utgave nr 9 2004

Test: 30 hk utenbordsmotorer

Publisert Sist oppdatert

30-hestere i sammenlikningstest

De forbisette

Det virker som markedet overser 30 hestekrefters utenbordsmotorer. Fra 20 hk går man direkte til 40. Det er det liten grunn til. 30 hk er en fortreffelig størrelse for mange båter. Motorene leverer i virkeligheten høyere effekt enn det som oppgis.

TEKST: VESA LEPPÄMålinger: Kipparis arbeidsgruppeNorsk tilrettelegging: Jørn Søderholm

En 30-hesters motor passer utmerket til mange åpne båter som krever litt høyere effekt enn en 20-hester leverer. 30-hesteren er et godt stykke unna 40-hesteren både i vekt og effekt, selv om flere 30-hestere tidligere hadde samme basismotor som sine søsken med 40 hk. 30-hesterne er også klart billigere enn 40-hesterne.

Stor

Dagens 30-hester er en fysisk stor motor. Særlig har firetaktsteknologien ført med seg en vektøkning, og kun en av de testede motorene var det mulig å bære eller håndtere alene. De andre krever to kraftige karer eller en form for løfteanordning.
Vekten til tross, det er firetakterne som dominerer klassen. Av ni testede motorer var seks firetaktere. Merk at de tre totakterne var eldre konstruksjoner som ikke utnytter den nye teknikkens muligheter. I praksis opphører salget av disse motorene i Europa i 2006, ettersom de ikke oppfyller kommende avgasskrav. Motorene får likevel brukes i overskuelig framtid.
Totakterne i testen er Johnson J30L, Mariner 30 ELPTO og Yamaha 30 DETOL. Av disse er Mariner samme motor som Mercury med samme effekt, kun motordekselet skiller dem. Mercury og Mariner har også en mer beskjeden 30-hester i utvalget. Denne har mindre slagvolum og krever oljeblandet bensin. Det gjør for øvrig også Johnson.
Honda BF 30 D4 LRTD, Johnson J30PL4, Mercury F 30 ELPT EFI, Suzuki DF30TL, Tohatsu MFS 30 EFL og Yamaha F30 AETL representerer firetakterne. Av disse er Johnson og Suzuki like, og begge produseres av Suzuki. Mercury og Yamaha har utviklet motorblokken sammen, men merkene er ulike på mange områder fra og med bensinforsyningen.
De øvrige merkene på markedet, Evinrude og Selva, mangler begge en 30-hester i sine utvalg. Tohatsu har foruten firetakteren også en totaktsversjon, men den var ikke tilgjengelig på testtidspunktet.
Alle motorene ble kjørt med den samme båten, en Faster 445 R. Dens anbefalte motorstørrelse er 20-40 hk. Båten er 4,45 meter lang, 1,78 meter bred og veier 240 kg. Ved alle målingene var båten belastet med to personer og måleutstyr, totalt 250 kg.

Ulik teknikk og pris

Til tross for at alle testens motorer var de respektive fabrikantenes grunnutgaver er det store forskjeller i den tekniske utførelsen. Motorenes vekt og pris henger sammen med den tekniske utformingen og utstyrsnivået.
Den enkleste og samtidig mest gammelmodige motoren i testen er totakteren fra Johnson. Det er en tradisjonell totakter der to sylindre mates av den samme forgasseren. Smøreoljen blandes på tradisjonelt vis i drivstoffet. Johnson hadde også det mest beskjedne utstyrsnivået. Den har elektrisk start, men mangler motortrim. Motorens stilling kan altså ikke endres under gange. Sylindervolumet på 521 ccm er blant testens minste. Bare totakts Yamaha og firetakts Tohatsu har mindre volum.
Johnsons største fordel er at den er klart lettest i testen. Den veier 54 kg, mot nest letteste totakts Yamaha som veier 66 kg. Den tyngste motoren, firetakts Mercury, veier til sammenlikning hele 98 kg. En av Johnsons beste egenskaper er dens lave pris, under 33.000 kroner. Testens dyreste motor - firetakts Yamaha - er drøyt 17.500 kroner dyrere.
Av de andre totakterne er også Mercury/Mariner tosylindret. Også den har bare èn forgasser, men den har derimot automatsmøring. Mariner har også motortrim som standard. Dermed kan motorens vinkel lett endres under gange, og motoren kan løftes helt opp med el-hydraulikk.
Dels på grunn av trimaggregatet, men også på grunn av klart større motor og kraftigere konstruksjon enn eksempelvis Johnson, veier Mariner hele 80 kg. Sylindervolumet er på 644 ccm. Prisen på nær 43.700 kroner gjør den dyrest av totakterne, men likevel 2.200 kroner billigere enn den billigste firetakteren.
Yamahas totakter er med sine knapt 500 ccm den minste i testen hva angår sylindervolum. Det er den eneste tresylindrede totakteren, og den har tre forgassere. Også Yamahaen er utstyrt med smøreautomatikk og motortrim, men veier likevel bare 66 kg.

