Båtlivet på dagsorden

I dag selges VG over hele landet med magasinet VG Båt som bilag til avisen, og innholdet er laget av Båtliv og SEILmagasinet.

VG Båt er landets klart største magasin om båter og båtliv. Magasinet er laget av Båtmagasinet Båtliv i samarbeid med VG, der Båtmagasinet og SEILmagasinet har levert det redaksjonelle innholdet og annonsene. Dagens utgave er den første utgaven i år av VG Båt. VG og Båtmagasinet Båtliv har samarbeidet om å utgi VG Båt siden 2017, og tilbakemeldingen fra leserne har vært svært gode.

VG Båt 1 2020

VG Båt selges med avisen VG i hele Norge, og når dermed utover menigheten av frelste båtfolk og faste båtbladlesere med budskapet om båtlivets gleder. Ifølge Båtlivsundersøkelsen er det over 900 000 fritidsbåter i Norge med stort og smått.

Fantastisk kyst

– VG Båt minner folk på hvilken fantastisk kyst vi har her i landet, og alle de flotte opplevelsene båtlivet kan gi. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger både fra lesere og annonsører, sier publisher Ole Henrik Nissen-Lie i Norsk Maritimt Forlag.

Han håper at VG Båt kan være til inspirasjon i en tid sterkt preget av koronafrykt. Sydenreiser kanselleres og folk oppfordres til ikke å reise på hytta. Også båtlivet preges av situasjonen. Folk har fått beskjed fra myndighetene om å holde seg i sin hjemstedskommune. Redningsselskapet har oppfordret båtfolk til å holde seg på land, fordi skøytene skal brukes i beredskapen.

– Det er tid for å drømme, planlegge og oppdatere seg i påvente av bedre tider, sier Nissen-Lie.