Mener det haster med båtregister

Avfall Norge, Norboat, Kongelig Norsk Båtforbund og Finans Norge signerte onsdag en felles enighet om behov for et obligatorisk båtregister.

Publisert Sist oppdatert

Avfall Norge, Norboat, KNBF og Finans Norge sendte onsdag brev til klima- og miljøministeren om at det haster med å få på plass et obligatorisk båtregister.

I dag er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og antallet øker. Det forventes at problemet med brukte båter vil vokse seg større ettersom flere båter blir eldre og dermed kasserbare.

Les også: Forlatte båter og søppel

En bærekraftig retur- og vrakpantordning kan ikke fungere uten et nytt norsk obligatorisk båtregister. Den midlertidige returordningen for fritidsbåter er langt fra god nok til å være en varig løsning, mener Avfall Norge.

– Dersom vi skal få en fungerende returordning for båter, må man kunne vite hvem båteieren er. Det er så enkelt som det. Ubegrunnet politisk motvilje mot et obligatorisk register står i veien for en løsning på problemene rundt utrangerte fritidsbåter, sier fagdirektør i Avfall Norge, Henrik Lystad.

Les også: Årsavgift for skroting av båter

Skjærgården

Avfall Norge mener det er grunn til å frykte at større båter fortsatt vil kunne forsøple kyst og skjærgård. Henlagte og strandede båter skaper store utfordringer for kommuner, skjærgårdstjenester og andre som rydder opp, og ofte er det ikke mulig å identifisere eier av båten

– Dagens tilskudd på 1000 kr motiverer ikke eiere av utrangerte, større båter nok til å levere inn disse. Kommunene har store utgifter med å fjerne hensatte og strandete båter fordi eieren ikke kan identifiseres, sier Henrik Lystad.

Avfall Norge, Norboat, KNBF og Finans Norge ber Klima- og miljøministeren om å ta nødvendige initiativ og grep for å få utredet returordning og båtregister med sikte på gode og bærekraftige løsninger og å redusere marin forsøpling.

Les også: Laber interesse for småtbåtregister

Raskt

– Vi ser at det er mange forhold som må utredes og avklares for å få et båtregister på plass, men med tanke på marin forsøpling, bedre og mer effektive redningsaksjoner og kriminalitetsbekjempelse, mener vi det er svært viktig at arbeidet påbegynnes så raskt som mulig, sier Lystad.

 Les også: Kamp om småbåtregister

 

Derfor ønsker de et obligatorisk båtregister

Det er behov for å få på plass et obligatorisk båtregister:

  • for å hindre marin forsøpling
  • for å hindre forurensing av havet
  • for å få kunne etablere en varig returordning av båter med fokus på ressursutnyttelse
  • for bruk i forbindelse med redningsaksjoner
  • for å motvirke kriminalitet som skatteunndragelser, hvitvasking og forsikringssvindel m.m.

Podcast

Publisher Ole Henrik Nissen-Lie i Norsk Maritimt Forlag A/S, som utgir Båtliv og SEILmagasinet, var i dag med på podcasten Finanslunsj med Fåne og Staavi der et av temaene var obligatorisk båtregister og gjenvinning av båter.

Lytt til podcasten om obligatorisk båtregister her.