Tung og dyr

Seks av motorene er firetaktere. Teknisk er de like. Alle har tre sylindre og tre forgassere, unntatt Mercury som er utstyrt med innsprøytning (derav modellbetegnelsen EFI). Alle har motortrim som standardutstyr, men Tohatsu kan også fås uten trim. Motorer som tas inn til Norge leveres med trim. Mercury og Yamaha har størst sylindervolum med 747 ccm og altså like motorblokker. Suzukiens og dermed også Johnsons sylindervolum er 597 ccm. Deretter følger Honda med 552 ccm, og den minste firetakteren i testen er Tohatsu med 492 ccm.
Motorenes størrelse gjenspeiles i vekten. Den tyngste i gruppen er den kraftig bygde Mercury, som veier hele 98 kg. Det er nesten det dobbelte av totakts Johnson. Suzuki og Johnson veier nesten like mye, 93 kg. Tohatsu veier 80, mens Honda er lettest med 79 kg.
Yamahas firetakter er dyrest, med drøyt 50.500 kroner, med Honda hakk i hæl på like under 50.000. Mercury ligger midt i, med drøyt 48.000. Johnson og Suzuki er temmelig like motorer, men Johnson er en drøy tusenlapp dyrere enn Suzuki (henholdsvis 48.000 og 46.990 kroner). Tohatsu er den rimeligste firetakteren med en veiledende pris på 45.900 kroner.

Oversterke motorer

Oppgitt motoreffekt har de siste årene som regel vært svært nær det motorene yter i virkeligheten. Det er ikke tilfelle med 30-hesterne, da alle leverer mer enn 30 hk. Vi målte hele 37,5 hk på propellakslingen på den sterkeste motoren.
Motorenes virkelige effekt burde holdt seg innenfor +/- 10 prosent av angitt effekt, det vil si mellom 27 og 33 hk. Kun èn av motorene, totakts Johnson, holder seg innenfor dette registeret. Dens reelle effekt ble ved et mindre overturtall målt til 30,3 hk. Ved anbefalt turtall var effekten på akkurat 30 hk. Alle de andre motorene overskred det anbefalte spekteret mer eller mindre.
Suzuki hadde den største uteffekten, hele 37,5 hk ved 6.000 o/min. Firetakts Mercury var bare 0,1 hk etter ved samme turtall, det vil si 37,4 hk.
Totakts Mariner ble målt til 36,7 hk ved overturtall på 6.000 o/min. Ved anbefalte maksturtall på 5.500 o/min var uteffekten 34,7 hk. Firetakts Johnson nådde nesten samme verdier. Vi målte en toppeffekt på 36,0 hk. Her er det interessant at Johnson, som i prinsippet er samme motor som Suzuki, avviker så mye i målt effekt. Forskjellen er riktig nok bare 1,5 hk, men her avviker de to eksemplarene åpenbart fra hverandre, eller så selger Suzuki med hensikt noe svakere motorer til Johnson. Kanskje forgasserne har litt ulike dyser, eller så finnes det en annen liten forskjell. Vi målte en tilsvarende forskjell i toppfart på de to motorene.
Hondaens toppeffekt var 34,0 hk ved 6.000 o/min, mens Tohatsu leverte 33,4 hk ved samme turtall. Yamahas totakter ga 34,2 hk ved 5.500 o/min, og firetakteren fra samme merke leverte 33,6 hk ved 5.000 o/min.

