utgave nr 12 2

Tema: Bærbar VHF

Publisert Sist oppdatert

Tema: Bærbar VHF:


=Håndholdt sikkerhet


De bærbare VHF – stasjonene er nå godkjent som hovedstasjon om bord, og er etter vår oppfatning noe av det viktigste sikkerhetsutstyret du kan skaffe deg. For de aller fleste er en bærbar stasjon mer enn god nok. Vi har sett nærmere på fem av de mest kurante stasjonene på markedet.

Tekst: Ingvar Johnsen

Den største forskjellen på de stasjonære VHF – ene og stasjonene for fast montering er utgangseffekten. De fastmonterte har en topp utgangseffekt, mens de bærebare ligger på fem watt, bortsett fra Raytheon som har seks watts utgangseffekt. Dette kan virke snaut, men er oftest mer enn tilstrekkelig for lystbåtfolket. Det finnes ikke noe sted i denne verden det er bedre ”elektronisk sikt” enn på havet, noe som betyr at man sjelden har fysiske hindringer mellom sender og mottakker. Mellom holmer, øyer og skjær kan det selvsagt bli problemer med kommunikasjonen fra båt til båt på lengre avstander. Da vil en 25 – watter være overlegen. Tenker vi sikkerhet og ikke prating ”venner mellom” vil du stort sett alltid bli hørt av en eller annen, og i hvert fall en av våre ni kystradiostasjoner.

Mobiltelefon kontra VHF

GSM – systemet er etter hvert blitt godt utbygget langs kysten, og en del mener derfor at mobiltelefonen er god nok som ”livline” til land. Helt galt. Mobilen har klare begrensninger. Her er noen:
·Du må lete fram et telefonnummer til nærmeste politimyndighet hvis uhellet er ute.
·Selv om du kommer gjennom, er det ikke sikkert at det aktuelle politikammer eller lensmannskontor er bemannet. Mens du holder på med dette, kan situasjonen om bord bli prekær.
·I mobiltelefonen blir du kun hørt av vedkommende i den andre enden av linjen.

    VHF – stasjonen har følgende klare fordeler:
·Går du ut med et oppkall på kanal 16, er dette en nødkanal som ALLE sjøfarende er forpliktet til å lytte på.
·Du blir hørt av alle båter innenfor VHF – ens rekkevidde. Med VHF - radioen kan du kommunisere med alle sammen.
·Du blir hørt av den aktuelle kystradiostasjonen.
·Kystradiostasjonene har peileutstyr og kan i de fleste tilfeller krysspeile stasjonen din slik at de kan finne ut akkurat hvor du er.
·VHF – en kan også brukes som telefon via den nærmeste kystradiostasjonen.
·Hvis du varsler nød, mobiliseres redningsapparatet umiddelbart, nødvarselet blir prioritert foran all annen trafikk og det fristilles kanaler til situasjonen.

Sikkerhetsmessig er det med andre ord ingen tvil om at VHF – en er mobiltelefonen totalt overlegen.

Sertifikat

Det er et internasjonalt krav at maritime VHF – stasjoner skal betjenes av personer med et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for å kunne bruke tjenesten. I Norge blir et slikt sertifikat utstedt av Telenor Nett AS.
Sertifikatet kan utstedes til alle som har fylt 15 år. Du må gjennom en prøve for å få sertifikatet, og vi kan trøste dere med at stoffet og eksamen ikke er vanskelig. Det arrangeres kurs for VHF – sertifikatet på over 120 steder over hele landet. Du kan få vite hvor ved å ta kontakt med Telenor Nett AS, Radioinspeksjonen, Postboks 6701 St. Olavs plass 0130 Oslo, tlf.: 22 77 95 10.

