VEIBRUKSAVGIFT DIESEL: SV foreslår også at HK-avgiften gjeninnføres.
VEIBRUKSAVGIFT DIESEL: SV foreslår også at HK-avgiften gjeninnføres.

Foreslår veibruksavgift for båtdiesel og HK-avgift

SV har lagt fram sitt alternative statsbudsjett for 2020.

Publisert Sist oppdatert

Etter at regjeringen la fram sitt budsjett i for 2020 i oktober, kommer alternative statsbudsjetter fra opposisjonspartiene. SV har nå lagt fram sitt alternative statsbudsjett for 2020. Her foreslår partiet å innføre veibruksavgift på diesel for fritidsbåter, på samme måte som bensin.

I tillegg ønsker SV å gjeninnføre båtmotoravgiften fra 2014, men vil gi unntak for elmotor og batteri. Det foreslås også å øke veibruksavgiften på bensin med 50 øre og diesel med 75 øre, som da igjen vil påvirke pumpeprisen for fritidsbåter.

Da Båtliv spurte de politiske partiene før Stortingsvalget 2017, svarte fem partier at de ønsker avgift på båtdiesel, og det var Kristelig Folkeparti, SV, Venstre, Rødt og Miljøpartiet de grønne.

Se hele det alternative statsbudsjettet fra SV her (ekstern lenke)