Strømstad 29. juni. En drømmekveld uten for mye båter.

Nær én million fritidsbåter i Norge

Siden 2012 har fritidsbåtflåten vokst med ca 200.000 båter til over 900.000 båter, ifølge den ferske Båtlivsundersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

Fritidsbåtkonferansen Haugesund

Den norske fritidsbåtflåten vokser, men båtene blir mindre. Dette er hovedkonklusjonen i Båtlivsundersøkelsen, som i dag presenteres på Fritidsbåtkonferansen i Haugesund. På seks år er det blitt nesten 200.000 flere båter her i landet, men veksten dreier seg hovedsakelig om kajakker og motorbåter uten overnattingsmuligheter.

– Når vi summerer antall båter finner vi at det totalt sett er 948 000 fritidsbåter i Norge, tilhørende husstander med personer fra 18 til 74 år. Det er en økning pånesten

BÅTLIVET Generalsekretær Endre Solvang i KNBF presenterte i dag Båtlivsundersøkelsen 2018.

200 000 båter fra forrige måling i 2012, som viste 752 000 båter, skriver forfatterne av undersøkelsen.

Liten båt

Ifølge statistikerne er det en feilmargin på ca 40.000 båter begge veier, slik at de med meget stort av grad av sikkerhet fastslå at det i 2017, er mer enn 900 000 båter i Norge. Fritidsbåt omfatter i da også joller og kano og kajakk.

Motorbåter uten overnattingsmulighet er den største enkeltgruppen med 42,4  prosent av båtparken. Totalt utgjør liten båt 35,3 prosent, motorbåt med overnattingsmulighet 17 prosent og seilbåter samlet utgjør 4,3 prosent av båtparken.  To av ti båter (21,3 prosent) har overnattingsmulighet.

Siden forrige måling har antallet kanoer og kajakker mer en doblet seg. Denne økningen sammen med økningen i antall motorbåter uten overnatting, er årsaken til veksten av i antall båter. Med andre ord har vært en utvikling i retning av mindre båter enn ved forrige måling i 2012.

2,3 millioner nordmenn var på båttur i løpet 2017. De flittigste båtbrukerne finner vi på Sørlandet og Vestlandet. – Interessen for sjøen er i en positiv utvikling, sier Ola Gaute Aas Askheim i Opinion, som har gjennomført undersøkelsen.

Båtliv er på plass i Haugesund, og vil rapportere fortløpende om Båtlivsundersøkelsen og nyheter forøvrig. Følg oss også live på Båtlivs Facebookside.

Slik defineres fritidsbåt i undersøkelsen

Fritidsbåt er i undersøkelsen beskrevet slik: Som fritidsbåt inkluderes alt fra kano/kajakk/jolle/vannscooter til og med store motor- og seilbåter. Som fritidsbåt regnes ikke seilbrett eller jolle som tilhører annen båt.