utgave nr 1 2011

Båtjus

Kjøp av båt fra Sverige, Hva trenger skipperen av papirer for å føre en 58-foter? mm

Publisert Sist oppdatert

Kjøp av båt fra Sverige

Jeg har nå funnet en båt jeg ønsker å kjøpe fra et firma i Sverige. Hvordan kan jeg forsikre meg om at båten står til forventningene og er i den stand annonsen viser? Vil kjøpet gå under norsk eller svensk lovgivning når selger er et svensk firma dersom det skulle dukke opp feil eller mangler?

Svar:
Ja, dette er vel en del av ulempene ved å kjøpe båt i Sverige. Her som ellers må du i størst mulig grad ”se deg for”, og naturligvis helst undersøke båten selv før kjøpet. Ellers skal den jo være i henhold til opplysningene du har fått og eventuelt burde ha fått. Det er viktig at kjøpekontrakten gjøres mest mulig detaljert i forhold til dette. Mye kan tilsi at norsk forbrukerkjøpslov faktisk vil kunne få anvendelse i et slikt tilfelle, men dette er likevel ganske upraktisk – i hvert fall hvis det er mindre problemer fordi det kan være upraktisk å forholde seg til en svensk selger. Husk at det er forskjell på å ha rett og få rett. Så dette bør du ta med i regnestykket ditt.

Hva trengs for å føre en 58-foter?

Jeg ønsker å kjøpe en ny båt, litt større enn den vi nå har, og har landet på en 58 fots Fairline. Jeg er imidlertid usikker på om det holder å ha bestått båtførerprøven, eller om jeg trenger ytterligere sertifikater eller godkjennelser for å føre en båt på denne størrelsen? Finnes det i tilfelle alternativer til å ta sertifikatet, slik jeg har lest andre har gjort?


Svar:

For å føre fritidsbåt med største lengde 15 meter eller mer, må du inneha minimum fritidsbåtskippersertifikat (D5L). Dette er et krav for å kunne føre båten. Dette fritidsbåtskippersertifikat gir deg rett til å føre fritidsbåt med bruttotonnasje inntil 50 tonn. Båten du har funnet er oppgitt å være 58 fot, det vil si 17,7 meter. Da ser vi at denne båten i alle tilfeller krever at du innehar fritidsbåtskippersertifikatet. At du har bestått båtførerprøven er i dette tilfellet dessverre ikke tilstrekkelig. Når det gjelder alternativer finnes det ingen annen mulighet enn å ta fritidsbåtskippersertifikatet hos en godkjent kursarrangør.

SKIPPER

: Hva trenger skipperen av papirer for å føre en 58-foter? (Illustrasjonsfoto: Atle Knutsen).
Forholdsregler ved leie
Vi er to samboere som har planer om å leie båt for en lengre seilas. Er det spesielle juridiske forholdsregler vi bør ta i denne forbindelsen?

Svar:

For det første må dere sørge for å ha en god leiekontrakt med båteieren som regulerer de viktigste spørsmålene ved utleieforholdet. Hva skal leien koste er naturligvis vesentlig, men kontrakten bør også si noe om hvilken tilstand båten skal ha ved overtagelse, hvor skal båten tilbakeleveres, hvordan båten da skal se ut – og hva med om tilbakeleveringen blir forsinket? – Bare for å nevne et par spørsmål. Ikke minst må det være klart hvem som skal ha ansvaret for forsikring av båten, og hva risikerer dere om dere er uheldige og båten blir skadet. Dette er en så viktig kontrakt at jeg vil anbefale dere å oppsøke en advokat for å få hjelp til dette. Går dere til en profesjonell utleier er det greit at denne forhåpentligvis har en omfattende kontrakt. Dette innebærer likevel ikke at det nødvendigvis er noen balansert og god kontrakt – særlig sett med deres øyne. Sannsynligvis er den farget av at den er utarbeidet av utleieren, og således ivaretar dennes interesser i (for) stor grad. Jeg vil derfor også i et slikt tilfelle anbefale dere å få en advokat til å gjennomgå kontrakten. For det andre er det med tanke på forsikringen av båten, viktig å undersøke at forsikringen dekker deres behov, og ikke minst faktisk gjelder for det aktuelle fartsområdet dere skal seile i. Jeg er kjent med kjedelige tilfeller hvor det oppsto alvorlig skade, men hvor forsikringsdekning ble avslått fordi båten var utenfor det geografiske dekningsområdet (som var begrenset til ”Scandinavian waters”). For det tredje bør dere vurdere om dere trenger en avtale dere i mellom. Hvordan skal kostnader fordeles og så videre. Det høres kanskje dramatisk ut, men muligens bør dere også skrive et testament. Det er vel ikke spesielt risikofylt å reise på båtferie i Middelhavet, men det er uansett ikke dumt å tenke gjennom disse spørsmålene. Dere må også huske på at samboere uten felles barn ikke arver hverandre, og kanskje bør dere opprette et gjensidig testament og regulere arvespørsmålene på linje med arvelovens system for ektefeller.


Faktura etter mer enn to år

Jeg fikk nylig en faktura for en reparasjon som verkstedet utførte for to år siden i forbindelse med vinteropplag. Jeg synes det er helt utrolig sommel, og lurer på om jeg kan ha plikt til å betale denne regningen så lenge etterpå.


Svar:

Såfremt det var avtalt eller forutsatt at du skulle betale for denne reparasjonen, og at den ikke var inkludert i det du eventuelt allerede har betalt for opplag, er dette bare et spørsmål om foreldelse. I utgangspunktet reguleres dette av reglene om foreldelse og den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, regnet fra da verkstedet opprinnelig kunne kreve betaling. Med andre ord er ikke verkstedets krav foreldet og du er forpliktet til å betale – selv om det naturligvis er ergerlig å få en regning så lenge etterpå.