Avslag for KNBF:

MINDRE PENGER: 260 Båtforeninger fikk avslag på sin søknad om momskompensasjon via KNBF.

12 millioner kroner i avslag for 260 båtforeninger

Båtforeninger som via KNBF har søkt om 12 millioner kroner i momskompensasjon har fått avslag.

Publisert Sist oppdatert

I fjor skrev Båtliv om Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) som fikk utbetalt 8,6 millioner kroner. Av dette fikk KNBF sentralt utbetalt 419.000 kroner. Like etter denne julegaven i fjor, varslet Lotteri- og stiftelsestilsynet at båtforeningene trolig ikke ville få utbetalt momskompensasjon for 2019.

– Dårlig nytt

I år har KNBF søkt om tilbakebetaling av 12,2 millioner kroner i momskompensasjon. Pengene skulle utbetales om to uker. Men nå har altså KNBF fått avslag fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er en veldig dårlig nyhet, medgir kommunikasjonsrådgiver Cecilie Klem i KNBF. Hun forteller videre at Lotteri- og stiftelsestilsynet har argumentert grundig i sitt avslag.

– Dette gjør det lettere for oss å lage en grundig klage sammen med våre jurister. Det er mange punkter i avslaget som gir grunnlag for å klage på avgjørelsen, fortsetter Klem. Hun påpeker for Båtliv at det er for tidlig å si noe om båtforbundet har grunnlag for å være optimistiske eller ikke.

Hentet inn kontigenten

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER: Cecilie Klem i KNBF.

KNBF har tre ukers frist på seg til å klage på avslaget. I alt gjelder avslaget 260 foreninger. Hvor mye hver enkelt forening skulle hatt i momskompensasjon er varierende, men gjennomsnittlig ligger det da på 46.861 kroner per forening. Før andelen som går til KNBF sentralt blir trukket fra.

– Foreløpig har vi ikke fått så mange henvendelser fra medlemsforeninger. Men vi har gått ut med melding til alle de 260 foreningene, og vi har informert om hva som har skjedd. Vi ønsker best mulig å hjelpe våre medlemmer, sier Klem.

Da KNBF søkte om momskompensasjon i fjor var det 8,6 millioner kroner, som den gang skulle deles ut til 257 medlemsforeninger. I alt betalte disse da 3,52 millioner kroner i kontingent, mens hva foreningene fikk igjen i momskompensasjonen ble langt høyere.

Tilfredstiller ikke

I avslaget fra Lotteri- og teletilsynet henvises det til ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, gjeldende fra 1. januar 2019. Et av kravene er blant annet at foreningene må være registrert i Frivillighetsregisteret, noe flere foreningene i KNBF altså ikke har tilfredstilt. Lotteritilsynet trekker også fram at det ikke kan gis kompensasjon for investeringer i båthavn, som bygg og anlegg. Kostnader for båtplass er heller ikke kompensasjonsberettiget med de nye forskriftene. Derimot kan foreningene få kompensasjon for vedlikehold av bygninger som er tilrettelagt for allmennheten, og aktiviteter med allmenn interesse.

Lotteritilsynet har har gjennomgått flere av båtforeningene, og flere har en svært liten andel gjesteplasser, noe som også svekker grunnlaget for momskompensasjon. I tillegg etterlyses det gjennomgående bedre dokumentasjon for hva utgiftene egentlig har gått til. Og ettersom alle søknadene behandles som en, via KNBF, og flere av medlemsbedriftene ikke tilfredsstiller krav om dokumentasjon, avslås søknadene i sin helhet. Lotteritilsynet skriver at de ikke kan utelukke det er foreninger som skulle hatt kompensasjon, men at de ikke sitter på nok dokumentasjon.