Bredt register

Det er interessant å sammenlikne effekten i firetakts Mercury og Yamaha. De har like blokker, men Mercury bruker innsprøytning mens Yamaha holder seg til forgasser.
Mercuryens toppeffekt var 3,8 hk høyere, men Yamahas dreiemoment ved lave turtall var klart bedre enn Mercurys. Dermed er Yamahas brukbare turtallsregister klart bredere enn både Mercurys og noen annen av testens motorer. Et godt bilde av det brede registeret ser vi i at motoren gir over 30 hk ved 4.000 o/min, og over 29 hk ved 3.500 o/min. Vanligvis gir motoren det beste resultatet med en propell som gjør at motoren oppnår det anbefalte toppturtallet. Firetakts Yamaha er imidlertid noe mer tilgivende, og bør fungere med et mangfold av propeller.

For høye effekter?

Det positive med effektmålingene er at alle motorene gir den lovede effekten. Reell effekt får gjerne overstige den angitte, ellers vil kjøperen kanskje føle seg lurt. Mye høyere effekt er ikke alltid positivt, selv om det er hestekrefter man er ute etter.
Kunden som får flere hester for samme pris blir gjerne fornøyd. En oversterk motor som settes på en båt der man allerede er i øvre sjikt av anbefalt effekt kan gå ut over båtens sjøegenskaper, eller til og med være direkte farlig.
Det er interessant å regne ut hvor mange hestekrefter man får for pengene, eller hvor mye en hk koster i de forskjellige motorene. De billigste hestekreftene får man i totakts Mariner, der en reell hk koster 1.191 kroner. Totakterne er best i denne sammenlikningen, ettersom Johnsons og Yamahas hk-pris er henholdsvis 1.089 og 1.238 kroner. De dyreste hestekreftene kommer fra firetakts Yamaha, der de koster 1.505 kroner pr hk. Deretter følger Honda med 1.470 kroner pr hk og Tohatsu med 1.374 kroner fulgt av Johnson og Suzuki med 1.333 kroner pr hk. Blant firetakterne har Mercury de billigste hestekreftene med 1.292 kroner pr hk, bare marginalt høyere hk-pris sammenlignet med Yamahas totakter.

Fire knop

Motorenes effekt avgjør i høy grad også deres toppfart. Jo høyere effekt, jo høyere toppfart og bedre akselerasjon. I praksis er situasjonen ikke fullt så entydig. Toppfarten påvirkes også av propellens egenskaper, stammens hydrodynamiske utforming samt kompatibiliteten i hele båt-/motorkombinasjonen. Motorens egenvekt har også betydning. Hvert eneste kilo påvirker farten ettersom vi her snakker om relativt beskjedne effekter.
Totalt sett var alle motorene sterke nok for testbåten. Totakts Johnson avvek klarest fra gruppen. Det er ikke til å undres over, ettersom den var klart svakest i effektmålingene. Toppfarten med Johnson var 21,5 knop, noe som er en moderat hastighet for en åpen båt. Båten holdt seg i plan ved tusen omdreininger under toppturtall, men siden var det slutt på kraften.
Testbåten nådde den høyeste farten med Yamahas totakter, 25,8 knop. Det er 4,3 knop mer enn Johnson. Yamahaen tåler å dra skikkelig av på gassen, til glede for den som vil spare bensin.
Nest raskeste motor var også en totakter. Mercury tapte en halv knop mot Yamaha, og oppnådde 25,3 knop. Også på Mercuryen kunne gassen dras kraftig av uten at båten falt ut av plan. Selv ved 4.000 o/min orket Mercuryen å skyve båten i 17,2 knop. Det var testens beste notering ved det turtallet.
Ved trolling og dorging vil man også være interessert i motorenes egenskaper i lave hastigheter. Den langsomste var firetakts Suzuki. Hastigheten ved tomgang var kun 1,3 knop. Også totakts Johnson gikk under to knop på tomgang, mens de øvrige gikk i to knop eller raskere på tomgang.
Det er mer et spørsmål om justering av motoren enn egenskaper. Alle motorer kan justeres sånn at tomgangen ved varm motor holder seg på 700 o/min. Da vil hastigheten holde seg under to knop. I blant, spesielt i kjølige værforhold, kan kablene gå så tregt at motoren ikke når laveste tomgangsturtall. Dette løses ved justering av kablene, slik at forgasserspjeldet stenges "med vold".
Vi rørte ikke tomgangsjusteringen i testen. Derfor er for eksempel Marinerens tomgang så høy som 1.000 o/min. Dette turtallet er absolutt for høyt, og belaster i lengden også girhuset.

