utgave nr 7 2004

Test: Ni varmtvannsberedere i 20-liters klassen - hjemmekomfort med varmt vann om bord

Publisert Sist oppdatert

Test: Varmtvannsberedere i 20-litersklassen

Hjemmekomfort med varmt vann om bord

Det er store forskjeller på varmtvannsberedere. Den beste tapte bare 3,9 grader gjennom 12 timers avkjøling. Den dårligste tapte over 20 grader, og koster mest.

TEKST: JAN HARRY SVENDSEN

Forskjellen på en varm og behagelig dusj og en grøssende kalddusj er ikke mer enn 1,35 grader i timen. Mens Isotemp Basic har et varmetap på bare 0,33 grader i timen over 12 timer, har Sigmar Thermoinox et tap på hele 1,68 grader. Likevel er ikke Sigmar testens definitive taper. Den redder seg ved at den har en noe høyere temperatur etter endt oppvarmingssyklus enn Webasto, som ikke greier å levere en dråpe vann over 40 grader etter en avkjølingsperiode på 12 timer.

Kjølevannet som varmekilde

De fleste berederne i testen har samme konstruksjonsmessige grunntanke. En isolert tank tilkobles båtens ferskvannssystem og motorens kjølesystem. Motorens kjølevann ledes så gjennom en varmeveksler inne i tanken og varmer opp vannet. De fleste tankene leveres i tillegg med en el-patron som gjør det mulig å varme opp vann med landstrøm.
Vetus har valgt en annen løsning, med to tanker inne i hverandre. Ferskvannet er i den innerste tanken er, mens motorens kjølevann sirkulerer i den ytre tanken. Ulempen med denne løsningen er at tanken blir tung: Hele 23 kilo.

Bra Isotemp, skuffende Webasto

ATI BB 2212 hadde den høyeste temperaturen etter en times oppvarming ved bruk av varmeveksleren, 68,8 grader. Det er over tyver grader varmere enn Mobitherm Cal 020 og QL WaterHeater med henholdsvis 48,2 og 48,5 grader. Dette bildet forandrer seg når vi har latt berederne stå i tolv timer uten oppvarming. Da leverer Vetus det varmeste vannet med 55,2 grader, mens Webasto 20L ikke klarer å levere vann varmere enn 39,9 grader. Grensen for en komfortabel dusjtemperatur går ved om lag 40 grader.
Det mest interessante er likevel hvor mange liter vann over 40 grader berederne klarer å levere etter 12 timers avkjøling. Her er Isotemp Basic i en særklasse. Fra sin tank på 24 liter leverer den hele 23 liter vann med en temperatur på over 40 grader. Vetus er også bra med 17 liter fra en 20 liters tank. Isotemp Slim B og Quick Nautic Boiler leverer 15 liter. Sigmar Thermionox og ATI BB 2212 skuffer med henholdsvis ni og åtte liter. Begge har en kapasitet på 22 liter. Desidert dårligst er Webasto. Ikke så mye som en dråpe vann over 40 grader klarer den å levere etter 12 timer.

Blandingsventil er nyttig

Noe av hemmeligheten til Isotemps gode resultat ligger i blandingsventilen. Både Isotemp Slim B og Isotemp Basic har dette som standard. Ved hjelp av en ventil kan man velge å tilsette kaldt vann til det varme vannet som tappes ut av berederen. På denne måten utnyttes det varme vannet bedre.
En annen fordel er det at man ved hjelp av denne ventilen enkelt kan justere hvor varmt vann berederen skal levere. Dette reduserer faren for brannskader, spesielt dersom man har små barn om bord.

