Nr 10 2012

KNBF: Fritidsbåten

Leder: Miljøbevissthet hos båtfolk?

Publisert Sist oppdatert

Leder: Miljøbevissthet hos båtfolk?
 

Miljøbevissthet er et samfunnsansvar, for alle. Det påligger enhver borger et moralsk ansvar i å tenke miljø i alt vi foretar oss. Unntaket fra denne regelen ser ut til å være politikerne. Jeg tror miljøbevissthet og miljøtenking er styrt av enkle mekanismer, nemlig pris. Hvorfor er miljøvennlige produkter belastet med avgifter og skatt så de ikke er konkurransedyktige mot miljøverstingene?
Jeg tester min egen vilje til å kjøpe miljøvennlig produkter jevnt og trutt. Mine holdninger er nok dessverre ganske representative; jeg kjøper ofte det billigste produktet som oppfyller behovet jeg har, miljøvennlig eller ikke. De fleste menneskers miljøbevissthet og vilje til å utføre miljøvennlige handlinger, og ikke minst, kjøpe miljøvennlige produkter, er dessverre bare styrt av penger og PRIS.

Det finnes mange miljøvennlige produkter på markedet, men vi betaler moms og all verdens finurlig navnsatte avgifter på produkter som kan gi en bedre verden for våre arvinger, mindre sykdom og helseplager for oss som fremdeles er her.
Hvorfor i all verden kan ikke politikerne gjøre miljøvennlige produkter skikkelig billige?
Da hadde de vist at de tok miljø på alvor! På det stadiet vi er i dag handler miljøbevissthet om penger, ikke så mye om holdninger, tror jeg. Det burde jo være enkelt å fikse.

Denne båtsesongen har jeg sett synlige bevis på at internasjonalt miljøarbeid begynner å få en «god» effekt; Bunnstoffet på båten virker jo ikke lenger! Jeg har aldri sett så mye groe i løpet av en sesong. På min egen båt har jeg latt det stå igjen et par ustoffede felt for å se på forskjellen. Forskjellen på mengde «groe» er marginal, men der hvor båten er stoffet, detter groen av da vi bruker båten. Moderne bunnstoff hindrer ikke groe i å utvikle seg, men gir dårlig feste, og det er jo en grei tilnærming til groeproblemet, til tross for at det ser ille ut?

Den evige diskusjonen om kloakktømming fra fritidsbåt har ikke vært like godt agurkstoff i år som tidligere år, uvisst av hvilken årsak. Kanskje har vi klart å fortelle folk at det som fritidsbåtflåten slipper ut, er et musepiss i havet i forhold til det kommunene selv slipper ut. Det er jo underlig at E-Coli stort sett bare er et problem da det er dårlig vær, og fritidsbåtflåten ligger inaktive. I go’vær da båtene er i bruk, er sjelden forurensning noe problem. Nye båter har septiktank og tømmesystemer kommer på plass i marinaer.
Holdninger forandrer seg sakte men sikkert. Som rapperen Timbuk’tu sier: «Det löser sej».

Et miljøtiltak som KNBF synes er interessant, er pant på gamle båter.
KNBF har ikke drøftet vår offisielle holdning til pant på båt ennå, men det er satt på dagsordenen.  Båtlivsundersøkelsen 2012 viser at Norge begynner å få faretruende mange gamle fritidsbåter. En fornuftig panteordning kan gi mange artige bivirkninger, man får en del gamle båtvrak vekk fra naturen, som igjen kan åpne for salg av nye båter.
Hvem vet, kanskje kan en fornuftig panteordning hjelpe til å få liv i båtmarkedet i Norge igjen?

Båthilsen fra
Reidar Kjelsrud
Generalsekretær

 

 

 

Momskompensasjon tilfører KNBF-foreninger millioner!

 

Regjeringen avviklet sin tjenestemomsordning for frivillige organisasjoner i 2010. Denne ordningen ble erstattet med en ny som innebar en kompensasjon for innbetalt moms på både varer og tjenester.

De frivillige organisasjonene hadde jo i realiteten høyere utgifter til drift enn næringslivet, som får mva trukket fra på sine driftsutgifter. I erkjennelse av at frivillig arbeid er en av hjørnestenene i det norske samfunnet, ønsket man å gjøre det lettere økonomisk å drive slik aktivitet. Den nye ordningen ble innført av de rødgrønne partiene etter et sterkt politisk press fra opposisjonen og interesseorganisasjonen Frivillighet Norge, hvor KNBF er medlem. Frivillighet Norge ønsker egentlig fritak for all moms, men regjeringspartiene har gått inn for en kompensasjonsordning som gradvis skal trappes opp i perioden 2010 – 2014 med én milliard kroner. Hvis politikerne holder løftene sine vil den totale kompensasjonssummen utgjøre 1.200 millioner. For 2012 er kompensasjonen på 627 millioner etter innlemming av den eksisterende tjenestemomsordningen. Regjeringen tilførte dessverre ikke ordningen friske penger for 2012.

   KNBF var tidlig på ballen og tilegnet oss kompetanse for å etablere et enkelt søknadsregime for våre medlemsforeninger. På vegne av medlemsforeningene har KNBF de 3 siste årene søkt Lotteri- og Stiftelsestilsynet om momskompensasjon for alle sine medlemmer samlet i en søknad med det man kaller for en forenklet søkemodell. KNBF samler inn søknader, kvalitetssikrer tallene og forestår også utbetalingene. Vi bruker mye ressurser på å få dette til. Det viser seg også i praksis at det er tilnærmet umulig å få godkjent søknader om momsrefusjon hvis man ikke søker samlet via en paraplyorganisasjon.