Tørstere totaktere

Totaktere har rykte på seg for å være tørste. Dette ble bekreftet også i denne testen, for totakternes forbruk er klart høyere enn firetakternes. Men man bør i den sammenheng merke seg at alle totakterne i testen bruker gammel teknikk. Gruppen mangler en direkteinnsprøytet totakter, som har vist seg å være like drivstoffgjerrige som firetaktere.
Den grådigste motoren var totakts Yamaha, som på den annen side også var den raskeste. Den gamle sannheten om at energi skaper fart gjelder altså fortsatt. Yamahaen brukte 14,2 liter i timen ved toppfart. De andre totakterne Johnson og Mercury var nest tørstest, med et maksimalt forbruk på 13,7 liter i timen. Til Yamahas fordel skal det nevnes at forbruket gikk betydelig ned ved gassavdrag. I enkelte fartsområder kom den i nærheten av firetakterne, men for eksempel på tomgang var forbruket både det dobbelte og tredobbelte av firetakterne. Johnson og Mercury brukte klart mer enn firetakterne ved alle turtall.
Totakternes drivstofforbruk var likevel ikke så høyt som man kunne frykte. Tidligere har man regnet med at en gammeldags totakter brukte en halv liter pr hestekraft ved full gass. Dette oppnådde vi ikke i testen. Den konstruksjonsmessig mest gammelmodige Johnson kom nærmest. De to øvrige totakterne oppnådde betydelig bedre drivstofføkonomi. Merk at så vel Johnson som Yamaha ga betydelig mer enn 30 hk, så forbruket pr hk-time var direkte lavt. I praksis er forskjellen i to- og firetakternes drivstofføkonomi så små at det er vanskelig å hente inn prisforskjellene på motorene med beskjedent kjøreomfang. For å spare inn forskjellen i innkjøpspris skal man kjøre mange hundre timer.

Jevne firetaktere

Firetaktsmotorenes forbrukstall er forbløffende jevne. Ved full gass brukte Johnson mest, men forskjellen mellom den og den mest økonomiske Honda var kun 8 dl i timen. Johnson brukte 12 liter i timen, mens Hondas tilsvarende tall var 11,2 liter i timen.
Ved øvrige turtall varierte tallene noe mer. Ved visse turtall brukte Yamaha minst, ved andre var Suzuki best og ved noen turtall var Tohatsu den mest sparsomme. Forskjellene er kun på noen desiliter, så gruppen var virkelig jevn. På tomgang var firetakts Mercury den overlegent mest sparsomme, med kun 0,3 liter i timen. Her dro motoren den største nytten av innsprøytningen.
Forbruket ved lav hastighet avhenger i høy grad av motorens justering. Motorene ble testet som de kom fra fabrikk eller importør. Forbrukstallene kan synke med tomgangsturtallet.
Viktigere enn forbruket pr time er likevel forbruket i forhold til tilbakelagt strekning, altså motoren økonomi. Den bestemmes av motorens prestasjoner og forbruk, og regnes helt enkelt ut gjennom å dele forbruket på tilbakelagt strekning. Timeforbruk delt på fart gir en verdi på drivstofforbruk pr nautisk mil.
Økonomien er en viktig faktor når man velger motor, ettersom man vanligvis kjører en viss strekning eller distanse. Da har forbruket pr time ikke så stor betydning som økonomien. Om man derimot bare kjører omkring og trives, uten egentlig å kjøre noe sted, er forbruket pr time viktigere enn økonomien. Også ved trolling og dorging er forbruket pr time av større betydning enn økonomien.