Sjekk effekt

Alle varmtvannsberedere i testen, med unntak av Vetus, var utstyrt med el-patron som standard. Ved å koble varmtvannstanken til båtens landstrømsanlegg sørger man for at det finnes varmt vann også når man ligger til kai. Ved hjelp av en innebygd termostat blir virkemåten som på varmtvannstanken hjemme. De fleste tankene i testen har el-patroner som yter rundt 800 watt. Unntaket er ATI som har et element på 1.500 watt. I utgangspunktet skulle man tro at det var av det gode, ulempen er imidlertid at de fleste landstrømsanlegg har mange brukere koblet til samme uttak. En for høy wattstyrke på elementet kan derfor føre til at sikringen på landstrømsanlegget går.

Sikkerhetstermostat sviktet

Alle el-patronene er utstyrt med termostat, og i de aller fleste tilfeller er denne justerbar. Unntaket er Isotemp som har en fast justert termostat på 75 grader. For berederne fra Sigmar, Mobitherm, QL og Webasto lå temperaturen noen grader høyere enn hva termostaten var innstilt på, mens resten av tankene lå noen grader under innstilt temperatur.
Alle termostatene er i tillegg utstyrt med en sikkerhetstermostat. Denne skal koble inn dersom berederen kobles inn og det ikke er vann i tanken (tørrkoking) eller dersom den ordinære driftstermostaten svikter. Bare Isotemp hadde et system som fungerte slik det skulle. Etter snaue fem minutter utløste sikkerhetstermostaten på både Slim B og Basic. Elementet i Vetus og ATI kortsluttet og tok sikringen på landstrømssiden. På de andre berederne overtok driftstermostaten sikkerhetstermostatens jobb og koblet inn og ut ved tom tank.

Dårlige tilkoblingsmuligheter

En kombinert enveisventil og sikkerhetsventil er montert på vanninnløpet på alle tankene. Denne ventilen har flere funksjoner, blant annet skal den hindre varmt vann i å renne ut av tanken. I tillegg brukes ventilen når berederen skal dreneres. Ulempen med de fleste ventilene er alt for liten diameter på tappestussen. Det gjør det vanskelig å feste en slange til ventilen, samtidig som det tar lang tid å drenere tanken. Et gledelig unntak er Vetus, som har en ventil med skikkelig tilkobling for slange på sikkerhetsventilen. Ulempen med Vetus sin løsning er at de har valgt å ha en separat enhet for drenering av tanken. Det skjer ved å skru løs et lite plastlokk. Løsningen er ikke ideell, og vil lage søl i båten.
Alle tankene med unntak av Isotemp og Quick har sikkerhetsventiler som åpner ved fire bars trykk. Under vår trykktest viste dette å stemme ganske bra. Likevel er det for dårlig når ATI og Webastos ventiler begynner å piple allerede ved tre bar. Både Isotemp og Quick har ventiler som åpner først ved seks bar. Avvikene fra oppgitt åpningstrykk og faktisk åpningstrykk var minimal for disse tankene.

Samme fabrikat

I denne testen har vi samlet ni ulike tanker. Men fire av disse tankene stammer fra samme fabrikant. Det er nemlig Sigmar som har produsert tankene for Mobitherm, QL og Webasto. Likevel er det visse forskjeller på tankene. Sigmar Thermionox har en tankkapasitet på 22 liter, mens Webasto, QL og Mobitherm har tyve liters tanker. Webasto har på sin side en egen varmeveksler for tilkobling av ekstern varme, for eksempel et Webasto varmeanlegg.
QL og Mobitherm er derimot helt identiske tanker, noe også våre testresultater viser. De følger hverandre både hva gjelder antall liter vann over 40 grader som tanken kan levere, og temperatur etter endt oppvarming. Varmetapet er også likt på de to tankene. Man skulle tro at identiske tanker skulle koste det samme. Det gjør de ikke. QL koster 3.125 kroner, mens Mobitherm har en pris på 3.750 kroner. Mobitherm tar altså 600 kroner mer enn QL for nøyaktig samme tank.

