utgave nr 5 1991

Nissan 5 hk

Publisert Sist oppdatert


  5-HESTERNE

  Store forskjeller i pris, vekt og volum

  Av Lars H. Lindén
  Norsk tilretteleggelse: Hans Due

  Båtmagasinet har testet 4 og 5-hesterne.Disse påhengerne står for det klart største salgsvolumet i vårt land. I nr. 4/91 presenterte vi 4-hesterne, og her kommer 5-hesterne.
  Samtlige motorer er testet på samme båt, Linder 440 Fishing, med samme belastning og under de samme forhold.

  Vår testbåt, den svenskproduserte aluminiumsbåten Linder 440 Fishing, har målene 4,40m x 1,65m og veier 82 kg. Båten er bygget som kombinert ro- og påhengsmotorbåt, og er en perfekt "testbenk" for 4 og 5-hesters påhengere. Hele tiden hadde vi den samme belastningen og ellers de samme forhold. Dette for å få en så nøyaktig sammenligning mellom de forskjellige fabrikkatene som mulig, ikke bare for 5-hesternes del, men også om man sammenligner 4-og 5-hesterne.
  Disse motorene er i første rekke beregnet for rundbunnede robåter i 3-4 meters størrelse, mindre gummibåter i 2,5-meters klassen og mindre seilbåter som trenger hjelpemotor når vinden dør.

  NI 5-HESTERE

  Det er ni 5-hestere på markedet. Tre av dem vil du savne i vår test, Tohatsu, Evinrude, Mariner og Force. Men Tohatsu 5 er identisk med Nissan 5, Evinrude 5 er identisk med Johnson 5 og Mariner 5 er identisk med Mercury 5. Force (gamle Chrysler) er et nytt påhengermerke på det norske markedet, og var ennå ikke tilgjengelig da vi gjennomførte testen i fjor høst.Testen er utført i Sverige, hvor Suzukis 5-hester er aktuell. I Norge har ikke Suzuki 5-hesteren, men 4hk. og 6hk.
  5-hesterne skiller seg en god del fra hverandre når man sammenligner de forskjellige motorers tekniske data. Johnson, Evinrude og Suzuki er alle to-sylindret, mens de øvrige er én-sylindret. Flere sylindre gir som oftest mindre vibrasjoner og en jevnere gange. Sylindervolumet varierer mellom 92 cc for den nye Force og 164cc for Johnson/Evinrude. Dette er store forskjeller.
  Et stort sylindervolum gir som oftest en betydelig bedre bunndrag. Den nye 5hk. Force-motoren er således ikke større enn en 4-hester, og 5-hesteren til Johnson/Evinrude har faktisk samme slagvolum som flere av markedets 8-hestere.

  STORE VEKTFORSKJELLER

  Et annet viktig forhold er motorvekten. Motorer i denne størrelsen løftes ofte av akterspeilet etter bruk, særlig hvis de sitter på gummibåter eller seilbåter. Den letteste motoren er den nye Force som kun veier 16,3 kg. Tyngst i klassen er Hondas og Suzukis 5-hestere som veier hele 27 kg. Tung er også Johnson/Evinrudes 5-hestere med 25,4 kg. De øvrige motor-vektene ligger på ca. 20 kg.
  5-hesterne har normalt separate bensintanker med et volum som veksler mellom 11,4 og 15 liter. Nissan og Yamaha selges også i versjoner med innebygget bensintank. En liten finesse, fullt gearskift forover, akterover og nøytral, finnes på nesten samtlige motorer bortsett fra Force. Noen av dem, som f.eks Yamaha, kan i tillegg svinges 360 grader. Dette kan være en fordel dersom man har en tung båt som skal bremses opp. I akterover har de fleste propeller dårlig virkning, men vrir man motoren 180 grader når gearet står i forover, får man en betydelig bedre effekt.

