges med mellom 66 og 91 vindturbiner, og en totalhøyde på turbinene på mellom 260 og 340 meter. Til sammenligning er tårnet på Færder Fyr 43 meter høyt. Vindparken vil båndlegge et areal på 201 kvadratkilometer.

446 turbiner

«Vidar» er kun ett av flere anlegg som er under planlegging langs svenskekysten. Til sammen planlegger svenskene opp mot 446 vindturbinen i Skagerrak. På norsk side vedtok regjeringen nylig utbygging av Utsira Nord og Sørlige Nordsjø. I Nordsjøen har Danmark også planene klare for store utbygginger.

Alle forstår at moderne samfunn er helt avhengige av energi for å fungere. Når kull, olje og atomkraft fases ut av miljøhensyn, må vi finne alternative energikilder. Etter store protester mot mange vindkraftverk på land, har myndighetene kastet seg over havvind med iver og lyst, men uten å ta med fiskerne og båtfolket på råd.

Energipriser

Nå kommer protestene. Svenske båtorganisasjoner mener at de store anleggene kan vanskeliggjøre redningsoperasjoner, om båter blåser inn mellom turbinene. Det er også spørsmål om elektronisk navigasjonsutstyr kan bli påvirket. Kongelig Norsk Seilforbund mener at anlegget ved Koster vil hindre fremtidige regatta-arrangementer, og true Hankøs posisjon som seilsportsted.

Energipriser har vært på alles lepper det siste halve året. Vi er vant til billig strøm her i landet, og har gjennom generasjoner akseptert oppdemming av elver samt bygging av store kraftgater gjennom skoger og over fjell. Kanskje må vi akseptere at det nå er kysten og havet som skal preges av utbygginger, men vi båtfolk ønsker et ord med i laget.

Vi snakker om store naturinngrep, som vil prege båtlivet for all fremtid. Kysten blir ikke lenger den samme.