utgave nr 1 2011

Praktisk: Montér touchpanel

Løvtynt bryterpanel: Touch-bryterpanelet fra Biltema innfrir. Det er løvtynt og elegant. Svært enkel å ha med å gjøre.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: TROND J. HANSEN

I de fleste båter opplever vi etter hvert at bryterpanelet blir for lite, at det ikke lenger er ledige brytere. Vi har jo en tendens til stadig å montere nytt utstyr. Å utvide bryterpanelet medfører ofte en del arbeid og krever også en del plass.
En fordel med å utvide bryterpanelet er at det i større grad er mulig å la hvert apparat få sin egen bryter. For eksempel kan man i stedet for å slå på alle lysene i salongen slå på bare en eller to lamper. Det gjør at man lettere kan spare strøm, og kan dessuten gi en hyggeligere atmosfære om bord. Biltema har tatt frem en enkel og elegant løsning som tar lite plass og er enkel å montere.


Litt fordomsfull

Nå må vi innrømme at vi er litt fordomsfulle og i utgangspunktet en smule skeptiske til Biltema-produkter. I noen tilfeller har vi nok opplevd at billigprodukter ikke holder samme mål som dyrere, men like ofte har vi erfart at båtutstyr fra Biltema faktisk er bra. Vi har også registrert at en del av produktene er akkurat de samme som man kan kjøpe andre steder, bare til lavere pris. Dette har vi blant annet opplevd med enkelte typer båtbelysning. Mange av lampene kommer fra samme fabrikk (i Kina), men solgt under forskjellige navn. Biltema er en gigant, og kan nok kjøpe inn store partier. Noe som igjen kommer oss forbrukere til gode. De siste årene har Biltema fått et meget bra utvalg av båtutstyr, ikke minst når det gjelder LED-belysning og andre elektriske artikler for båt.
Flere varianter
Bryterpanelet fra Biltema har 12 brytere og er altså ekstremt tynt, tynnere enn et vanlig kredittkort. Mål for hele touchpanelet er 70 x 118 millimeter. Det kan kjøpes i tre varianter, uten tekst på bryterne, med brytere nummerert fra 1-12 eller med forhåndsvalgte funksjoner (engelsk tekst: pump, heater, osv). Det følger med løse ”klistrelapper” som eventuelt kan benyttes. Vi gikk for utgaven med blanke touchknapper. Grunnen til at panelet er så tynt, er at man har skilt panelet og selve bryteren. Bryterpanelet styrer en kontrollenhet, en reléboks, som plasseres et annet sted enn panelet – inntil 1 meter fra. Kontrollenheten kan for eksempel plasseres inne i sikringsskapet. Prinsippet er ikke nytt, og brukes for eksempel i industrien. En enkel og liten bryter kan betjene en stor maskin som bruker mye strøm. Den lille bryteren slår av og på en kontaktor/relé som tåler mye strøm. En bryter i en båt må være dimensjonert for å tåle en viss strømstyrke, for eksempel 10 ampere. De bitte små bryterne i touchpanelet ville ikke tålt denne strømstyrken. Derimot tåler de den lille styrestrømmen som trengs for å slå av og på reléene i kontrollboksen.


Enkel montering

Det første du må gjøre er å finne et egnet sted for panelet. Monteringen av dette er uhyre enkelt. Du må ha noe plass på baksiden for å kunne trekke den flate styringskabelen mellom panel og reléboks. Til denne kabelen må du bore et hull på 25 millimeter. Og det er det eneste du trenger verktøy til. Panelet har på baksiden selvklebende 3M teip. Ta bort beskyttelsespapiret og lim panelet fast. Fjern så beskyttelsesfilmen på fremsiden. Det er så fleksibelt at det tåler å bli montert på et noe buet underlag. Derimot vil et ruglete underlag kunne gi dårlig feste for teipen.


Reléboksen

Når panelet er satt opp må du koble reléboksen. Den har et mål på 140x60x90 millimeter. Den har to innganger, som hver styrer seks kurser. Maksimal belastning for hver ”seksjon” er på 40 ampere (480 watt ved 12 volt). Altså tilsammen 80 ampere (960 watt). Hver av de 12 kursene tåler en maksimal belastning på 10 ampere (120 watt). Det er viktig å skru reléboksen godt fast til underlaget (skruer følger med). Styringskabelen på 1 meter kobles med hurtigkoblinger til baksiden av touchpanelet og til reléboksen. Du må trekke tilførselsledninger til hver av de to inngangene. Disse ledningene må tåle maksimal belastning. Bruk minst 6 kvadratmillimeter ledning til hver inngang. Ledningene til pluss-koblingen bør sikres mot kortslutning. Du kan gjerne bruke sikringsholdere og sikringer på ledningene. Minus-ledning (jordingsledning) kan trekkes fra felles koblingspunkt i sikringsskapet. Når disse koblingene er gjort vil touchpanelet og reléboksen være klar.
Når du trykker på bryterne på panelet vil du høre et lite klikk i reléboksen. Når du slår på bryterne vil en liten lysdiode indikere at de er på. Slår du av hovedbryteren vil reléene ”nullstilles”. Det vil si at strømmen til kursene vil være avslått når du på nytt slår på hovedbryteren. Dette er i de fleste tilfeller en fordel, siden man du unngår at apparater uforvarende blir stående på og trekke strøm.


Koble strømkursene

På baksiden er det altså 12 utganger til strømkurser. Boksen er ikke utstyrt med sikringer, og det er svært viktig at alle kurser sikres. Vi synes det er greit å sette opp en sikringsboks/sikringsholder i nærheten av reléboksen. Selv om du foreløpig kanskje ikke har brukt for alle utgangene, kan det være greit å sette opp sikringer til alle 12 kurser. Da er det senere klart for tilkobling. Tilkobling til apparater er da slik at pluss-ledningen kobles til reléboksen via en sikring. Husk at det ikke skal sikres høyere enn 10 ampere.
Apparater som trekker mer strøm må i så fall kobles til brytere som er egnet for det. Minus-ledningen til apparatet kobles fra felles koblingspunkt (jording), eller fra koblingsskinne for jordingsledning. Bruk helst røde ledninger til pluss og svarte til minus. Vi hadde gjerne sett at det hadde vært mulig å kjøpe en sikringsmodul som enkelt kunne settes på reléboksen.
Biltema har et bra utvalg av sikringsholdere. Ideelt sett hadde vi ønsket oss at touchpanelet og reléboksen også hadde kommet i en mindre utgave, for eksempel med seks eller åtte brytere. I vårt tilfelle hadde vi bare brukt for et par ekstra brytere, og da er det litt ”overkill” å sette opp tolv. Men vi vet jo aldri hva vi senere kan finne på å montere av utstyr. Som vi tidligere har skrevet om, er det lurt å lage en oversikt over sikringene – på samme måte som vi har i sikringsskapet hjemme. Da er det lettere å holde orden i sikringsskapet og det gjør også eventuell feilsøking enklere.

Pris:

Touchpanel (samme for alle varianter): kr 399,-
Reléboks : kr 549,-
Sikringsboks for 2x6 sikringer, cirka: kr 100,-
Ledninger, sikringer og div, cirka: kr 100,-
Du trenger:
Foruten touchpanel og reléboks trenger du ledninger, sikringsholdere, sikringer, kabelsko og buntebånd. Av verktøy trenger du vanlig håndverktøy for elektrisk arbeid; avbitertang, avisoleringstang, kabelskotang, div skrujern og 25 millimeter bor.