utgave nr 5 2

42 fot organisert vanvidd: Fyllingsdør og byggebøker

Publisert Sist oppdatert


Selvbyggerprosjekt
Klipper-ketchen "Njord"
Tegninger: Jan Knutsen, Vågen Båtbyggeri AS, Aukra
Rådgivere : Konstruksjon og byggeveiledning: Jan Knutsen
Lim: West System Norge AS, ved Taco Rison
Byggemetode: Tre og epoksy
Total lengde:42 fot
Største bredde: 4,1 m
Dybde:1,8 m
Ballastkjøl: 6 300 kg
Deplasement:15 000 kg
Seilareal:120 m2
Motor:120 hk, Ford
Type:Klipperketch, hevet akterdekk, “poppdekk”
Byggetid:5000 timer
Egne mål:Arbeidene skal ha tilnærmet samme kvalitet som fra båtbyggeri

Del 12


42 fot organisert vanvidd


Fyllingsdør og byggebøker


Ragnar selvbygger beskriver denne gangen hvordan han lager en fyllingdsdør til ”Njord”. I tillegg går han gjennom tilgjengelig litteratur for amatørbåtbyggere.


Tekst og foto: RAGNAR STEINHOVDEN
Fyllingsdøren er over 400 år gammel. Med enkelt verktøy, og uten lim eller finerte plater, lagde snekkeren solide dører som har stått i flere hundre år uten å slå seg. Materialkunnskap og nøyaktighet var en forutsetning for å klare dette. I dag har vi gode limtyper og en overflod av verktøy. Men industrialiseringen har ført til at mye av materialkunnskapen er gått tapt.
Fyllingsdøren er virkelig snekkerglede. Har du godt verktøy, er det relativt enkelt å lage flotte dører. Mitt dørprosjekt ble noe ambisiøst. Det finns mange enklere design enn dette. Tegninger for denne døren, og en enklere en, har jeg lagt på internettsiden min.
Fyllingsdøren består av ”ramtre” (rammen rundt døren) og ”speil” som er den egentlige fyllingen mellom ramtreet. Speilfyllingens oppdeling er det som gir døren karakter. Profilen langs ytterkanten på speilene kalles ”fris”. På fagspråket kalles døren jeg har lagt for ”fyllingsdør med frisede speil”.
I en båt er det vanlig å bruke dørbredder fra 50 cm og oppover. Min dør ble 55 cm bred og 1,9 m høy. Designet fant jeg i en artikkel i ”Boat International” der det var avbildet et interiør fra det italienske Perini-verftet. Kanskje Røkke har samme design i sin yacth?

Materialer

Døren ble lagt av alm. Alm har en vakker tekstur, gode limeegenskaper, men har lett for å vri seg. For å stabilisere materialene, ble derfor ramtreet laget av 4 bord limt sammen med West System epoksylim. Bredden på ramtreet bestemmes av innbyggingsmålet på dørlåsen. For meg ble det 8 cm bredt og 4 cm tykt. Tykkelsen er avhengig av freseprofilene du bruker.
Speilfyllingen ligger i en 14 mm dypt og 8 mm bred fuge i ramtreet. I hjørnene er ramtreet sammensatt med kontraprofil og limt. (Se bilde) Speilene i døren må ha eksakte mål. Frisene må freses akkurat så tykke at speilet blir klemt ned i fugen i ramtreet uten å ligge løst. Bredden og høyden på speilene må være et par millimeter mindre enn til bunnen av fugen i ramtreet, slik at speilet har muligheter til å leve med vekslende fuktighetsinnhold.
Dette er hemmeligheten med fyllingsdøren. Ved å føye sammen trematerialene slik at fiberretningen fra ramtreet krysser fiberretningen til speilene, oppnår du en stabil konstruksjon, som også er vakker. Faktisk er fyllingsdøren mer stabil enn en dør laget av kryssfiner eller limt av massivt tre.