  STRØMUTTAK TIL LANTERNER

  Strømuttak er standard på Hondas firetakter, men ekstrautstyr for en del av de andre 5-hesterne. Strømuttak er en viktig detalj om man trenger strøm til lanterner, ekkolodd og andre aktuelle installasjoner. Til Suzukis 5-hester kan man som ekstrautstyr få med et strømuttak på hele 80 watt, og det trengs om man har mange lanterner på f.eks en seilbåt. Nødstopp, eller dødmannsknapp som vi sier, burde være standardutstyr på disse motorene som ofte brukes av barn og ungdom. Dødmannsknappen mangler dessverre på noen av 5-hesterne.
  Som nevnt innledningsvis, er det store forskjeller i størrelse på 5-hesterne. De samme forskjeller gjelder pris. Force er billigst med 6120 kroner, mens Johnson/Evinrude er dyrest med 8337 kroner. Sammenligningen gjelder kortstammet motor med separat bensintank.

  TO PERSONER OMBORD

  Våre tester er gjort med en belastning som tilsvarer to personer (=170 kg). En person på aktertoften og vanntanker festet ved midttoften. Vi har målt fart, bensinforbruk og støynivå ved to forskjellige turtall. En måling ved maks turtall og en måling ca. 500 omdreininger under maks. turtall. Samtlige motorer er montert og trimmet av de respektive importører.
  Studerer man fartsresultatene, finner man at begge de to-sylindrete Johnson/Evinrude og Suzuki-motorene er noe raskere enn de øvrige. Toppfarten ligger på mellom 7 og 9 knop, og marsjfarten på ca. 7 knop, bortsett fra fire-takteren til Honda som detter ned på 4 knop. Fartsmessig ligger denne motoren i en klasse for seg.
  Hondaen havner også i en klasse for seg når det gjelder bensinforbruk i liter pr. time. Denne motoren bruker bare 1,5 liter pr. time på marsjfart, hvilket betyr at den kjører nesten 10 timer på en full tank! De fleste andre 5-hesterne klarer maksimalt 5 timer på samme tank. Men regner man ut bensinforbruket i liter pr. nautisk mil, blir ikke tallene for Hondaen like hyggelige. Da er forbruket omtrent det samme som for Mercury/Mariner, Nissan/Tohatsu og Yamaha. På marsjfart er forbruket for Hondaen sågar vesentlig over de øvrige nevnte motorer.
  Honda 5 har i tillegg det laveste støynivået med bare 81 decibel på marsjfart. Det er meget lavt til en påhengsmotor å være. Også den nye Johnson/Evinrude-motoren har lavt støynivå, mens de øvrige motorer ligger på rundt 90 decibel.

  HONDA 5 KR. 8.290,-

  Hondas 5-hester er en fire-taktsmotor, og her skiller den seg fra de andre som er to-taktere. Fire-takteren har et annet ventilsystem, overliggende kamaksel, og kjører på ren, blyfri bensin. Det er fire år siden Hondas 5-hester kom på markedet, og den har en egen konstruksjon i Honda-programmet.
  Motoren er én-sylindret og har et slagvolum på hele 127 cc og er således en av de største i klassen. Størst er den også når det gjelder vekten som er 27 kg. Motoren har et strømuttak på 36 Watt og dødmannsknapp som standard. Det er fullt gearskift, forover, fri og akterover, men den kan ikke svinges 360 grader. Verdt å merke seg er at motoren her i Norge er konkurransedyktig overfor to-takterne når det gjelder pris, mens den i de flest andre ligger høyt over. I Sverige koster den f.eks 10.700 kroner, hvilket er ca. 3000 kroner mer enn konkurrentene.
  Honda 5 går noe langsommere enn de øvrige motorene. Toppfarten er på 7 knop og marsjfarten er 4 knop. Dette gjør at bensinforbruket pr. nautisk mil er det samme eller noe høyere enn flere av konkurrentene, selv om forbruket pr. time er adskillig lavere.Men når det gjelder støynivået, er Hondaen flere hestehoder foran.

