Askeladden ber om frivillig gjeldsordning

Storprodusenten Henrik J. Askviks Sønner AS har permittert de fleste av bedriftens vel 140 ansatte i Norge, stenger fabrikken i Polen og har 200 båter på lager på Os. Banken sier nei til ytterligere driftskreditter, og nå ber fabrikken tingretten om frivillig gjeldsordning.

Publisert Sist oppdatert

Bankens nei til utvidete kreditter må sees i lys av de siste dagenes uro i finansmarkedet, og når fabrikken heller ikke får inn penger fra forhandlere som sitter med vel 300 utsolgte båter, velger administrerende direktør Henrik J. Askvik å be om en frivillig gjeldsordning. Dette innebærer at et kreditorutvalg utarbeider en løsning som kreditorer og bedriften kan leve med,

I et intervju med Bergens Tidende avviser Askvik at bedriften nå nærmer seg en konkurs: - Vi har store verdier. Egenkapitalandelen i selskapet er på 28 prosent, men i den situasjonen som er oppstått får vi ikke inn penger til å gjøre opp løpende overfor våre leverandører.

Askeladden-direktøren, som sammen med sin bror eier 2/3 av konsernet har lånt utbyttet fra tidligere år tilbake til bedriften for å videreutvikle driften. Dermed har heller ikke de to storeierne kapital å tilføre som likvide midler i dagens situasjon.

Askvik er likevel optimist og tror produksjonen gradvis kan trappes opp i takt med markedssituasjonen etter nyttår. Han mener også at Askeladden har gjort det bedre enn mange av konkurrentene i 2008, bedriftens reduksjon har vært på 24 prosent, mot et gjennomsitt på 30 prosent.

Men i likhet med mange andre produsenter må Askeladden altså først få tømt lagrene. Det kan derfor gå mot en høst med mange gode tilbud i båtbransjen, og på litt lengre sikt mener Askvik at bransjen nå foretar så store produksjonsreduksjoner at situasjonen vil normalisere seg. 


- Vi vil for vår del ha en produksjon for neste år som ligger på halvparten av årets. Mens det i dag er gode tilbud til dem som vil kjøpe nå  kan vi faktsik risikere at det blir mangel på båter neste sommer, sier administrerende direktør Henrik J. Askvik til BT.