utgave nr 4 2001

Test: Syv godkjente landstedbåter

Publisert Sist oppdatert

Test: Syv godkjente landstedbåter

Dårligere flyteegenskaper?

De nye CE-normene kan gi oss dårligere båter. Mange eksperter mener normene ikke er tilpasset vårt kalde vann her i Norden. Vi har testet flyteegenskapene på syv populære landstedsbåter. Resultatet kunne ha vært bedre.

Tekst: Lars H. LindènFoto: Bengt WestlundNorsk tilretteleggelse: Jon S. Fredriksen

Det ”blå skiltet”, eller ”Typesertifisering etter nordisk båtstandard” som godkjennelsesordningen egentlig heter, holder på å bli ”vraket”. Godkjenningsordingen ble tatt frem gjennom et samarbeid mellom de nordiske landene på 1970-tallet, og var en sertifisering på at en båt var bygget på riktig måte. Det var beviset på at en båt klarte en viss motorstyrke, og ikke minst at den klarte å bli fylt av vann. Alle båter ble testet i basseng eller i åpen sjø. I dag er det CE-normene som gjelder. I noen tilfeller er det produsenten selv som står for kontrollene. Det finnes bare et fåtall personer som reiser rundt og tar stikkprøver. I Sverige er det blant annet Christer Bergström, ansatt av det svenske Sjöfartsverket, som tar seg av noen av disse stikkprøvene. I det siste nummeret av deres eget blad Sjörapporten sier han følgende:
-EU-reglene er for det meste laget på bakgrunn av kompromisser. Det som uroer meg er at flytekravene i dag er dårligere enn tidligere. Det ”blå skiltet” krevde at båten skulle flyte horisontalt selv når den var full av vann. Slik er det ikke lenger. Det er heftige diskusjoner rundt hvordan en båt skal flyte i vannfylt stand. Normene CE-sertfiseringen foregår etter, er fortsatt bare foreløpige, men det jobbes med å få fastsatt en endelig standard i løpet av året.

Syv båter i test

For å se om det er grunn til bekymring, samlet vi syv åpne landstedbåter i størrelsen rett over fire meter for å teste i praksis. I denne gruppa finner vi markedets storselgere som blant annet Askeladden
14-2210, Crescent 434, Ryds 435 og Uttern 4350. Alle båtene ble testet med en 15 hk påhengsmotor, og samtlige båter ble fylt med vann med motoren på akterspeilet. Dette er båter som har vært på markedet i mange år, og som er bygd etter de gamle godkjenningsnormene det ”blå skiltet” krevde. Det er altså snakk om båter som er testet av det svenske Sjöfartsverket eller Det Norske Veritas.
Når det gjelder flyteegenskaper, står alle båtene i testgruppen til godkjent med mer eller mindre varierende resultat. Fribordhøyden varierer mellom båtene. Vi greide å komme ombord i alle båtene for å lense, men det kreves at det sitter en motor på akterspeilet, og at den har den vekten som båten er bygget for. Hvis motorvekten er for liten, flyter båtene helt feil med nesten hele forskipet under vann.
Til tross for det rolige vannet under testen, får bare knappe halvparten av båtene godkjent når det gjelder sidestabilitet. Hvis man tar det rolig, går det som regel greit å ta seg inn i båten fra sjøen, men vel oppi båten farer vannmassene frem og tilbake. For i det hele tatt å kunne klare å øse båten, må man ha god balanse og finne en sikker plass som holder båten stabil. Spørsmålet man kan stille seg da er hvordan det hadde gått i åpen sjø med flere personer? En person klarer sikkert å ta seg ombord og begynne å øse hvis han/hun har en god porsjon selvbeherskelse, men hvis en eller flere personer blir grepet av panikk i det kalde vannet, vil den mest sannsynlige reaksjonen være å gripe fatt i første og beste del av båten. Dette kan meget godt være det verste stedet å holde, sett fra et stabilitetsmessig synspunkt, og sjansen for at båten vipper rundt er stor. Allerede med to voksne personer på samme side kan de fleste båter vippe rundt.