Internett

Telenor – Maritim Radio har utmerkede Internettsider. Her finner du oversikt over alle kursstedene med telefonnummer til kontaktene, eksamenstidspunkter, påmelding til eksamen og ikke minst arbeidshefte med eksamensspørsmål. Det er fullt mulig å klare eksamen ved selvstudium. Du kan bestille pensumheftet ”Pensum for begrenset radiotelefonisertifikat for den maritime VHF – tjenesten” enten ved å ta kontakt på telefonnummeret over, eller direkte over Internettsidene.
Har du tilgang til Internett, så finner du det meste der. Adressen er: www.telenor.no/nett/maritim.
Hvis du ønsker å møte den nye sesongen med mye bedre sikkerhet om bord, så sett i gang med VHF – sertifikatet. En bærbar VHF – stasjon får du fra kr 1750,- og oppover. En latterlig lav investering i forhold til bruksverdien.

Fem stasjoner


Dette er ingen radioteknisk test. Vi har sett nærmere på fem VHF – stasjoner på det norske markedet som brukere, og har gjort en vurdering ut fra dette.

Tekst: Ingvar Johnsen

Felles for stasjonene er at de har alt du trenger, og vel så det. Erfaringen viser at scanningmuligheter og andre sofistikerte muligheter er veldig spennende med en gang. Scanningen fungerer på den måten at stasjonen automatisk går gjennom alle kanalene i radioen. Når den finner en stasjon med trafikk, stopper den der noen sekunder. Da kan du gå inn å lytte på denne kanalen, eller la stasjonen scanne videre. I sesongen betyr dette et irriterende spetakkel.

Dual watch/tri watch

Dual – watch er etter vår mening en nyttigere funksjon enn skanning. Du kan kalle en annen båt på kanal 16, men det er bedre å bli enig med kompisbåter om en annen kanal i og med at kanal 16 er en nødkanal som ikke skal brukes i utide. Med dual – watch funksjonen lytter kanalen på en forhåndsinnstilt kanal og kanal 16. Er det trafikk på kanal 16, blir den prioritert, men du vil høre om noen kaller på deg på en forhåndsavtalt kanal.
Mange av de moderne stasjonene har såkalt ”tri – watch”. Det betyr at stasjonen lytter på to stasjoner i tillegg til kanal 16. Funksjonen kan være nyttig fordi du i tillegg til ”kompiskanalen” kan lytte innom arbeidskanalen til den aktuelle kystradiostasjonen i det farvannet du beveger deg. Stasjonene sender nemlig både trafikklister, som forteller hvilke båter det er telefon til, værmeldinger med kulingvarsler og andre meldinger som er aktuelle for farvannet: Lykter som er slukket, sjømerker som er skadet eller borte, skyteøvelser o.s.v.

Testen

Vi ladet alle stasjonene i henhold til instruksjonene og prøvet batterikapasiteten med en blanding av standby og sending. Stort sett holdt stasjonene hva de lovet bortsett fra Navicom som lå et godt stykke etter de andre i kapasitet.
Ellers har vi brukt stasjonene over tid, og de fleste innfrir. Skal du har en rimelig stasjon uten å stille for store krav til batterikapasitet og størrelse er Navicom – stasjonen grei. Den mest gjennomarbeidede og solide stasjonen er etter vår oppfatning Simrad, mens det beste kjøpet er Garmin VHF 725 e.

Garmin 725 e


Data:
Størrelse:14,0 x 5,0 x 3,3 cm
Vekt med NiCad batteripakke:370 gram
Sendereffekt:5 watt (høy) 1 watt (lav)
Batterikapasitet:Bra
Standardlevering:Meget bra. Nikkel/kadmium batteri, kassett for vanlige alkaline batterier, håndleddstropp, belteklips, 220 volts lader, ladekabel for 12 – volts kontakt.
Ekstrautstyr:Metall hybrid oppladbar batteripakke med 50 prosent bedre kapasitet.
Skinn bæreveske.
Pris:Kr 3700,- inkl. m.v.a.

Pluss
+ Meget bra norsk bruksanvisning.
+ Komplett standardlevering
+ Vanntett
+ Logisk oppbygging.
+ Bra lyd
+ Tydelig skjerm
+ Følsom

Minus
-Knapper sitter litt tett for bruk med hansker.

Konklusjon:
En bra og betjeningsvennlig stasjon. Sympatisk størrelse. Verdt pengene.