Isotemp best

At dyrt ikke alltid er best er denne testen et godt bevis på. Webasto 20 L er testens dyreste og dårligste tank. Isotemp Basic er best. Med sin tankkapasitet på 24 liter leverer den 23 liter vann med en temperatur på over 40 grader etter en avkjølingsperiode på 12 timer. Basic koster 3.350 kroner, men da er blandingsventil standard. Vetus er også en tank med god yteevne. Hele 17 liter fra sin 20 liters store tank er bra, men tanken er både dyr og tung. Hele 3.855 kroner forlanger Vetus for sin tank, og ønsker du el-patron stiger prisen til 4.617 kroner. Quick Nautic Boiler gir mye for pengene. Med en veiledende pris på 2.350 kroner er den testens rimeligste tank. Likevel leverer den 20 liter store tanken 15 liter varmt vann, og i materialvalg er den de andre tankene i testen overlegen. Her er det brukt skikkelig rustfritt AISI 316 stål både i tank, varmeslynge og i kappen som ligger rundt tanken. Lav pris, god yteevne og noble materialer til tross, Quicks tank får en tredjeplass på grunn av at sikkerhetstermostaten ikke slo ut i tørrkokingstesten. Derfor må Quick se seg slått av Isotemp Slim B. Yteevnen for Slim B er den samme som for Quick hva gjelder varmt vann, men Quick har blandingstermostat som standard og den har en sikkerhetstermostat som virker. Ulempen er prisen. Isotemp koster nesten 1.000 kroner mer enn Quick.
Moderat yteevne og høy pris bør gjøre tankene fra både QL og Mobitherm uinteressante. Isotemp Slim B er for eksempel rimeligere i innkjøp enn Mobitherm Cal 020.
Både Sigmar Thermoinox og ATI BB2212 har kapasitet på 22 liter. Likevel greier de ikke å levere mer enn henholdsvis 9 og 8 liter vann med en temperatur på over 40 grader. Disse tankene underbys bare av Webasto 20 L, som ikke leverer en dråpe vann varmere enn 40 grader. Prisen er også svært høy, så du bør ha en svært god grunn for å velge Webasto-tanken.

Isotemp Basic 24HXC (Testvinner)

Pris: 3.350,-

Isotemp Basic har en tankkapasitet på 24 liter. Den kan monteres liggende og stående, men da med tilkoblingspunktene ned. Berederen har kraftige føtter som er punktsveiset til et spennbånd som går rundt tanken. Blandingstermostat og el-patron er standard.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet. (AISI 316). En kappe, også den i syrefast stål (AISI 304), beskytter tankens isolasjon. Isolasjonen er av polyruetanskum.
El-patronens termostat er ikke justerbar, men programmert til å slå ut ved 75 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer slik den skal ved tørrkoking, og løser raskt ut. Den må nullstilles manuelt.
Isotemp Basic har lavt varmetap. Etter 12 timer var det totale varmetapet bare 3,9 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på bare 0,33 grader. Etter en times motorgange målte vi vanntemperaturen til 55,8 grader. Det er relativt beskjedent, når temperaturen på vannet som sirkulerte gjennom varmeveksleren hadde en temperatur på 70 grader. Berederens kapasitet er likevel imponerende. Etter 12 timers avkjøling leverer tanken hele 23 liter vann med en temperatur på over 40 grader.

Konklusjon

Isotemp Basic er testens vinner. Den leverer svært mye varmt vann i forhold til sin størrelse og den har et lavt varmetap. Berederen er forseggjort i alle detaljer og den har et høyt utstyrsnivå. Blandingsventil er for eksempel standard utstyr.

Isotemp Slim B

Pris: 3.265,-

Isotemp Slim B har en tankkapasitet på 20 liter og kan bare monteres liggende. Berederen har kraftige føtter som er punktsveiset til et spennbånd som går rundt tanken. Blandingstermostat og el-patron er standard utstyr.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). En kappe, også den i syrefast stål (AISI 304), beskytter tankens isolasjon. Isolasjonen er av polyruetanskum.
El-patronens termostat er ikke justerbar, men programmert til å slå ut ved 75 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer slik den skal ved tørrkoking og løser raskt ut. Denne må nullstilles manuelt.
Isotemp Slim B har et gjennomsnittlig varmetap, etter 12 timer var det totale varmetapet 12,1 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap på 1 grad i timen. Etter en times motorgange målte vi vanntemperaturen til 62,7 grader. Berederens kapasitet er godkjent. Etter 12 timers avkjøling leverer tanken 15 liter vann med en temperatur på over 40 grader.