Tre båter på topp

Tre av de testede båtene klarte flytetesten med toppkarakter, nemlig Buster XS, Ryds 435 og Quicksilver 440. Disse båtene har en meget bra horisontal flyteposisjon når de er vannfylte, og det er lett for en fullvoksen person å ta seg ombord fra sjøen. Også Askeladden 14-2210 og Uttern 4350 får godkjent. Heller ikke i disse er det noe problem å ta seg ombord, men store vannmengder innvendig gjør dem noe ustabile og man må bevege seg forsiktig ved lensing.
Crescent 434 og Terhi Absia får så vidt godkjent. De flyter meget bra, men når man skal ta seg om bord, krenger de så mye at en person på 80 kg har vanskeligheter med å klare det. Vi har vært i kontakt med produsentene til disse to båtene, som opplyser at CE-normen bare krever 40 kg belastning på Crescent 434 og bare 27 kg på Terhi Absia. I denne sammenheng bør det også nevnes at vi ikke fikk vann i dobbeltbunnen på disse to båtene. Med vann i denne seksjonen ville man fått bedre stabilitet.

Dårlige robåter

Roegenskapene til disse båtene ligger på et meget lavt nivå. Dette er utpregede landstedbåter beregnet for påhengsmotor. En motor på 10 hk fungerer bra på Askeladden, Buster og Terhi, mens de andre bør minst ha en 15 hk. De som kom best ut i test med en 15 hk på akterspeilet var Buster XS og Quicksilver 440. Begge planer bra og er stabile selv i kraftige unnamanøvre. Noen av båtene i testgruppen har en liten kjøl (5-10 cm) som gir meget god retningsstabilitet i lave hastigheter, men i høy fart blir de noe slingrete. Spesielt i medsjø har disse båtene en tendens til å plutselig skjære ut til en av sidene. Nesten alle båtene kan utrustes med styrekonsoll med vindskjerm, og for noen av båtene gjør en slik installasjon også at man kan øke motorstyrken noe.
Når det gjelder utstyr og praktiske detaljer, er det store forskjeller mellom båtene. En merkelig detalj er stuerommet helt akterut, som ifølge de gamle normene skulle bestå av et godt ventilert rom for bensintanken og et separat rom for batteriet med hovedstrømbryter. Bare et fåtall av båtene hadde et slikt stuerom som var godt utnyttet. Noen må rett og slett beskrives som bedrøvelige. En annen ting vi savner i flere av båtene er et ”vanntett” skott til klær og lignende. Et rom som holder bagasje tørr etter en brottsjø eller en regnskur, mener vi er en viktig detalj.

Selvlensende?

Sist men ikke minst, er båtene selvlensende eller ikke? Båter på denne størrelsen ligger på grensen til å klare et selvlensende system som fungerer bra. Hvis man hever dørken for mye, mister man innvendig volum, og ikke minst innvendig fribordshøyde som sett fra et sikkerhetsmessig synspunkt, er meget viktig.
Crescent og Ryds har valgt en løsning med stort innvendig volum. Quicksilver er en av produsentene som har valgt en regnlens hvor vannet renner ut når båten ligger stille uten personer om bord. Vår favoritt er Buster XS. Den er en av de minste båtene i klassen (utvendige mål), og den har ikke selvlens i det hele tatt. Den vinner på sine gode sjøegenskaper, fornuftige stuerom og mange fine detaljer. Den er robust bygget, uvanlig stillegående i planingsfart, og dessuten er den laget av sjøvannsbestandig aluminium som krever minimalt vedlikehold. Blant plastbåtene mener vi Uttern 4350 er det beste valget.

ASKELADDEN 14-2210: Klassiker man kan ro.
Klassisk båttype. En av de eldste båtene i denne klassen. Den eneste i gruppen som også kan brukes som robåt. Meget høy finish på plastarbeidene. Lite innvendig volum sammenlignet med andre båter i denne størrelsen. Styrekonsoll kan monteres på forskjellige steder, og fordekk med vindskjerm fåes som ekstrautstyr.

