GEBYR: Båter registrert i Skipsregisteret får nå gebyr på 200 kroner

Innfører årsgebyr for fritidsbåter

Fra 1. januar må alle eiere av fritidsbåter på over syv meter som er registrert i NOR-registeret, betale et årsgebyr på 200 kroner.

Sjøfartsdirektoratet skriver på sine nettsider at det i forbindelse med statsbudsjettet er innført et årsgebyr for fritidsbåter i NOR-registeret. Hensikten er blant annet å sikre et mest mulig korrekt register.

Endringen gjelder også næringsfartøy fra og med syv meter som ikke betaler årsgebyr for sertifisering og fartøyinstruks.

NOR-registeret er frivillig for fritidsbåter over syv meter, men obligatorisk for båter over 15 meter.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er det mange som ikke melder fra om endringer i registrerte opplysninger i NOR-registeret, som for eksempel eierskifte. For å få et mer ajourført register, innføres derfor gebyret.

– Vi ser at mange ikke opprettholder meldeplikten når fartøy for eksempel selges. Det gir feil i registrerte opplysninger, og er uheldig både for ny og tidligere eier av fartøyet, sier avdelingsdirektør Elisabeth Hvaal Lingaas i Sjøfartsdirektoratets avdeling for Skipsregistrene til NTB.

Et oppdatert register er også viktig for å kunne spore forlatte fritidsbåter.

– Dessverre er det slik at mange forlater fritidsbåter uten stor verdi, noe som kan medføre store ekstrakostnader for uskyldige tredjeparter som kommuner og privatpersoner. Ofte er det eier av en kai eller brygge som må ta jobben med å fjerne forlatte båter, selv om de ikke er eier av fartøyene, sier Hvaal Lingaas til NTB.