Konklusjon

Isotemp Slim B er en god varmtvannstank. Dens beskjedne mål gjør at den får plass også på trange steder. Berederen har et høyt utstyrsnivå, og den har brukbar kapasitet.

Quick Nautic Boiler

Pris: 2.350,-

Quick Nautic Boiler har en tankkapasitet på 20 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som er sveiset til et spennbånd som går rundt tanken. El-patron er standard utstyr.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). En kappe, også den i syrefast stål (AISI 316), beskytter tankens isolasjon, som er laget av polyruetanskum.
El-patronens termostat er justerbar i området 20-80 grader. Sikkerhetstermostaten er integrert i termostathuset som sitter utenpå tanken. Dette fungerer dårlig fordi føleren sitter for langt unna varmeelementet. Under vår test ble berederen liggende å stange mot driftstermostaten ved tørrkokning. Sikkerhetstermostaten fungerte med andre ord ikke som den skulle.
Quick Nautic Boiler har et relativt høyt varmetap, etter tolv timer var det totale varmetapet 15,6 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 1,3 grader. Etter en times motorgange målte vi vanntemperaturen til 64,3 grader. Berederens kapasitet er godkjent. Etter 12 timers avkjøling leverer tanken 15 liter vann med en temperatur på over 40 grader.

Konklusjon

Quick Nautic Boiler er en god varmtvannstank. Tanken har en gunstig pris, men er likevel påkostet i materialvalg. Den har en brukbar kapasitet og en effektiv varmeveksler. Skuffende er det at sikkerhetstermostaten ikke virker som den skal.

Vetus WH20A

Pris: 3.855,-

Vetus har en tankkapasitet på 20 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har kraftige føtter som er skrudd fast i selve tanken. El-patron er ikke standard, trass i berederens høye pris.
Vetus' konstruksjon skiller seg radikalt fra de andre tankene i testen. Tanken har en indre tank for vann og en ytre tank som motorens kjølevann sirkulerer i. Innertanken er i syrefast AISI 304 stål. Dette er et mindre høyverdig stål enn AISI 316. Yttertanken er i stål. Tankens konstruksjon gjør den svært tung. Isolasjonen er polyuretanskum med en kappe av vinyl, mens det er isopor på hver ende.
El-patronens termostat er justerbar i intervallet fra 40 til 80 grader. En innebygget sikkerhetstermostat skal beskytte mot tørrkoking, men elementet kortsluttet før termostaten slo ut.
Vetus har et lavt varmetap, etter tolv timer var det totale varmetapet 7,8 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 0,65 grader. Etter en times motorgange målte vi vanntemperaturen til 63 grader. Berederens kapasitet er meget bra. Etter 12 timers avkjøling leverer tanken 17 liter vann med en temperatur på over 40 grader.

Konklusjon

Vetus leverer en tank med solide ytelser. Dens kapasitet er meget god og den har et lavt varmetap. Tanken er imidlertid for kostbar, med elektrisk varmeelement koster den 4.617 kroner. Dens konstruksjon gjør dessuten tanken tung.

QL Water Heater

Pris: 3.125,-

QL Water Heater har en tankkapasitet på 20 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som er punktsveiset til spennbånd som går rundt tanken.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). Isolasjonen er av polyuretanskum, men den er ikke utstyrt med noen beskyttende kappe.
El-patronens termostat er justerbar, temperaturintervallet er fra 30 og opp til 80 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer ikke slik den skal ved tørrkoking, sensoren er plassert for langt unna varmeelementet. Resultatet er at berederen blir stående å stange mot driftstermostaten.
QL Water Heater har lavt varmetap, etter 12 timer var det totale varmetapet 5,9 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 0,49 grader. En lite effektiv varmeslynge bidrar til at vannet i berederen har lavest temperatur, sammen med Mobitherm, etter en times motorgange. Temperaturen er bare 48,5 grader. Etter 12 timers avkjøling leverte tanken 12 liter vann med en temperatur på over 40 grader.

