Min Horisont

DYREBART: Følelsen av frihet på sitt mest intense under den veldige vinterhimmelen.

Tanker i en Targa i Melkeveien

«Når mørket senker seg over skjærgården, åpner det seg rom for de store tankene – i en tid da vi alle er i samme båt, prisgitt de få som har makten til å forandre alt som gir livet mening.»

Publisert

Jeg betrakter novemberhimmelen over Gråskjær. Når mørket senker seg over skjærgården, åpner det seg rom for de store tankene – i en tid da vi alle er i samme båt, prisgitt de få som har makten til å forandre alt som gir livet mening.

Det skal være over 100 milliarder stjerner i vår galakse; Melkeveien. En av stjernene i Melkeveien er vår sol. Man regner med at over halvparten av stjernene - eller solene - i Melkeveien har planeter rundt seg, og dermed utgjør et solsystem. Melkeveien er kun en av mer enn 100 milliarder galakser i den delen av universet som vi kan observere. Derfor regner man med at universet rommer mange milliarder billioner solsystemer. Like ufattelig som universet er stort, er livet på jorden ubegripelig mangfoldig.

Universet er 13,7 milliarder år gammelt. Livet på jorda oppstod for rundt 3,8 milliarder år siden. Og kun de siste 300 000 årene har menneskene gått omkring på jorda. Vår gren av menneskearten utkonkurrerte alle andre, og har vært den eneste de siste 50 000 årene. Vi som trasker omkring på jordskorpa i dag har vært her i mindre enn 0,1 prosent av den tiden.

I den store sammenhengen er vi mennesker ikke engang et støvkorn, hverken i tid eller rom. Men i den lille sammenhengen kan vi bevege hverandres verdener - som sommerfuglens vingeslag kan utløse en storm, som den svenske forfatteren Björn Ranelid skriver.

I hele dette enorme universet, den korte tiden menneskene har vært her, så ble vi den eneste kjente arten som har selvbevissthet - som har evnen til å reflektere over sin egen eksistens. Det følger av vår selvbevissthet at vi som den eneste arten er i stand til å gi kjærlighet til andre uten å kreve noe tilbake. Som individer innenfor vår egen art, har vi evnen til å se hverandre, kommunisere på samme frekvens, skape fellesskap, gi og motta kjærlighet, bekreftelse og nærhet. I et fragment av det uendelige, i et glimt av evigheten, så er vi blant de 107 milliarder menneskene som gjennom tidene er gitt muligheten til se, reflektere, skape og kommunisere.

Blant mennesker oppstår iblant et «Vi» som et lite univers i universet der vi kretser rundt hverandre i et mikrokosmos - noe som berører og forandrer oss i dypet av de vi er. Som ferjeskipperen jeg møtte for 40 år siden i dette farvannet, som vekket min kjærlighet til sjø, skjærgård og båter.

I den mest urolige epoken i min levetid, da noen ytterst få despotiske mennesker for alvor mener at et politisk mål kan forsvare maktbruk som i sin ytterste konsekvens mørklegger den veldige vinterhimmelen over oss alle, er følelsen av frihet på sitt mest intense. I en liten båt, et sted i Melkeveien.

God jul!