Opplysninger: Belanor AS, tlf.: 69 26 90 44. På Internett: www.belanor.no

Navicom RT – 210


Størrelse:16,5 x 5,0 x 3,5 cm (m. Nikkel/kadmium oppladbart batteri)
Vekt:470 gram ” ” ” ”
Sendeeffekt:5 watt (høy) og 1 watt (lav)
Batterikapasitet:Dårligst av de testede apparatene
Standardlevering:Håndleddrem, 220 volts lader, belteclips. (Importøren hevder at batteripakke for vanlige alkalinebatterier skulle ha fulgt med.)
Ekstrautstyr:12 volts kabel og 12 volts lader, vanntett bæreveske.
Pris:kr 1750,- inkl. m.v.a.

Pluss
+ Lav pris
+ Greie kontrollorganer
+ Bra lyd
+ Følsom

Minus
-Kun sprutsikker
-Klumpete
-Dårlig batterikapasitet
-Liten skjerm
-Tungvint å programmere scanningfunksjon
-Dårlig norsk bruksanvisning

Konklusjon
En billig og grei stasjon for deg som ikke skal ha den til lommebruk eller trenger en vanntett VHF.

Opplysninger: Seatronic, tlf.: 69 25 09 60, på Internett: www.seatronic.no

Raytheon 106E


Data:
Størrelse:14,4 x 5,0 x 3,3 cm
Vekt med NiCad batteripakke:370 gram
Sendeeffekt:1 watt, 3 watt og 6 watt
Batterikapasitet:Midt på treet.
Standardlevering:220 volts lader, Nikkel/kadmium batteri, ladeholder med utladingsfunksjon (viktig for batteriets levetid), holder for vanlige 1,5 volts Alkaline – batterier, bæreveske og belteklips.
Ekstrautstyr:Universal hurtiglader (12V DC, 110VAC,220VAC), 12 V lighter adapter, High Gain antenne, bæreveske i skinn, myk oppbevaringseske.
Pris:kr 4700,- inkl. m.v.a.

Pluss:
+ Bra standardlevering
+ Vanntett
+ Solid utførelse
+ Bra lyd
+ Lettbetjent
+ Knapper bra dimensjonert for hanskebruk
+ Følsom
+ Eneste med 6 watts sendereffekt.

Minus:
- Høy pris

Opplysninger: Belamarin, tlf.: 69264600, på Internett: www.belamarin.no

Simrad HT50


Data:
Størrelse:14,5 x 6,8 x 4,2 cm
Vekt med NiCad batteripakke:400 gram
Sendereffekt:5 watt, 1 watt.
Batterikapasitet:Best av de testede stasjonene
Standardlevering:Nikkel/kadmium oppladbart batteri, lader 12V, innebygget belteklips.
Ekstrautstyr:220 volts adapter til lader, hurtiglader som lader batteriet på 1,5 timer.
Pris:kr 4967,- inkl. m.v.a.

Pluss:
+ Vanntett (ned til 1 m.)
+ Meget robust utførelse
+ Kan betjenes med en hånd
+ Hanskevennlig
+ Bra lyd
+ Topp batterikapasitet
+ Bra følsomhet
+ Logisk betjening
+ Meget tydelig display

Minus:
- Litt klumpete
- Prisen

Opplysninger: Simrad AS, tlf.: 55 94 10 00

Icom M1EURO V


Data:
Størrelse:12,9 x 5,2 x 3,0 cm
Vekt med NiCam Batteripakke:265 gram
Batterikapasitet:Bra
Standardlevering:Bra. Nikkel/kadmium oppladbart batteri, lader med 220 volts adapter, belteklips.
Pris:kr 4797,00 inkl. m.v.a.

Pluss:

+ Hendig format og lav vekt.
+ Vanntett.
+ Mange finesser.
+ Bra lyd.
+ Bra følsomhet
+ Tydelig skjerm

Minus:
- Kun engelsk bruksanvisning.
- Lett å ta feil av volum og squelch knapp.
- Vanskelig å betjene med hansker
- Pris

Opplysninger: VHF Communication AS, tlf.: 22 75 52 10.