Konklusjon

QL Water Heater er en enkel varmtvannstank. Varmeslyngen er U-formet og utnytter dermed kjølevannet dårlig. Bare 12 liter varmt vann over 40 grader er også i minste langet. Tanken er identisk med Mobitherm Cal 020.

Mobitherm Cal 020

Pris: 3.750,-

Mobitherm har en kapasitet på 20 liter, og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som er punktsveiset til spennbånd som går rundt tanken.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). Isolasjonen er av polyuretanskum, men den er ikke utstyrt med noen beskyttende kappe.
El-patronens termostat er justerbar, temperatur intervallet er fra 30 og opp til 80 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer ikke slik den skal ved tørrkoking, sensoren er plassert for langt unna varmeelementet. Resultatet er at berederen blir stående å stange mot driftstermostaten.
Mobitherm Cal 020 har lavt varmetap, etter 12 timer var det totale varmetapet 5,3 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 0,44 grader. En lite effektiv varmeslynge bidrar til at vannet i berederen har lavest temperatur, sammen med QL, etter en times motorgange. Temperaturen er bare 48,2 grader. Etter 12 timers avkjøling leverte tanken 12 liter vann med en temperatur på over 40 grader.

Konklusjon

QL Water Heater er en enkel varmtvannstank. Varmeslyngen er U-formet og utnytter dermed kjølevannet dårlig. Bare 12 liter varmt vann over 40 grader er også i minste langet. Tanken er identisk med QL Water Heater.

Sigmar Thermoinox

Pris: 2.575,-

Sigmar Thermoinox har en kapasitet på 22 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som er punktsveiset til spennbånd som går rundt tanken.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). Isolasjonen er av polyuretanskum, men berederen er ikke utstyrt med noen beskyttende kappe.
El-patronens termostat er justerbar 30-80 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer ikke slik den skal ved tørrkoking. Berederen blir stående å stange mot driftstermostaten. Også her er sensoren til termostaten plassert for langt unna varmeelementet.
Sigmar Thermoinox har testens høyeste varmetap. Etter 12 timer var det totale varmetapet 20,1 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 1,68 grader. Etter en times motorgange leverer berederen vann med en temperatur på 60,6 grader. Likevel er kapasiteten begredelig. Bare 9 liter vann over 40 grader greier berederen å levere.

Konklusjon

Sigmar Thermoinox er en enkel bereder. Materialvalget er godt, men isoleringen kan forbedres. Et varmetap på over 20 grader over 12 timer er skandaløst. Kapasiteten er også alt for dårlig. Bare 9 liter varmt vann fra sin tank på 22 liter greide berederen å levere.

ATI BB 2212

Pris: 2.530,-

ATI har en kapasitet på 22 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som må skrues fast til spennbåndene som går rundt tanken.
Tanken er laget i stål, men overflaten er emaljert og varmeherdet ved 860 grader. Varmeveksleren er i kobber og isolasjonen er i polyuretan. En kappe av anodisert, sjøvannsbestandig, aluminium beskytter isolasjonen.
El-patronens termostat er justerbar i området 0-70 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer ikke slik den skal ved tørrkoking, fordi varmeelementet kortslutter. Som eneste tank i testen har ATI montert en zink-anode som standard på el-patronen.
ATI har et høyt varmetap. Etter 12 timer var det totale varmetapet 19,2 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap på 1,6 grader i timen. Derimot har berederen høyest vanntemperatur etter en times oppvarming. Hele 68.8 grader målte vi temperaturen til. En skikkelig varmeveksler med hele 16 viklinger sørger for det gode resultatet. Dessverre er ikke kapasiteten på tanken like god. Bare 8 liter vann over 40 grader greier den å levere.