Firetaktere i teten

Firetakterne er i teten i økonomien så vel som i forbruk pr time. Forskjellene er ikke store, kun noen centiliter pr nautiske mil.
Ved full gass brukte alle firetakterne mellom 0,47 og 0,5 liter pr nautiske mil. Yamaha og Honda oppnådde den beste økonomien, men bare en hundredels liter foran Mercury, Suzuki og Tohatsu. Johnson gjorde krav på en halv liter pr nautiske mil.
Når vi sammenlikner planingshastigheter finner vi den beste økonomien i Tohatsus tabell, den eneste motoren under 0,4 liter pr nautisk mil. På lave turtall var Mercurys forbruk pr time uslåelig, helt i en egen klasse. Kun 0,17 liter bensin brukte Mercuryen pr nautisk mil på tomgangskjøring
Forskjellen blir svimlende når forbruksverdiene sammenliknes med totakternes tilsvarende verdier. Totakterne brenner opp til fem ganger så mye bensin pr nautisk mil som Mercury. Selv om det kun er snakk om noen desiliter, kan det ha stor betydning for den som driver dorging eller trolling i stor utstrekning. Ved hundre timers gange betyr forskjellen i forbruk omkring 70 liter bensin.

Johnsons dårligst i økonomi

Av totakterne er Johnson dårligst når det gjelder økonomi. Noe bedre er Mercury og Yamaha. Det er umulig å si hvilken som er best, siden forskjellene varierer med turtallet. Ved visse hastigheter er Yamaha noe mer økonomisk, ved andre Mercury.
Når man sammenlikner to- og firetakt minker forskjellene med økt fart, hovedsakelig fordi totakterne har bedre prestasjoner enn firetakterne. Dermed er totakternes økonomi i visse hastighetsområder marginalt dårligere enn firetakternes.
I forbrukstabellen kan man også lett lese når de ulike motorene løfter båten opp i plan. For alle motorene blir økonomien drastisk verre når båten nærmer seg planingsterskelen, og tilsvarende bedre når båten har gått opp i plan.

To eller fire takter

De fleste som kjøper utenbordsmotor satser i dag på firetaktsmotor. De testede totakterne hører til den gruppen motorer som ikke vil selges fra 2006. De tilfredsstiller ingen miljøkrav. Totaktsmotoren brenner smøreolje sammen med bensin. Det merker man på totakterens klart merkbare røykutvikling, eksosen både synes og kjennes i nesen.
For eksempel ved dorging og trolling er totaktsosingen ikke spesielt behagelig. Også ved kaldstart ryker totakterne betydelig mer enn firetakterne, selv om de sistnevnte også da kan slippe ut klart merkbare skyer av eksos. Her er det imidlertid snakk om bensin og vanndamp, ikke forbrent olje. Totakterne anklages også for støy og ulyd. Også i denne testen lager totakterne mer lyd enn firetakterne. Her er forskjellene dog ikke så store, spesielt ved høyere turtall.
Totakternes største fordeler i forhold til firetakterne er lavere vekt og rimeligere pris. Vekten kan være avgjørende om man kjøper ny motor til gammel båt. Mange eldre båter er bygd for totaktere, og en firetakter blir rett og slett for tung. Totakteren er også billigere i innkjøp, men altså dyrere i drift.
Firetakts utenbordsmotorer går generelt for å være støysvakere enn totakterne. Også dette bekreftes i denne testen. Spesielt på lave turtall er volumforskjellen mellom to- og firetakterne svært stor. Ved høyere turtall jevnes forskjellene ut, og ved toppturtall er forskjellene små.
Lydens karakter er et annet kapittel. Totakterens lyd er kvass og forstyrrende, noe som forsterker følelsen av verre støy enn i en firetakter. Ved høyere turtall går totakteren jevnere, og lyden blir mindre ubehagelig. Ved lave hastigheter er en stor del av motorlyden eksoslyd. Etter hvert som båten skyter fart tar innsugslyden over, spesielt for passasjerene. Om man vil gjøre motorene stillere i brukernes ører burde oppmerksomheten rettes mot å dempe innsugslyden bedre. Bare Yamahas firetakter er riktig laget i så måte, da dens innsugslyd var merkbart mindre enn i de øvrige motorene. Omgivelsene forstyrres derimot mer av eksoslyden, som i fremtiden etter alt å dømme kommer til å dempes kraftig. Nye støydirektiv setter krav til hvor mye støy en motor sender ut i omgivelsene.

