utgave nr 4 2008

Gjør det selv: Vi pusser opp Solö Ruff IV

Publisert Sist oppdatert

Gjør det selv: Vi pusser opp Solö Ruff IV


Ny artikkelserie

For rundt 200.000 kroner skulle Lars Andsem i Risør skaffe seg en ferdig restaurert trebåt. Forutsetningen var at objektet måtte være lett å restaurere og ha en kurant motor. Valget falt på en svenskbygget Solö Ruff IV med en Volvo Penta B20 motor. Vi har fulgt båten fra objekt, via prosjekt til ferdig resultat hos Sandøy Båtbyggeri AS utenfor Tvedestrand. I denne serien viser vi deg hvilke overraskelser du kan vente deg, og gir hobbybåtbyggeren praktiske tips om hvordan du selv kan gå frem ved oppgradering av en gammel klassiker. Historien til Solö 24Båtmagasinet nr 1/08Klassikeren Solö. Historien om en av Nordens mest populære veteranbåter, bygget i 2.800 eksemplarer. Bytte bordgang og klinkBåtmagasinet nr 3/08Vi bruker den gamle bordgangen som mal og fornyer den. Du får også oppskriften på å bytte klink. Fornye dollbord og dekkBåtmagasinet nr 4/08Vi viser trinn for trinn hvordan du kan skifte dollbord og legge nytt dekk med tradisjonelle metoder. Få trebåten til å skinneBåtmagasinet nr 6/08Hvordan oppnå best mulig overflatefinish? Vi tar for oss ulike typer lakk og metoder.

Del 2 – slik bytter du


Bordgang og klink


En nevenyttig amatør kan gjerne bytte en bordgang på en klinkbygd trebåt, mener båtbygger Steinar Lund på Sandøy Båtbyggeri. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du skifter et bord, og hvordan du fester og strammer kobberklink.


TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN
Solö IV Ruff er en relativt enkelt bygget båt, med 16 mm bordganger i mahogny på eikeribber (slik livbåtene i sin tid ble bygget på Sørlandet). Et vanlig problem med denne båtmodellen er råte oppunder dekk, i bjelker og i spantetoppene. Ofte vil også eikeribbene ha gitt etter og ha knekt i overgangen mellom skrogside og bunn der som eikeribbene er bøyd mest – i kiminga, som de heter på fagspråket. Solö-eiere beskriver det også som vanlig at forekommer råte i kjølgangen (bordet som ligger nærmest kjølen og som er skrudd i kjølen).
Ferskvann er fienden
Trebåtens største fiende er ferskvann som trenger inn i små sprekker eller åpninger. Og desto tettere området er, jo lenger vil fuktigheten bli stående og skape problemer. En trebåt kan se tilsynelatende bra ut på utsiden. Problemene ligger ofte godt gjemt, noe som ble erfaringen med Solöen i denne artikkelserien. Da vi begynte å ta av bordgangene som skulle skiftes, oppdaget vi at veden var så råtten og våt at vi kunne plukke den ut med nevene. Ofte blir også spantetoppene dårlige. Ribbene derimot ligger mer åpnet og samler mindre på fuktighet. De er derfor mindre utsatt for råte. Et godt råd til den som vil gå løs på et slik prosjekt, er å krype inn under bakker og dollbord og stikke med kniv for å kjenne etter mykt treverk før man begynner med prosjektet.
Realistisk
På vår Solö måtte vi skifte den øverste bordgangen, samt både stramme opp og fornye en del klink. Bord med mye krumming, samt de som må bøyes inn mot forstevnen, må steames, noe de færreste har utstyr til. Dette bør derfor overlates til en trebåtbygger. Derimot er det fullt realistisk for en amatørbåtbygger å skifte et bord uten for mye krumming – eksempelvis bordene fra midten av båten og akterover.
FAKTA: SOLÖ
Byggested:Storebro Bruk AB, Storebro, Sverige
Byggeår:1951 til 1977
Antall:2.800 båter
Konstruktør:Einar Runius
Nyttige linker:www.matssnickare.se

Bilde: Img17 og Img16 samt tegning fra forrige sak – hvis plass
Img17/SKIFTET: Øverste bordgang og dollbordet viste seg å være så råttent at det måtte skiftes.
Img16/IKKE PENT: Da vi fjernet dekk og dollbord kom råten til syne.