  JOHNSON 5/EVINRUDE 5 KR. 8.337,-

  Johnson 5 og Evinrude 5 er identiske i konstruksjon. Begge har et titalls år på nakken, men til denne sesongen har man gjort store forandringer, blant annet nye motordeksler, ny starter, ny stamme og en noe anderledes plassering av rorkulten.
  Grunnkonstruksjonen for 5-hesterne er den samme som for både 6 og 8-hesterne. Motorene er to-sylindrete og har et slagvolum på hele 164 cc. Det betyr at disse motorene er størst i sin klasse. Størrelsen gir også en noe høyere vekt (25,4 kg.) sammenlignet med de andre to-takterne, nesten like tung som fire-takteren til Honda. Motorene har fullt gearskift som standard, strømuttak og dødmannsknapp. Den kan ikke svinges 360 grader.
  Denne store 5-hesteren er også den raskeste av alle med en toppfart på 9,5 knop, men det gir også et høyere bensinforbruk på 4,5 liter pr. time, som er over dobbelt så mye som Hondaen. På marsjfart ligger forbruket noe nærmere de øvrige to-takterne, men fremdeles en del høyere. Et stort pluss er det lave støynivået på 84 decibel på toppfart.

  MERCURY 5/MARINER 5 KR. 7.206,-

  Mercurys 5-hester og Mariners 5-hester er identiske, bortsett fra fargene og at du kan få Mercury 5 med innebygget og separat tank. Mariner har kun innebygget tank. Mercury 5 kom på markedet for et par år siden, mens Mariners 5-hester ble introdusert nå før denne sesongen.
  De to motorene er én-sylidrete og har et slagvolum på 102 cc. To av de minste i klassen med andre ord. Men de er moderne konstruksjoner med eksosutslipp gjennom propellen, fullt gearskift og svingbar 360 grader. Dødmannsknapp savnes og strømuttak er ekstrautstyr. Vekten er bare 20 kg., og prismessig ligger motorene midt på treet. I våre tester havner Mercury 5 på omtrent samme fart som gjennomsnittsmotoren. Bensinforbruket er bra for en to-takter å være.

  NISSAN 5/TOHATSU 5 KR. 6.950,-/6.490,-

  Japanske Nissans og Tohatsus 5-hestere har samme grunn-konstruksjon som Mercurys og Mariners 5-hestere. Samtlige er én-sylindrete og har et slagvolum på 102 cc. Også disse motorene har eksosutslipp gjennom propellen, fullt gearskift og dødmannsknapp som standard. Strømuttak er ekstrautstyr. Nissan/Tohatsu har ikke innebygget og separat bensintank som standard (se Mercury 5), men disse to motorene selges i to ulike versjoner med enten en 2,5 liters innebygget tank, eller en 13 liters separat tank. Vekten på disse motorene er 19 kg, og av de letteste i klassen.
  Studerer man testresultatetene, ser man at Nissan og Tohatsus 5-hestere ligger meget nær Mercurys 5-hester i både fart, bensinforbruk og støynivå. Toppfart og marsjfart er som gjennomsnittet. Bensinforbruket er bra, drøyt to liter i timen ved marsjfart. Forbruket pr. nautisk mil på toppfart er det minste av de testede, bare 0,26 lt./time.

  SUZUKI 5

  Denne 5-hesteren får du ikke kjøpt i Norge, men vi tar den med fordi den har samme grunnkonstruksjon som 6-hesteren. Begge motorene har vært på markedet i nærmere 10 år, men det er noen år siden 5-hesteren var til salgs her hjemme. Den egentlige forskjellen mellom de to motorene er at 6-hesteren har dødmannsknapp og en generator som gir 60 Watt som standard. Begge motorene er to-sylindrede og har et slagvolum på 113 cc.
  Suzuki 5 er sammen med Johnson/Evinrude således en relativt stor 5-hester i klassen . Suzuki 5 har fullt gearskift, men den kan ikke svinges 360 grader. Den har en stor bensintank på 15 liter, og går på 1 prosent oljeblandet bensin. I våre tester ga motoren en toppfart på over 9 knop, og en hyggelig marsjfart. Men motoren drikker mer enn gjennomsnittet med 3,3 liter pr. time på full fart og 3 liter på marsjfart. Suzuki 5 har også et noe høyt støynivå på toppfart.

