Vene: 

STOR MESSE: Til tross for utfordrende tider for finsk båtindustri, var båtmessen Vene Båt i Helsinki godt besøkt på åpningsdagen fredag før helgen. Foto: Båtmagasinet.
STOR MESSE: Til tross for utfordrende tider for finsk båtindustri, var båtmessen Vene Båt i Helsinki godt besøkt på åpningsdagen fredag før helgen. Foto: Båtmagasinet.

Utfordrende for finsk båtindustri

Under båtmessen Vene Båt i Helsinki i Finland som åpnet sist fredag, la den finske båtbransjeorganisasjonen Finnboat frem tall som viser at båtsalget i Finland gikk ned, selv om eksportverdien økte noe i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge statistikken over registrerte båter og leveranser i grossistleddet, sank antall registreringer med nesten tretti prosent sammenlignet med 2022, og omsetningen i båtbransjen gikk ned med syv prosent, skriver det finske båtbransjeforbundet i en pressemelding.

UTFORDRENDE: Jarkko Pajusalo, leder for det finske båtbransjeforbundet Finnboat, la fredag frem tall som viser nedgang i antall nyregistrerte båter i Finland. (FOTO: PRESSEFOTO/FINNBOAT).
UTFORDRENDE: Jarkko Pajusalo, leder for det finske båtbransjeforbundet Finnboat, la fredag frem tall som viser nedgang i antall nyregistrerte båter i Finland. (FOTO: PRESSEFOTO/FINNBOAT).

Obligatorisk båtregister

I Finland har man registreringsplikt for fritidsbåter over 5,5, meter eller som har en motor med over 15 kW (20 hestekrefter), og det obligatoriske båtregisteret er en viktig kilde til informasjon om utviklingen i båtmarkedet. Ifølge Finnboat begynte antall registreringer å øke etter finanskrisen fra og med 2013 og nådde en topp under pandemiåret 2021.

 I pandemiårene 2020 og 2021 hadde man også i Finland en betydelig vekst i antall solgte båter, mens markedet i 2022 var normalisert med en tilbakegang på 11 prosent sammenlignet med foregående år. Frem til 2022 var antall førstegangsregistreringer fortsatt betydelig høyere enn før pandemien i 2019. I 2023 slo tilbakegangen til for alvor, og totalt ble det registrert nesten 30 prosent færre båter i 2023 sammenlignet med 2022.

Et utfordrende år

– 2023 var et av de mest utfordrende årene i båtbransjen på 2000-tallet, og medlemsundersøkelsen som ble gjort i begynnelsen av året indikerer at utfordringene kommer til å vedvare også dette året. Forbrukernes kjøpekraft i Finland og i vårt nærområde har blitt svakere, og det kommer trolig til å ta enda et år før vi ser noen bedring, noe som særlig kommer til å påvirke etterspørselen etter små utenbordsmotorer, sier Jarkko Pajusalo, administrerende direktør for Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.

Svak eksportøkning til Norge

Etter Sverige er Norge det viktigste eksportlandet for finsk fritidsbåtindustri. I perioden januar til november 2023 sto Norge for importandel på 1 514 båter med en verdi på 56,8 millioner euro, som er en svak økning fra året før. I perioden eksporterte Finland totalt 4 940 fritidsbåter, til en verdi av 330,8 millioner euro, melder Finnboat.