Størst forskjell på tomgang

De største forskjellene finner vi på tomgang og ved lave hastigheter. Da dempes det meste av eksoslyden under vann.
Overlegent mest stillegående på tomgang var Suzuki og firetakts Johnson. De produserte kun 56 dB, hvilket betyr at kjølevannets kontrollstråle lager mer lyd enn selve motoren. Nest stillest var de øvrige firetakterne Mercury, Honda, Tohatsu og Yamaha. Alle holdt seg mellom 59 og 61 dB. Siden hoppet vi til en annen klasse, totakterne. Stillest her var Yamaha med 64 dB, fulgt av Johnson med 66 dB. Mariner produserte mest støy, dels på grunn av at tomgangen var for høyt justert. Riktig justert skulle ikke motoren være så støyende, men den ville uansett tapt klart for firetakterne.
Ved normal marsjfart, i praksis 1.000 omdreininger under toppturtall, har firetakterne et nett og jevnt akseptabelt lydnivå, 82-85 dB. Menneskets hørsel blir skadet av langvarig eksponering for støynivå over dette, i alle fall uten hørselsvern.
Totakterne overskred 85 dB allerede på planingsterskelen. Alle dundret av gårde med 88-90 dB ved normal marsjfart. Kortvarig kan man holde ut med dette, men på lengre turer blir dette støynivået anstrengende, til og med skadelig for hørselen.
Ved toppfart var det kun firetakts Yamaha som holdt seg på et akseptabelt støynivå, kun 85 dB ved full gass. De andre firetakterne ga fra seg 88-89 dB, mens totakterne lå over 90 dB. Totakts Yamaha var den verste bråkebøtta, med hele 92 dB på full gass.

Sammendrag og vurderinger

Honda BF30 D4
Arbeidsmåte: Firetakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 552 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/6.000
Anbefalt turtall: 5.000-6.000
Forgassere: 3
Oljeblanding -
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 120W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt kort/lang stamme: 97/81 kg
Pris: kr 49.990,-
Garanti: 48 mnd
Produksjonsland: Japan
Importør: Kellox AS, tlf 64 97 61 00. www.kellox.no

Bra
+ Jevn helhet
+ 48 mnd garanti
+ Støynivå

Dårlig
-

****

Johnson J30EL
Arbeidsmåte: Totakter
Antall sylindre: 2
Slagvolum: 521 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.500
Anbefalt turtall: 5.200-5.800
Forgassere: 1
Oljeblanding: 2 %
Drivstofftank: 22,7 l
El-uttak: 12V/ 48 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt: 54 kg
Pris: kr 32.990,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: USA
Importør: Fische Marine, tlf 32 27 88 00. www.fischemarine.no

Bra
+ Lav vekt
+ Billig
+ Enkel konstruksjon
Dårlig
- Dårlige prestasjoner
- Dårlig økonomi
- Støyende

**

Johnson J30 PL4
Arbeidsmåte: Firetakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 597 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.800
Anbefalt turtall: 5.500-6.100
Forgassere: 3
Oljeblanding: -
Drivstofftank: 22,7 l
El-uttak: 12V/ 180 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt: 93 kg
Pris: kr 48.000,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: Japan / USA
Importør: Fische Marine, tlf 32 27 88 00. www.fischemarine.no

Bra
+ Stille ved lave turtall
+ Balansert helhet
Dårlig
+ Høy vekt

****

Mariner 30 Elpto
Arbeidsmåte: Totakter
Antall sylindre: 2
Slagvolum: 644 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.500
Anbefalt turtall: 4.500-5.500
Forgassere: 1
Oljeblanding: Automatisk
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 227 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt: 80 kg
Pris: 43.696,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: USA
Importør: Power AS, tlf 815 22 814 www.marinepower.no