  YAMAHA 5 KR. 7.644,-

  Yamahas 5-hester ble presentert for 5 år siden, og motoren har samme grunnkonstruksjon som 4-hesteren. Begge er én-sylindrete og har et slagvolum på 103 cc. Motoren ligger i samme klasse som Mercury, Mariner, Nissan og Tohatsu. Vekten er lav, kun 20 kg.
  Yamaha 5 har fullt gearskift, kan svinges 360 grader og som ekstrautstyr kan man få strømuttak på 60 Watt. Dødmannsknapp mangler. Motoren finnes i to versjoner, en med innebygget tank på 2,8 liter og en med separat tank på 12 liter. Også denne motoren går på 1 prosent oljeblandet bensin.
  I våre tester fikk Yamaha 5 en toppfart på 8 knop som er noe lavere enn de øvrige, men marsjfarten er omtrent den samme som for de øvrige to-takterne. Drivstofforbruket er imidlertid meget bra, bare 1,9 liter pr. time på marsjfart.

  DATA:


  TESTRESULTAT:

  MotorHondaJohnsonMercuryNissanSuzukiYamaha
  Motorstyrke555555
  Propell i test170mm7"8"8"5 7/8"8"
  Belastn. i test2 pers2 pers2 pers2 pers2 pers2 pers
  Maks turtall 480051005300520052005500
  Fart i knop:
  Toppfart7,19,58,88,99,18,0
  Marsjfart3,97,77,87,77,37,1
  Bensin, lt./time:
  Toppfart2,04,52,42,43,32,3
  Marsjfart1,53,42,22,13,01,9
  Bensinforbruk, lt/nautisk mil:
  Toppfart0,280,470,270,260,360,28
  Marsjfart0,380,440,280,270,410,26
  Støy i Dba:
  Toppfart858490919291
  Marsjfart818389908989
  ANMERKNINGER:
  * Toppfart er målt ved det angivne turtall. Marsjfart er målt ved turtall som ligger 500 under maks turtall.
  * Bensinforbruket er målt med gjennomstrømningsmåler, og resultatene er angitt i liter pr. time. På grunnlag av fart og forbruk pr. time har vi regnet ut forbruk pr. nautisk mil.
  * Støynivåene er målt ved aktertoften.

Motor

Force

Honda

Johnson
(Evinrude)

Mercury
(Mariner

Nissan
(Tohatsu)

Suzuki
ikke i Norge

Yamaha

Modell

5M

BF5

5DR

5MH

NS5B

DT5

5C

Motortype

2-takt

4-takt

2-takt

2-takt

2-takt

2-takt

2-takt

Motorstyrke

5 hk

5 hk

5 hk

5 hk

5 hk

5 hk

5 hk

Sylindre

1

1

2

1

*1

2

1

Slagvol. cc

92

127

164

102

102

113

103

Maks turtall

6500

5000

5500

5500

5500

5500

5500

Utveklsing

2:1

2,4:1

2,2:1

2,2:1

2,2:1

1,9:1

2:1

Inneb.tank, liter

-

-

-

2,5

2,5

-

2,8

Sep.tank, liter

11,4

13

11,4

12

13

15

12

Bensinbl. %

2

-

2

2

2

1

1

Strømutt.watt

-

36

60

(60)

(40)

(80)

(60)

Eksos i prop.

nei

nei

nei

ja

ja

nei

nei

Dødmannsknapp

ja

ja

ja

nei

ja

ekstra

nei

Gear

F+N

F+N+A

F+N+A

F+N+A

F+N+A

F+N+A

F+N+A

360 gr. sving

ja

nei

nei

ja

ja

nei

ja

Vekt i kg

16,3

27

25,4

20,5

19

27

20

Veil.pris m/
sept.tank

6.120,-

8.290,-

8.337,-

7.206,-

6.950,-
(6.490,-)

7.644,-

ANMERKNINGER:
* Veiledende utsalgspriser for motorer med kort stamme. Lang stamme koster ca. 300-500 kroner mer. Parantesen under prisen for Nissan er Tohatsus pris.

* Mercury 5 er utstyrt med både innebygget og separat tank. (Mariner 5 finnes bare med separat tank på 12 liter).

* Tall i parentes () for strømuttak betyr at dette finnes som ekstrautstyr.

* Under punktet om gear, betyr F+N+A for Forover, Nøytral og Akterover.

Powered by Labrador CMS