Testresultat:
+flyter vannfylt, bra horisontal flyteposisjon
+høy finish
+solid fenderlist
+rovennlig
+ bra sklisikring
+ låsbart stuerom under aktertofte
+ oppsamlingsrom for vann i dørken
+ sliteskinne under kjøl
+ fordekk med vindskjerm som ekstrautstyr
-ikke selvlensende
-ikke separat batterirom
-ikke fordekk med kryssholt
-noe ustabil når man skal ta seg ombord i vannfylt båt
-liten motorbrønn med lav kant

BUSTER XS: Testvinner!
Eneste aluminiumsbåt i testen og en av de nyeste konstruksjonene i klassen. Klar testvinner med meget gode sjøegenskaper, elegante detaljer og høy flyteevne. Meget bra isolering av skrogsidene gir dessuten en meget stillegående båt. Eneste båt i testen som er laget for både kort og lang stamme.

Testresultat:
+flyter vannfylt, bra horisontal flyteposisjon
+lett å ta seg ombord i vannfylt båt
+gode sjøegenskaper
+lettplanende
+bra fart med 15 hk
+skumfylte skrogsider gir stille båt
+stor motorbrønn med høy kant
+kort eller lang stamme kan brukes
+dobbelt sett åregaffelholdere
+låsbart stuerom med plass til to tanker
+stort stuerom midtskips
+kraftig fenderlist
+bra gripehåndtak og sklisikring
-separat batterirom mangler

CRESCENT 434: Storselger med volum.
En av markedets mest populære båter i denne klassen. Forklaringen ligger i stort innvendig volum, praktisk innredning og gode sjøegenskaper. En 15 hk passer perfekt. Det eneste vi savner er selvlens, men med en høyere dørk hadde man ikke fått det samme volumet innvendig.

Testresultat:
+stort innvendig volum
+gode sjøegenskaper
+lettplanende
+god sittehøyde
+nedfellbar midttofte
+bra ventilasjon i stuerom for drivstofftank
+stor motorbrønn
+to låsbare separate ”vanntette” stuerom
-flyter vannfylt med liten slagside
-er ikke selvlensende
-mangler dreneringsplugg
-ustabil når man skal ta seg ombord i vannfylt båt

RYDS 435 R: Smart innredning.
Storselgeren fra Ryds. Båten finnes i et par ulike versjoner, med og uten styrekonsoll. Høyt fribord gir bra innvendig dybde og god sittekomfort. Smart innredning med mange sitteplasser og praktiske stuerom. Til tross for at den ikke er selvlensende, er dette en av favorittene blant plastbåtene.

Testresultat:
+flyter vannfylt, bra horisontal flyteposisjon
+lett å ta seg ombord i vannfylt båt
+kjennes trygg med motordrift
+høyt fribord
+god sittekomfort
+mange fornuftige stureom
+nedfellbar midttofte
+badeleider
-bruker lang tid på å plane med 15 hk
-ikke selvlensende
-liten motorbrønn med lav kant

TERHI ABSIA: Ett nummer for liten.
Eneste båt i klassen som er laget i vakuumformet ABS-plast. Det er den minste båten i testen, og det merkes med mindre innvendig volum og lav sittehøyde. Noen av innredningsdetaljene skal gjøres om i løpet av 2001. Fordelene med liten båt er god fart, hele 19 knop, og en pris som ligger under de andre i klassen.

Testresultat:
+ lettplanende
+bra fart med 15 hk
+dreneringsplugg for lensing under fart
+gode griperekker langs sidene
+låsbart stuerom akterut
-flyter vannfylt med lett slagside
-lite innvendig volum
-lav sittehøyde
-dårlig sklisikring
-mangler separat batterirom
-ustabil når man skal ta seg ombord i vannfylt båt
-liten motorbrønn med lav kant

UTTERN 4350: Elegant favoritt.
Storselger i likhet med Crescent og Ryds. Elegant båt. Den har ikke den samme fribordshøyden innvendig som sine konkurrenter fordi man har hevet dørken og gjort den selvlensende. En klar fordel! Den får også gode karakterer for fine stuerom, praktiske detaljer og mye standardutstyr. Favoritten blant plastbåtene.