Bra
+ Prestasjoner
+ Effekt
+ Robust
Dårlig
- Tung til å være totakter
- Høyt forbruk
- Støy

***

Mercury ELPT 30 EFI
Arbeidsmåte: Firetakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 747 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/6.000
Anbefalt turtall: 5.500-6.000
Forgassere: -
Oljeblanding: -
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 252 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt: 98 kg
Pris: kr 48.334,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: Japan / USA
Importør: Marine Power AS, tlf 815 22 814 www.marinepower.no

Bra
+ Effekt
+ Prestasjoner
+ Lavt støynivå
+ Økonomi på lave turtall
Dårlig
- Tung
- Dyr

**** BEST I TEST

Suzuki DF30
Arbeidsmåte: Firetakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 597 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.500
Anbefalt turtall: 5.500-6.100
Forgassere: 3
Oljeblanding: -
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 180 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt kort / lang stamme: 93/96 kg
Pris: kr 49.990,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: Japan
Importør: Erling Sande AS, tlf 32 21 89 20. www.erling-sande.no/

Bra
+ Stillegående ved lave turtall
+ Harmonisk helhet
+ Effekt
Dårlig
- Tung

****

Tohatsu MFS30
Arbeidsmåte: Firetakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 492 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.750
Anbefalt turtall: 5.250-6.250
Forgassere: 3
Oljeblanding: -
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 210 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt: 80 kg
Pris: kr 45.900,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: Japan
Importør: Kellox AS, tlf 64 97 61 00. www.kellox.no

Bra
+ Lav pris
+ Harmonisk helhet
+ Lavt støynivå
Dårlig
-

****

Yamaha 30 DETOL
Arbeidsmåte: Totakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 496 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.000
Anbefalt turtall: 4.500-5.500
Forgassere: 3
Oljeblanding: Automatisk
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 78 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt: 66 kg
Pris: kr 42.342,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: Japan
Importør: Yamaha Motor Skandinavia AS, tlf 64 97 94 00. www.yamaha.no

Bra
+ Lav pris
+ Gode prestasjoner
+ Lav vekt
Dårlig
- Høyt forbruk
- Støynivå

***

Yamaha F30 AET
Arbeidsmåte: Firetakter
Antall sylindre: 3
Slagvolum: 747 ccm
Oppgitt effekt o/min: 30/5.500
Anbefalt turtall: 5.000-6.000
Forgassere: 3
Oljeblanding: -
Drivstofftank: 25 l
El-uttak: 12V/ 180 W
Start: Elektrisk
Gir: For - fri - bak
Vekt kort/lang stamme: 86,2/90,4 kg
Pris: kr 50.588,-
Garanti: 24 mnd
Produksjonsland: Japan
Importør: Yamaha Motor Skandinavia AS, tlf 64 97 94 00. www.yamaha.no

Bra
+ Økonomi
+ Lavt forbruk
+ Lavt støynivå
Dårlig
- Dyr

**** BEST I TEST

Test-/måleresultater 30 hk

Virkelig effekt

Turtall

Hastighet (i knop)

Bensinforbruk pr time

Bensinforbruk pr nautisk mil

Støynivå (desibel)


Alle målinger er utført med to personer samt testutstyr om bord. Totalt ca 250 kg.