Bytte bordgang fra A til Å

Dette trenger du


• Vinkelkutter eller multiverktøy. For eksempel Fein om man har god tilgang på kontanter.
• Hoggjern
• Hammer
• Tvinger
(Se i tillegg under avsnittet Skifte klink)
1. Fjerne gammelt bord - kutt gammel kobberklink
Første trinn i prosessen er å løsne det gamle bordet, uten å skade bordene over eller under. Bordet er festet med spiker (kobberklink)til det underliggende bordet, og derfor må spikeren kuttes fra undersiden. Det er flere måter å gjøre dette på. Man kan hogge spikeren av med hoggjern, eller skjære den av med en vinkelkutter. Skal man bruke vinkelkutter, er det viktig å skjære på den riktige siden – nemlig på det bordet som skal skiftes. Det beste er imidlertid å bruke et mulitiverktøy av typen Fein, som er svært smidig og som gir god presisjon. Det er svært viktig at det gamle bordet fortsatt er helt og har sin fasong inntakt når du har fått det av. Vi skal nemlig bruke det som mal.
Skal du skifte en bordgang midt mellom to andre (ikke øverste bordgang), må du kutte spikerne på innsiden i overkant, og i underkant på utsiden. Noen bord kan være så vanskelige å bøye på plass, at man er nødt til å skifte to bordganger ved siden av hverandre. Imidlertid det vanligvis den øverste bordgangen som er skadet av råte og som må skiftes.
Bilde: Img18 og Img20
Img20/DYRT: Har man god råd, kan man kjøpet et mulitverktøy av typen Fein som skapt for å skjære over gammel kobberklink. Alternativet er et godt, gammeldags hoggjern.
2. Bruk gammelt bord som mal
Plasser det gamle bordet oppå et stort mahognibord og fest det med tvinger. Tegn etter det gamle bordet så nøye du kan. Margsiden på bordet bør vende utover over vann fordi den siden er mest bestandig og sprekker minst. Under vann bør margsiden vende innover. Vær oppmerksom på gamle skader i bordet når du tegner det av. Regn med mye svinn – om du bare skal skifte en bordgang.
Bilde: Img11
Img11/VÆR NØYE: Den gamle bordgangen må fjernes forsiktig slik at den beholder fasongen mest mulig. Tegn av formen på den gamle bordgangen på det nye bordet.
3. Skjær ut det nye bordet
Det er fullt mulig å skjære ut det nye bordet med stikksag, eller alternativt en båndsag, om man har det til rådighet. For en amatør er en stikksag godt nok. Den er lett å håndtere og svinge rundt for å få den riktige fasongen på bordet. Deretter må bordet høvles, pusses og glattes på kantene. Til slutt må tykkelsen tilpasses, noe som er umulig å gjøre for hånd. For å få det til, må man bruke en tykkelseshøvel – og for de fleste vil det være aktuelt å ta bordet med til et snekkerverksted eller tilsvarende som kan høvle bordet til riktig tykkelse.
Bilde: Img19 og Img12
Img19/RIKTIG TYKKELSE: Når bordet skal høvles til riktig tykkelse, i dette tilfellet 16 millimeter, må man ha tilgang på en tykkelseshøvel.
Img12/FINJUSTERINGER: Bordet må høvles, pusses og glattes på kantene.
4. Steame bordet
For oss amatører, vil det være mest aktuelt å skifte forholdsvis rette bord som ikke må bøyes for mye. Typisk eksempler på rette bord er dollbord, eller de akterlige bordene på en plattgatter, eventuelt bordene på en smal, spiss sjekte. Er bordet for krumt, må det steames (med damp) på ca 90ºC i en drøy halvtime, og deretter bøyes på plass og festet – i løpet av 3-4 minutter. Dette er imidlertid en oppgave for profesjonelle båtbyggere som har tilgang på en steamrenne.
Bilde: Img5
MÅ STEAMES: Denne øverste bordgangen på vår Solö er et typisk eksempel på et bord som må steames før det settes på plass.
5. Tilpass det nye bordet
Et kaldt bord har man god tid til å tilpasse og feste på plass. Tilpass bordet så nøyaktig som mulig før du fester det med tvinger. Er det et av de aktre bordene du skifter, kan det overskytende løpe fritt ut akter og kappes til slutt. Særlig viktig er det å tilpasse enden som skal skjøtes med den gjenstående delen av bordgangen for å unngå lekkasjer. Når bordet er tilpasset og festet med tvinger, borrer man hull i det nye bordet fra baksiden gjennom de gamle hullene i ribbene. Legg på en lask (bordbit) i skjøten på innsiden.
Bilde: Img15
Img15/SKJØTENE må tilpasses ekstra nøyaktig for å unngå lekkeasje.
6. Festing med skruer og klink
Bordet er festet både med treskruer og klink. Når du har boret opp hullene, fester du bordet først med skruene slik at du kan fjerne noen av tvingene. På den måte blir det lettere å komme til. Sett inn klinkene til slutt – det er en litt mer møysommelig jobb enn å feste skruene, og krever litt mer albuerom. Bruk klink som er litt tykkere enn de gamle slik at de gamle hullene blir tette.

