utgave nr 6 2

GPS-en mer nøyaktig

Publisert Sist oppdatert

GPS-en mer nøyaktig


På direkte ordre fra den amerikanske presidenten Bill Clinton, ble feilkoden i de sivile GPS-signalene, den såkalte SA-koden, slått av 1. mai i år. Dermed oppgir GPS-mottagerne en posisjon med inntil 15 meters nøyaktighet.


Av Hans Due
Allerede i 1996 sa Clinton at målet var å koble ut SA-koden innen år 2006. Første generasjon av satellitter var imidlertid slik innrettet at feilkoden, eller SA-koden (Selective Availability) som den kalles, måtte slås av eller på i en etter en satellitt etter hvert som man fikk kontakt med dem over det amerikanske kontinentet. Denne operasjonen kunne ta opp til 6 timer. Siden GPS-systemet i utgangspunktet er et militært system, kunne man av sikkerhetsmessige hensyn ikke slå av feilkoden. Det ble imidlertid gjort under Gulf-krigen da man måtte supplere med sivile GPS-er fordi det ikke fantes tilstrekkelig antall militære. Det samme skjedde under Haiti-krisen noen år senere. Da var det faktisk mulig å se på GPS-en hvilken side av veien man var når kjørte bil. Ny teknologi gjør det nå mulig å slå av- eller på SA-koden i samtlige satellitter samtidig, og man kan nå også velge ut lokale områder der SA-koden skal virke. Med andre ord kan USA si til et spesielt land eller region at dersom de ikke er snille gutter, slår de på SA-koden for dem.
På bakgrunn av dette, har ikke det amerikanske forsvarsdepartementet eller de militære myndigheter i USA hatt noen innvendinger mot at GPS-ens nøyaktighet kan utnyttes fullt ut også av sivilbefolkningen. Og selvsagt er det pengeinteresser som står bak.
GPS-systemet blir kontinuerlig videreutviklet, og det står nå 18 nye GPS-satellitter klare for utskyting. Det er ca. 4 millioner GPS-brukere på kloden i dag. Det ble solgt GPS-produkter for 8 milliarder sist år, og man forventer en fordobling i løpet av tre år. Nøyaktigheten til posisjonene vil avgjøre mye av salget, og GPS-produsentene har nok stått i kø hos Clinton for å få fjernet SA-koden.

Om nøyaktighet

GPS-posisjonene er blitt opptil 10 ganger mer nøyaktig, fra at posisjonen tidligere med SA-koden påslått lå innenfor en radius av 300 meter til at den nå ligger innenfor en radius av i hvert fall 15 meter, og i de fleste tilfeller 5 meter. Det betyr at den differensielle GPS-en, der korrigeringssignaler hentes fra radiosignaler sendt ut fra fyrstasjoner, om ikke er overflødig så i hvert fall har den mistet mye av sin betydning for nøyaktig posisjonering.
I det praktiske liv vil det nå være adskillig lettere å finne fram til nøyaktig samme posisjon for der stortorsken sto sist gang du var ute og fisket, eller at du finner igjen den lille bergsprekken som leder inn til drømmehavnen eller at du treffer midt mellom de skumle skvalpeskjære som du holdt på å ende oppå sist gang du var ute på tur.
Vi gjengir to skjemaer som viser hva som har skjedd etter at SA-koden ble slått av. Den første grafen (fig 1.) viser hvor store variasjoner det var i både høydeangivelse (rød kurve) og lengdeangivelse (blå kurve) før og etter. I en 4-timers periode var det verste utslaget 200 meter avvik fra posisjonen i høydeangivelse og 80 meter i lengdeangivelsen mens SA-koden var slått på. Der kurvene plutselig flater ut, er SA-koden slått av, og det største utslaget her er på bare 6 meter.
Den andre illustrasjonen (fig 2 og 3) viser posisjoner plottet i løpet av en 6,5 timers periode innenfor et område som er omtrent så stort som en fotballbane. På fig 2. kan vi i hvert fall fastlå at vi hele tiden har vært inne på banen, avgrenset av 16-meterne og halve banen på tvers, men ikke nøyaktig hvor. Etter at SA ble slått av, ble posisjoner plottet over samme tidsrom, og her kan vi fastslå at vi i hvert fall er godt innenfor midtsirkelen på banen. 95 % av posisjonene er plottet innenfor en radius av 5 meter.

Husk kartdatum!

Men ingenting hjelper deg mot å gå på grunn dersom du har stilt GPS'en på feil kartdatum. Kartdatumet skal stå på papirkartene du kjøper. De mest vanlig i Norge er enten den nye verdens-standarden WGS84 eller Europeisk Datum 1950, ED 1950. Bruker du et kart som er i WGS84 og legger inn en posisjon i GPS'en, men glemmer å skifte GPS'ens kartdatum fra ED 1950, kan du i verste fall havne 207 meter unna målet den ene veien og 81 meter den andre veien som i fig. 4. Kartdatum er uhyre viktig!
Er du interessert i å vite flere detaljer, ta en titt på Internett på adressen https://www.statkart.no/magasin/nyttigsjo.html