Suzuki DF30 (4t)37,5 hk v/ 6.000 o/min
Mercury F30 EFI (4t)37,4 hk v/6.000 o/min
Mariner 30 LPTO (2t)36,7 hk v/6.000 o/min
Johnson J30 (4t) 36,0 hk v/6.000 o/min
Yamaha 30 DETOL (2t)34,2 hk v/5.500 o/min
Honda BF30 (4t) 34,0 hk v/6.000 o/min
Yamaha F30 (4t)33,6 hk v/5.500 o/min
Tohatsu MFS 30 (4t)33,4 hk v/6.000 o/min
Johnson J30 (2t) 30,3 hk v/6.000 o/min
Honda BF30 (4t) tomgang 800 o/min, høyeste turtall 5.500 o/min
Johnson J30 (4t) tomgang 800 o/min, høyeste turtall 5.900 o/min
Johnson J30 (2t) tomgang 700 o/min, høyeste turtall 5.500 o/min
Mercury F30 EFI (4t)tomgang 800 o/min, høyeste turtall 5.700 o/min
Mariner 30 LPTO (2t)tomgang 1.000 o/min, høyeste turtall 5.200 o/min
Suzuki DF30 (4t)tomgang 650 o/min, høyeste turtall 5.900 o/min
Tohatsu MFS 30 (4t)tomgang 850 o/min, høyeste turtall 5.500 o/min
Yamaha 30 DETOL (2t)tomgang 750 o/min, høyeste turtall 5.500 o/min
O/minHonda 4-t.Johnson 2-t.Johnson 4-t.Marin./Merc. 2-t.Marin./Merc. 4-t.Suzuki 4-t.Tohatsu 4-t.Yamaha 2-t.Yamaha 4-t.
Tomg.2,01,82,12,32,01,32,02,02,2
1.0002,62,22,6-2,61,62,42,52,5
1.5003,63,43,53,63,82,13,53,63,5
2.0004,64,54,44,84,33,04,44,74,3
2.5005,25,15,25,75,43,55,35,54,6
3.0006,15,75,76,66,24,45,96,25,1
3.5007,46,96,112,57,96,36,78,67,1
4.00013,69,68,517,215,08,211,814,815,9
4.50016,616,015,621,519,515,817,418,519,4
5.00020,018,818,124,521,518,420,222,522,2
5.500--22,2-23,721,8---
Maks.23,221,523,825,325,024,224,025,824,2
O/minHonda 4-t.Johnson 2-t.Johnson 4-t.Marin./Merc. 2-t.Marin./Merc. 4-t.Suzuki 4-t.Tohatsu 4-t.Yamaha 2-t.Yamaha 4-t.
Tomg.0,71,40,71,20,30,80,61,70,7
1.0000,91,90,9-0,60,90,82,21,0
1.5001,42,71,41,61,11,01,12,71,4
2.0001,93,22,02,71,61,51,63,31,6
2.5002,53,83,04,42,91,82,34,41,8
3.0003,84,63,76,34,22,23,75,42,0
3.5005,66,85,06,96,25,85,16,54,6
4.0006,69,17,18,16,77,06,16,96,5
4.5007,210,37,310,28,17,66,67,87,8
5.0009,211,58,812,59,69,08,411,110,0
5.500--10,9-10,910,1---
Maks.11,213,712,013,711,911,511,514,211,4
O/minHonda 4-t.Johnson 2-t.Johnson 4-t.Marin./Merc. 2-t.Marin./Merc. 4-t.Suzuki 4-t.Tohatsu 4-t.Yamaha 2-t.Yamaha 4-t.
Tomg.0,330,800,320,500,170,610,320,870,31
1.0000,340,850,33-0,240,570,340,880,41
1.5000,390,780,400,440,300,460,310,750,39
2.0000,410,710,450,570,360,490,360,690,38
2.5000,490,750,570,770,530,520,430,800,38
3.0000,620,800,650,960,680,500,620,870,39
3.5000,750,980,820,560,780,930,770,760,64
4.0000,480,950,840,470,440,850,520,470,41
4.5000,430,640,470,490,420,480,380,420,40
5.0000,460,610,490,510,450,490,420,490,45
5.500--0,49-0,460,46---
Maks.0,480,640,500,540,470,480,480,550,47
O/minHonda 4-t.Johnson 2-t.Johnson 4-t.Marin./Merc. 2-t.Marin./Merc. 4-t.Suzuki 4-t.Tohatsu 4-t.Yamaha 2-t.Yamaha 4-t.
Tomg.606656685956616461
1.000606857-6058606561
1.500657261696758647363
2.000687665747165687271
2.500717968757468737772
3.000768273817774798073
3.500788677867982828676
4.000808880908186848879
4.500838984908287858883
5.000878884908789879185
5.500--85-8890---
Maks.899188908889889285