Båtpolitisk debattmøte:

LOKALPOLITIKERE: Fra venstre: Patrick Gundersen (MDG), Olav Sannes Vika (SV), Kathrine Klevland (SP), Rune Hogsnes (H), Anne Rygh Pedersen (AP), Alexander B. Hangaas (Krf), Tobias Dreveland Lund (Rødt) og Thorleif Vikre (Frp).

Kamp om parkering og opplagsplasser

Tilgangen til båtlivet kan bli dårligere de neste fire årene, avhengig av fylkes- og kommunepolitikk. Så hva mener politikerne? Åtte partier svarte i går på dette, og andre spørsmål som angår båtlivet.

Publisert Sist oppdatert

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har tatt initiativ til båtpolitiske debattmøter i forkant av valget. Her er det flere fremtidige utfordringer som bør oppta båtfolket når lokale politikere skal ta endelige beslutninger. I alt skal KNBF ha tre båtpolitiske møter. Første var i går på Vallø Båtforening ved Tønsberg i Vestfold. Bidere blir tilsvarende politisk debatt i Oslo (i dag, 27. august) og Hamar (28. august).

Hvor var båtfoket? 

Første møte i Vestfold ble både glede og skuffelse. Generalsekretær Endre Solvang uttrykte glede over at så mange som åtte politiske partier stilte opp. Norges Seilforbund var også invitert, men hadde ikke anledning til å stille opp.

ENDRE SOLVANG: Generalsekretær i KNBF.

– Men jeg er skuffet over at så få representanter av båtfolket møtte opp, kommenterte generalsekretæren etter møte til Båtliv. Lokalpresse og aktuelle båtblader var også invitert, men interessen var fraværende. 

– Det var fint at så mange partier møtte opp, vi har aldri hatt så mange. Vi har en stor oppgave med å lære politikerne om båtliv, slik at vi kan få flere båtplasser, tryggere båtplasser og parkering. Vi er truet på en del områder, fortsatte Solvang.

Parkering og opplag forsvinner

Hvordan blir fremtidens båtliv? Vi snakker ikke da om teknologi og elektriske båter, selv om sistnevnte også var tema, men tilgangen til båtlivet. Skal man ha båt, trengs det også et sted å ha den om vinteren. 

LES OGSÅ: Lover flere båtplasser i Oslofjorden

– Antall opplagsplasser har skrumpet inn. Parkeringsplasser blir borte eller sterkt avgiftsbelagt. Skal man være borte en uke, eller tre, blir det nesten umulig. Samtidig blir strandsoner bygd ned, på bekostning av båtforeninger som ligger upassende til, innledet Leif Rune Sundli, leder i KNBF region øst.

– Vi trenger et tupp i ræva

Debattleder Bernt Eriksen har lest gjennom partiprogrammene til mange av de politiske partiene, men fant lite som angår båtlivet. Han utfordret derfor politikerne om hvordan de best mulig mener båtlivet generelt kan ivaretas. Rune Hogsnes (H) som også er fylkesordfører i Vestfold måtte medgi at det ikke er så mye om å ivareta båtlivet i partiprogrammet.

– Det er masse om kyst, øyer, bevaring og kystled, men vi glemmer å nevne de største brukerne, som er dere. Vi gjør mye langs kysten, men her kan vi bli bedre, sa Hogsnes. Felles for alle de åtte partirepresentantene var at de var litt svar skyldig på båtpolitikk. 

– Vi trenger et tupp i ræva. Jeg vil bruke denne muligheten til å lytte og ta tak i det som er aktuelt, sa Alexander B. Hangaas, ordførerkandidat for Tønsberg Krf.

LES OGSÅ: Slik blir rikspolitikken for båtlivet de neste fire årene

En av de mer engasjerte på dette området var Thorleif Vikre (Frp) fra Kragerø, som selv er en ivrig fritidsbåtbruker. 

– I utgangspunktet er det kommunene som har arealmyndighet når det skal tilrettelegges for båtplasser og parkeringsplasser. I utgangspunktet skal nå alle kommunene vurdere kommuneplanen. Sånn sett er det på tide å begynne å fargelagt noen områder riktig. Og med vekst i antall mindre båter kan det være på plass med båtramper og tilrettelagte parkeringsplasser. Det sparer areal der det er begrenset tilgang til strandareale, sa Vikre. 

Kathrine Klevland (SP) fridde til KNBF med momskompensasjoner som de ønsker skal bli enda bedre. Hun mener også at bedre tilrettelagte padleleder kan være med på å løfte båtlivet som folkehelse.

Allmennretten

Anne Rygh Pedersen fra AP påpekte at båttettheten er blitt stor, og at alle må ta hensyn på en annen måte enn tidligere.

– Vi er opptatt av å gjøre noe med dyre båtplasser, og å sikre areal for å drive vannsportsaktiviteter, sa Pedersen.

Rødt påpekte at mange står på venteliste, og at båtplasser er utilgjengelige.

LES OGSÅ: Ber om obligatorisk småbåtregister

– Vi må ha flere båtplasser, så sant det ikke er i konflikt med natur eller miljø. Og vi vil verne om allemannsretten, sa Tobias Dreveland Lund, andrekandidat i Rødt. Om allmennstetten hadde partiet med seg de andre partiene, men det endte med en diskusjon om hvem som er flinkest til å ivareta allmennretten, rødt eller blått.

SV er heller ikke overraskende sterkt i mot privatisering av strandsonen.

– Vi har en jobb å gjøre med halvprivate øyer. Vi ønsker en plan for hvordan vi kan bygge ut båthavna i Tønsberg, sa Olav Sannes Vika  for SV, og viste til et eksempel fra Husøy der noen har stått 21 år på venteliste for båtplass.

LES OGSÅ: Ingen nye regler uten faktagrunnlag

Miljøpartiet de grønne (MDG) er ikke overraskende opptatt av at miljøet må ivaretas på sjøen.

– Jeg tror folk som er opptatt av båtlivet og bruker sjøen i større grad vil ivareta den, og derfor er det viktig å flere til å bruke sjøen. Samtidig trenger vi da et tydeligere regelverk for å dele sjøen av hensyn til forskjellige båttyper, spesielt av hensyn til den store økningen av antall kajakker, sa Patrick Gundersen for MDG. 

 

Dagens debattmøte er hos Oslo Motorbåtforening, og har følgende politiske deltagere:

Høyre: Pia Farstad von Hall

Fremskrittspartiet: Camilla Wilhelmsen

Miljøpartiet de grønne: Hanna E. Marcussen

Arbeiderpartiet: Anders Rødberg Larsen

Sosialistisk venstreparti: Beate Bruun

Venstre: Julianne Farskaug

Rødt: Usikkert hvem som kommer

KRF: Meldt avbud

Senterpartiet: KNBF har ikke fått tilbakemelding om deltagelse