Testresultat:
+flyter vannfylt, bra horisontal flyteposisjon
+høy finish
+bra motorbrønn
+ fint stuerom i toften midtskips
+separat batterirom
+selvlensende med kran
+stor dørkplass
+gode gripehåndtak
+mye standardutstyr
-bruker lang tid på å plane med 15 hk
-oppnår noe lav fart med 15 hk
-noe ustabil når man skal ta seg ombord i vannfylt båt

QUICSILVER 440: Bra landstedbåt.
Nyhet fra Polen der også Crescent bygger sine båter. Nye Quicksilver 440 er en av de beste landstedbåtene sammen med Buster. Den er lettplanende og meget stabil. Den kommer dårligere ut i testen på grunn av flere innvendige detaljer som for eksempel stueplassen akterut og dårlig sklisikring på dørken.
Merknad: Båten markedsføres i Sverige under navnet Örnvik.

Testresultat:
+flyter vannfylt, bra horisontal flyteposisjon
+lett å ta seg ombord når båten er vannfylt
+kjennes trygg med motordrift
+lettplanende med 15 hk
+regnlens – selvlensende uten personer ombord
+tofte midtskips kan åpnes
-gripehåndtak mangler
-liten motorbrønn med lav kant
-ikke separat batterirom
-dårlig sklisikring på dørk
-stuerom til tank er blokkert av slange for lensing

FAKTA


Merknad: Det er viktig å merke seg at tre av båtene, Askeladden, Buster og Terhi, er i CE-kategori D (konstruert for bruk i beskyttet farvann), mens de andre er i CE-kategori C (konstruert for bruk langs kysten).

Importør/Produsent:
Askeladden: Askeladden Marine AS, tlf. 56 30 87 00.
Buster: Bjørn Fjellhaug AS, tlf. 55 25 80 46.
Crescent: Soltvedt Import AS, tlf. 56 37 00 21.
Ryds: Fische Marine AS, tlf. 66 80 91 81.
Terhi: Kellox AS, tlf. 64 97 61 00.
Uttern: Marine Power Int. Ltd, tlf. 22 81 26 20.
Quicksilver: Marine Power Int. Ltd, tlf. 22 81 26 20.

TESTRESULTAT MED 15 HK
Belastning: 2 personer (= 180 kg)

Merknad: Det angitte drivstofforbruket i liter per nautisk mil med Crescent 434 og Ryds 435 stammer fra tidligere målinger hvor Crescent var utstyrt med en totakter og Ryds med en firetakter.

Fabrikat

Askeladden

Buster

Crescent

Ryds

Terhi

Uttern

Quicksilver

Modell

14-2210

XS

434

435 R

Absia

4350

440

Byggemateriale

GRP

Aluminium

GRP

GRP

ABS

GRP

GRP

Lengde i cm

429

415

434

435

404

435

440

Bredde i cm

169

165

172

186

167

180

180

Vekt i kg

190

151

175

210

145

275

230

Maks antall personer

5

4

6

5

4

5

5

Maks motor i hk

15

15

15

15

15

15

25

Maks motor med styrekonsoll

15

20

15

15

15

25

--

Motorstamme

Kort

Kort/lang

Lang

Lang

Kort

Lang

Lang

CE-kategori

D

D

C

C

D

C

C

Veiledende pris båt

25.700 kr

29.300 kr

28.000 kr

28.732 kr

22.990 kr

36.751 kr

28.063 kr

Veiledende pris båt med styrekonsoll

29.700 kr

32.540 kr

29.800 kr

31.353 kr

27.400 kr

39.863 kr

----

Fabrikat

Askeladden

Buster

Crescent

Ryds

Terhi

Uttern

Quicksilver

Modell

14-2210

XS

434

435 R

Absia

4350

440

Testmotor

Mercury 15

Yamaha 15

Yamaha 15

Evinrude 15

Tohatsu 15

Mercury 15

Mercury 15

Motortype

totakter

totakter

totakter

firetakter

totakter

totakter

totakter

Toppturtall i test

5600

5500

5300

5900

5500

5800

5900

Fart i knop:
Ved toppturtall

16,8

19,0

16,8

16,2

19,5

14,6

15,7

- 500 omdr./min.

14,0

17,3

14,0

13,0

17,3

12,0

13,0

- 1000 omdr./min.

10,3

14,5

12,4

8,6

14,0

9,2

9,7

Drivstoff, l/nautisk mil.
Ved toppturtall

0,46

0,30

- 500 omdr./min.

0,43

0,29