Speilene

Speilfyllingene ble laget av 4,5 cm brede lekter av alm limt sammen med epoksylim. Ferdig høvlet ble tykkelsen 3 cm. Både til speilfyllingene og ramtreet må du sortere materialene nøye. Delene må limes sammen, slik at spenningene i treet arbeider mot hverandre. Dessuten må teksturen i treet passe sammen. For alm får du penest resultat dersom åringene i treet står mot overflaten, såkalt kantskåret.
Siden målene må være så eksakte, lønner det seg å tegne opp døren og regne ut alle kappmål før du starter. Jeg lagde en bue i toppen av døren som Perini-verftet gjorde. Med dette koster mye ekstra arbeide. For å få til en slik bue, må en lage en sjablong som brukes under fresingen. Videre må du også ha bue på karm og lister. Men det blir pent og maritimt.

Verktøy

Mye av verktøyet jeg brukte for å lage fyllingsdøren er dyrt og krever erfaring. Vil du lage en dør til din egen båt, anbefaler jeg at du får frest ramtre og speil hos en møbelsnekker. Tilpass målene på delene til døren etter det fresverktøyet snekkeren har. Fresejobben er bare 10 % av arbeidet. Resten kan du gjøre selv, og det er enkelt.
Limingen av delene til døren gjøres på en bordplate dekket med plastfolie. Langs kanten av bordplaten skrues lekter slik at ramtreet blir klemt mot lektekanten med tvinger og blir beint. For å holde delen plan på oversiden, brukes tvinge på en lekt med plasttape på. Tapen hindrer lekten i å lime seg fast i epoksylimet. Døren ble prøvemontert først. Plassering av ramtre mellom speil ble merket, så påført lim og satt sammen.
Selv syns jeg at alm er penere enn teak. Det finns mye fint treverk i norske skoger. Ask er også utmerket. Ask har en lys og vakker tekstur, gode limeegenskaper og passer fint til en dør som denne.

Bøker for båtbygging


Vår maritime historie er utførlig dokumentert i store praktverk om våre bragder og nasjonale klenodier. Dessverre er det få bøker som beskriver hvordan skipene ble bygd. Jeg har lenge trodd at trebåtbyggeriene burde ha mange gode bøker i hylla si. Men en ringerunde til de største båtbyggeriene, ga lite nytt.


Den mest omfangsrike bokhylla fant jeg hos Risør Trebåtbyggetri. Dette kan ha sammenheng med at Ole-Jacob Brock, forfatteren av ”Trebåten” er mer bokorm enn de øvrige båtbyggerne. For som de sa hos Hansen & Arntsen AS: ” Det jeg kan, bygger på 30 års erfaring. Og det nye lærer jeg ved å prøve meg frem til jeg kan det”. Det er ingen tvil om at de kan faget sitt og ikke har behov for lærebøker. De har 7 generasjoner med båtbyggere å høste kunnskap fra!
Paradokset er imidlertid at selvbyggere står for den største produksjonen av trebåt i Norge. Men vi har ikke generasjoner med erfaring å bygge våre prosjekter på. De nye byggemetodene med epoksylim har gjort selvbygging lettere og mer aktuelt enn noen sinne. Selvbyggeren er faktisk blitt en konkurrent til båtbyggeriene.

Mine bøker

1. Trebåten
En fagbok for trebåtbygging, skrevet av Ole-Jacob Brock. Den blir brukt som lærebok på båtbyggerskolene. Boka gir grunnleggende innføring i materialvalg og legger vekt på kvalitetsbevissthet og gir en god innføring i håndverket. Den er lettlest, har mange tips og skisser. Det var denne boka som fikk meg i gang som amatørbygger.
Universitetsforlaget, ISBN 82-00-42155-4

2. The Guedon brothers on boatconstructions (engelsk)
Dette er selve epoksy-bibelen fra West System. Boken er omfangsrik, og jeg bruker den som oppslagsverk for liming med epoksy. Boken fåes hos West System Norge på www.westsytem.no

3. Nordisk Båt Standard
Nordisk Båt Standard er en samling av tekniske standarder for båter kortere enn 15 meter. Den er omfattende og deler av standarden må du være ingeniør for å beherske. Forskjellige avsnitt i standarden bli ajourført etter hvert som nye standarder i Eu-direktivet kommer til.