Slik fornyer du klink

Dette trenger du


• Vinkelkutter (så liten som mulig) til å kutte den gamle kobberklinken med.
• Mukker – et mothold med en liten tapp fordi klinken er forsenket.
• En litt stor dor til å slå klinken inn i forsenkingen.
• En liten dor for å slå ut den gamle klinken.
• En kobberklink og en skive (også kalt roe)
• Skivepipe som du slår skivene inn på spikeren med.
• En liten klinkhammer.
• En jernbindertang eller lignende til å klippe av det som er overskytende på klinken.

Enten du har skiftet et bord og må feste dette med nye klink, eller du skal fornye gamle klink, eller også stramme opp gammel klink, er fremgangsmåten den samme. Et tegn på at det kan være aktuelt å stramme eller skifte kobberklinkene er at båten lekker.

Kutte den gamle klinken
Det første man må gjøre, er å fjerne de gamle klinkene. Velg fortrinnsvis en liten vinkelsliper og slip bort hodet på den gamle klinken fra innsiden. Har båten bensinmotor, må man være ekstra påpasselig med gnistsprut. Kobber leder lett varme, så vær oppmerksom på at det kan oppstå svimerker i treverket rundt klinken. Gå derfor forsiktig frem. Er klinken forsenket og proppet på utsiden, bør man fjerne proppen før man slår ut klinken fra innsiden for å unngå at treverket rundt proppen fliser seg opp. Proppen kan fjernes ved å splitte den med en liten skrutrekker.
Slå ut klinken
Med hjelp av en lang dor og en hammer, slår du ut den gamle klinken fra innsiden.
Sett inn den nye klinken
Sett inn den nye kobberklinken fra utsiden. Når du har skiftet klink, er det en fordel at den nye kobberklinken/kobberspikeren er litt tykkere enn den gamle slik at den fyller hullet og dermed holder tett. Ofte er tykkelsen på kobberspiker oppgitt med et nummer, 8, 9, 10 osv der høyeste tall er tynnest klink. Sett skiven på klinken fra innsiden og hold igjen spikeren fra utsiden med tappemukken. Skal man klinke om langt nede på en skrogside, er det nødvendig å være to mann – en på utsiden og en om bord. Mens en holder imot på utsiden med tappemukken, slår den andre skiven på med pipe og hammer til skiven er stram og går litt inn i veden på skrogets innside.
Klipp av kobberklinken
Deretter klipper du av den overskytende del av kobberklinken med jernbindertangen, men ikke helt inne ved skiven. La det være igjen anslagsvis 1-2 millimeter fra skiven og ut.
Klink
Hold i mot på utsiden med tappemukken, og hamre (klink) med en liten pennhammer på den overskytende delen av kobberklinken innvendig. Er du flink klarer du det med 30 slag – i vanskelige tilfeller kan det bli opp i 50 slag. Sjekk at det blir stramt når skiva begynner å trekke inn veden.
TIPS: De gamle båtbyggernes krav til en skikkelig klink var at man skulle kunne dra en nylonstrømpe over klinken uten at det hektet.

TIPS: I tillegg til å skifte eller stramme opp kobberklink, vil det på en gammel trebåt være veldig aktuelt å erstatte gamle galvaniserte skruer i kjølen og bunnstokkene med nye rustfrie.