Konklusjon

ATIBB 2212 er en varmtvannstank med et uvanlig materialvalg. I stedet for syrefast stål har man satset på å emaljere innsiden av ståltanken. Pluss for kraftig varmeveksler, men kapasiteten på tanken er alt for dårlig.

Webasto 20 L

Pris: 4.340,-

Webasto har en kapasitet på 20 liter og kan monteres liggende og stående. Berederen har enkle føtter som er punktsveiset til spennbånd som går rundt tanken.
Både tank og varmeveksler er laget i syrefast stål av høy kvalitet (AISI 316). Isolasjonen er av polyuretanskum, men den er ikke utstyrt med noen beskyttende kappe. I tillegg til varmeveksleren som tilsluttes motorens kjølesystem har berederen en egen varmeveksler for tilkobling av ekstern varme, for eksempel Webasto båtvarmere.
El-patronens termostat er justerbar, temperatur intervallet er fra 30 og opp til 80 grader. Sikkerhetstermostaten fungerer ikke slik den skal ved tørrkoking. Berederen blir stående å stange mot driftstermostaten. Dette skjer fordi sensoren til termostaten er plassert for langt unna elementet.
Webasto 20 L har et relativt høyt varmetap. Etter 12 timer var det totale varmetapet 17,3 grader. Det gir et gjennomsnittlig varmetap i timen på 1,44 grader. Vanntemperaturen etter en times motorgange er 57,2 grader. Skuffende er det at tanken ikke leverer vann over 40 grader etter 12 timers avkjøling.

Konklusjon

Webasto 20 L er testens store overraskelse. Man skulle tro at navnet forplikter. Det gjør det åpenbart ikke i dette tilfellet. Kapasiteten på tanken er under enhver kritikk, ikke så mye som en dråpe vann med en temperatur på over 40 grader greier den å levere. Dessuten er prisen alt for høy.

TABELLER:

Målinger


Tekniske data

Slik utførte vi testen

Testen ble utført i tunglaboratoriet til avdeling for maritime fag ved Høyskolen i Vestfold (HIVE) i Horten. Av måleutstyr ble det benyttet en temperaturmåler av merket Fluke 54 II. Instrumentet er kalibrert i væskebad ved IKM Laboratorier i Tananger. I tillegg ble et manometer benyttet under trykktest av tankene. Manometeret har en nøyaktighet på +- 5 prosent.
Under testen ble det benyttet en testbenk. En varmtvannstank med et 3.000 watts varmeelement leverer "kjølevann" med en temperatur på 70 grader. En sirkulasjonspumpe ble benyttet for å sirkulere kjølevannet gjennom varmeveksleren i berederne. Pumpen kunne turtallsreguleres og ble justert slik at gjennomstrømningen gjennom tankens varmeveksler var 3 liter i minuttet. Før hver test ble tankene montert og tilkoblet. Deretter ble de fylt med ferskvann med en temperatur på 20 grader før sirkulasjonen av "kjølevann" ble igangsatt. Sirkulasjonen ble avbrutt etter en time, hvor nøyaktig en liter kaldt vann (20 grader) ble tilsatt gjennom tankens ferskvannsinnløp. Dette simulerer et naturlig kretsløp slik man finner det om bord på en lystbåt. Temperaturen ble så målt. Deretter ble sirkulasjonen av motorens kjølevann igjen igangsatt for å utjevne temperaturfallet som den ene literen med kaldt vann hadde medført. Sirkulasjonen ble denne gang avbrutt etter en halvtime. Deretter ble tanken stående i tolv timer for å simulere en natt om bord. Kaldt vann ble etter 12 timer tilsatt tanken med en gjennomstrømning på fire liter i minuttet. Temperatur ble målt for hvert 15. sekund, eller for hver liter som ble tappet av tanken.
Testen av tankenes varmeelement ble utført ved å stille termostaten på maks. Tanken ble så fylt opp med 20 grader varmt vann og kontakten satt i. Temperaturen ble målt når termostaten slo ut første gang. Testen av sikkerhetstermostaten ble foretatt ved at tanken ble tilkoblet elektrisitet UTEN at det var vann i berederen. Tiden før sikkerhetstermostaten slo ut ble så målt. Flere av tankene besto ikke denne testen, for dem ble testen avsluttet etter 30 minutter.
Trykktesten av sikkerhetsventilen ble foretatt ved å fylle tankene med vann og deretter å tilsette trykkluft. Trykkluften ble ved hjelp av en ventil sluppet inn på tanken med en trykkøkning på 0,1 bar. Målinger ble foretatt når ventilen begynte å piple vann og når det var full åpning.
Testen er utført i mars og april 2004.