4. EU-direktivet
(Forskrift om produksjon og omsetning m.v. av fritidsfartøy 1996) ligger på internettsiden min i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet.

5. Boat interior construction
Bygging av interiør med bruk av kryssfiner og profilerte lister for sammenføyning. Ideell for den som vil bli fort ferdig, men boka gir også ideer til perfeksjonisten. Tar også for seg legging av teakdekk, bysse og gassinstallasjon. West System Norge www.westsystem.no

Båtbyggeriene anbefaler

De fleste av bøkene jeg hadde fra før ble også anbefalt fra båtbyggeriene. Men i tillegg oppdaget jeg tre nye.
Could-moulded and strip-planked wood boatbuliding (anbefalt av Vågen Båtbyggeri) .
Ian Nicolson gir her en innføring i stripplanking og kaldbaking. Boka har mange bilder fra flere båter med forskjellige byggemetoder. Den har også en teoretisk del om beregninger med skisser av viktige detaljer. Forfatteren har skrevet flere bøker. ISBN 0-540-07147-1

Practical Yacht Joinery (anbefalt av Risør Trebåtbyggeri)
Mange nyttige tips om hvordan man kan sette sammen ulike deler av båten. Viser gode forslag på hvordan man forbinder hjørner, feller skott, lager trallverk etc. Gode forklarende illustrasjoner.
ISBN 0-87742-140-4 International Marine Publishing Company

How to Build a Wooden Boat (anbefalt av Risør Trebåtbyggeri)
Viser skritt for skritt hvordan “Bud” McIntosh går frem når han bygger sine konstruksjoner. Fantastiske illustrasjoner og morsomt skrevet av en personlighet innen tradisjonell båtbygging. En meget god innføring i tradisjonell kravellbygging.
ISBN 0-937822-10-8 WoodenBoat Publications. Inc. www.woodenboat.com

Internett
Båtmagasinets internettsider er fine som oppslagsverk www.baat.aller.no Søk under ”artikler” og du finner mengder av tidligere publiserte artikler om lim, lakk, båtbygging, utstyr m.m.

Min egen side: https://home.c2i.net/rsteinho er først og fremst ment som et forum for ideer og praktiske tips. Den inneholder nå over 100 sider. Håpet er å bygge den ut med slik at selvbyggerne kan kontakte hverandre fylkesvis gjennom siden og utveksle erfaringer. Bare i mitt nærområde er det minst 20 prosjekter på gang.
www.woodenboat.com har mange bøker i ”Woodenboat Store”.
”Profesional boatbuilder” finner du på www.proboat.com
Videre kan du søke i www.yahoo.com med ”boatbuilding+books” og få mange sider om bøker.

Konklusjon

Selv om bøker finns, mangler godkjente detaljtegninger som er laget etter gjeldende regelverk for de forskjellige delene av båten du bygger. Konstruksjoner som dekksbjelker og kne, feste av bunnstokk og kjølbolter, spant m.m. Alle bøkene gir generelle løsninger. Skal det riktige valget gjøres for båten du bygger, må du ha lang erfaring, noe kun båtbyggerne har.
Finn derfor en båtbygger som er villig til å være rådgiver for deg. Min oppfølgning fra Vågen Båtbyggeri foregår ved at jeg sender skisser over det jeg skal lage og får dem tilbake rettet med mesterens anmerkninger. Det er som å gå på brevskole. Resultatet for min del, er blitt en båt med høy kvalitet utført etter regelverket, og båtens verdi er økt med minst en million kroner. Derfor, stell godt med rådgiveren din. Han er din viktigste ressurs.
Mine artikler fortsetter til høsten. Da vil jeg ta for meg oppbygging av kahytt og dekksbygg, laminering av mast, legging av teakdekk, med mer. Arbeidene skal utføres i sommer.
Du kan følge byggingen på hjemmesiden min. https://home.c2i.net/rsteinho

Powered by Labrador CMS