Tallene for de tre årene den nye ordningen har vært i drift ser slik ut;

2010: kr 1.515.000 fordelt til 114 medlemsforeninger, 35% refusjon av innbetalt mva.

2011: kr 2,660.000 fordelt til 123 medlemsforeninger, 51% refusjon

2012: Søkt om 6.812.000 til 134 medlemsforeninger. Med en prognose på ca 45% refusjon av innbetalt mva vil dette gi en sum på kr 3.065.000 som skal fordeles.

Mer utbetalt enn man betaler i kontingent

Sammenligner vi innbetalt kontingent og tilført momskompensasjon hos de aktuelle medlemsforeninger, kommer følgende interessante tall frem:

2010: Medlemmene betalte kr 1.918.000 i kontingent, refusjon var kr 1.515.000

2011: Kontingent kr 2.131.000 - Momskompensasjon kr 2.660.000

2012: Kontingent kr 2.316.000 - Momskompensasjon 2.850.000 (estimat)

                Denne enkle analysen viser at KNBF gjennom de 3 årene ordningen har eksistert, har formidlet kr 7.025.000 og fått inn i kontingent kr 6.365.000. Fortsetter denne positive utviklingen vil KNBF formidle et stadig høyere beløp til medlemsforeningene i årene fremover. I klartekst så betyr det jo at man får betalt for å være medlem av KNBF! Midlene kan være med på å forbedre produktet medlemsforeningene leverer til sine medlemmer. Vi som er involvert i momskompensasjonsordningen undres på hvorfor 30 % av våre medlemsforeninger fremdeles ikke deltar i ordningen. Det er jo virkelig er en utstrakt hånd fra myndighetene for å gi gode rammevilkår til landets frivillige organisasjoner.

 

 

Mer informasjon

Du kan lese mer om momskompensasjon på https://knbf.no/moms.php eller ta kontakt på [email protected].

Billedtekst:

Solvik Båtforening utenfor Oslo fikk ca 154.000 i momskompensasjon for 2011. Her gratuleres daglig leder Einar Olav Hauge av Ass. Generalsekretær Endre Solvang.

 

 

KNBF Bøyeprosjekt er ferdig

Våren 2008 søkte Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Gjensidigestiftelsen om å få tildelt midler for å legge ut svaibøyer i uthavner over hele Norge.  Søknaden ble godkjent og tildelingsbrevet kom i slutten av april 2008.

KNBF satte straks i gang med å etablere prosjektledelse. Det var mye arbeid som skulle gjøres, man måtte finne ut hva slags bøyer som var egnet, hva det skulle koste helt konkret og ikke minst, hva som krevdes av formalia for å få dette gjennomført.

Formalia for søknader ble det første problemet. Tidlig i prosjektet var det Kystverket som var søknadsinstans for utlegg av bøyer. KNBF hadde planlagt å sende en søknad samlet til Kystverket for alle bøyene.  Vi måtte nå etablere lokale prosjekter nesten i hver eneste kommune. KNBF brukte en del tid på denne reorganiseringen av prosjektet. På Østlandet ble nøkkelen å gå i samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd (OF). OF hadde allerede et bøyeprosjekt gående, og KNBF har gått inn med friske penger fra bøyeprosjektet for å kunne legge ut flere bøyer enn OF selv ville klart.

Rapporten til Gjensidigestiftelsen ble sendt i begynnelsen av september -12 og resultatet er imponerende; 106 bøyer er lagt ut over hele landet ved hjelp av dugnad og entusiasme, samt et uvurderlig bidrag fra Gjensidigestiftelsen.

Medlemmene i KNBF takker Gjensidige for dette bidraget til sikrere og bedre båtliv, kysten rundt!

 

(Undersak II)

KNBF på utstillingen «Båter i Sjøen»

 

Helgen 6-9.september var det tid for en av Europas største flytende båtutstillinger igjen.
«Båter i Sjøen» i Sandvika utenfor Oslo har vokst jevnt og trutt, også i nedgangstidene de siste årene.

KNBF har vært fast utstiller i en årrekke. Vi benytter messen til å knytte nye kontakter mot bransjen, og snakke båt med både potensielle nye, og eksisterende medlemmer.

I år hadde vi som vanlig med oss Fredrik og Stein fra «Team Norske Sjø» hos Fender Marine, som solgte forsikring. I tillegg hadde vi 3 representanter fra Trakk Norge, som selger sporingssystemer for båt. Koblingen mellom sporing og forsikring er interessant for alle parter.  Et sporingssystem gir en god prisreduksjon, samt 0 i egenandel ved tyveri. For kunden er det også en sikkerhet og få beskjed hvis båten forlater havnen. For alle er det interessant å få stoppet båttyver så fort som mulig, dette gir mindre skader og utbetalinger, noe som kommer alle forsikringskunder til gode.

Messen var normalt godt besøkt på torsdag, åpningsdagen. På fredag, lørdag og søndag var det nydelig vær, og været må nok ta mye av skylden for at det ble nesten en dobling i besøkende i forhold til året før! Båtforhandlere meldte om godt salg og mange lurer nå på om vi er på vei opp av den «finansielle grøfta» vi har ligget i noen år. Vi håper for bransjens del at dette er tilfelle!