Bereder:Isotemp BasicIsotemp Slim BQuick Nautic BoilerVetus WH20AQL Water HeaterMobitherm Cal 020Sigmar ThermionoxATI BB 2212 Webasto 20L
Temperatur etter en times motorgange55,8 grader62,7 grader64,3 grader63 grader48,5 grader48,2 grader 60,6 grader68,6 grader 57,2 grader
Temperatur etter
12 timer avkjøling
51,9 grader50,6 grader 48,7 grader 55,2 grader 42,6 grader 42,9 grader40,5 grader49,6 grader 39,9 grader
Varmetap3,9 grader12,1 grader15,6 grader 7,8 grader 5,9 grader5,3 grader20,1 grader19,2 grader17,3 grader
Varmetap pr time0,33 grader 1 grad 1,3 grader0,65 grader0,49 grader0,44 grader1,68 grader1,6 grader 1,44 grader
Vann varmere enn 40 grader e/ 12 t23 liter 15 liter 15 liter17 liter12 liter12 liter9 liter 8 liter0 liter
Temperatur
med el-patron
69,6 grader67,2 grader78,3 grader66,2 grader82,3 grader 82,8 grader 83,9 grader 62,5 grader 81,1 grader
Tid før sikkerhetstermostat løser ut4 min 50 sek 4 min 01 sek > 30 minElementet kortslutter > 30 min>30 min >30 minElementet kortslutter >30 min
Restvann etter drenering0,2 liter0,4 liter0,78 liter 2,65 liter0,76 liter 0,1 liter0,92 liter 3,65 liter0,68 liter
Bereder:Isotemp BasicIsotemp Slim BQuick Nautic BoilerVetus WH20AQL Water HeaterMobitherm Cal 020Sigmar ThermionoxATI BB 2212 Webasto 20L
Volum: 24 liter 20 liter 20 liter 20 liter 20 liter20 liter 22 liter 22 liter20 liter
Lengde: 480 mm660 mm 505 mm 540 mm387 mm 391 mm 538 mm 492 mm 401 mm
Bredde:395 mm287 mm327 mm406 mm 353 mm 351 mm 299 mm318 mm 347 mm
Høyde400 mm302 mm313 mm430 mm395 mm374 mm 299 mm 326 mm384 mm
Vekt:11 kg11,5 kg 10,9 kg23 kg 9 kg 8 kilo11 kg14 kg9 kg
Effekt el-patron: 750 watt750 watt 500 watt 1.000 watt 800 watt 800 watt800 watt1.200 watt 800 watt
Åpning sikkerhetsventil:
- Pipler: 6 bar 5,6 bar 5,6 bar4,2 bar3,9 bar3,6 bar3,7 bar 3 bar3,1 bar
- Full åpn: > 6 bar > 6 bar5,8 bar4,4 bar 4,3 bar4,4 bar 4,2 bar 4 bar 3,7 bar
Diameter koblinger:
- Varmeveksler: 1/2" 1/2"1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
- Innløp kaldt vann:1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"1/2"
- Utløp varmtvann:1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/8"1/2"