utgave nr 9 2011

Praktisk: Montere dieselvarmer

Også i åpne båter, både daycruisere og bowridere, kan man utvide sesongen ved å montere en varmer. Vi monterte en Webasto-varmer i en Anytec 622 SPD.

Publisert Sist oppdatert

TEKST OG FOTO: LARS H. LINDÉN

Anytecen har store og beskyttende vindskjermer, som i kombinasjon med en liten kalesje gir et temmelig lukket passasjer- og førermiljø. Men også andre såkalte bowridere og i stadig større grad skjæregårdsjeeper tilbys med kalesje som gjør det aktuelt å montere en varmer ombord. I denne typen båter gir en varmer på rundt 2000 Watt riktig god varme rundt førerplassen og holder vindskjermen fri for dugg.


Høy effekt

Alle effektive varmere trekker en hel del strøm og bør helst brukes når motoren er i gang. Dersom man skal montere en varmer i en liten båt, må man sjekke at motoren har tilstrekkelig generatoreffekt. Enkelte utenbordsmotorer har ladekapasitet nok til å lade to batterier, ett startbatteri og ett forbruksbatteri.
Før du begynner monteringen, er det en fordel å legge ut alle deler slik at man får en oversikt over lengder og dimensjoner. Man må ha tilgang på hullsager i ulike dimensjoner og en kraftig drill. Skal du montere varmeren i en aluminiumsbåt, må du sørge for å ha hullsager som kan skjære i aluminium. Merk av alle plasser hvor du må skjære eller borre hull med en sprittusj. Det er viktig å tenke på hvor selve varmeren skal sitte, og eksosslangen må gå ut i det fri, enten i akterspeilet eller i skrogsiden.


Planlegg nøye

Bruk heller litt ekstra tid på planleggingen fremfor å skjære et hull på feil sted. I en liten båt kan det være vanskelig å finne plass til de tykke varmluftsslangene som skal trekkes fra varmeren og frem til konsollen. Her gjelder det å finne en egnet og beskyttet vei, for eksempel under dollbordet. For øvrig er monteringen ganske enkel. Monteringsbeskrivelsen for vår Webasto-varmer var instruktiv og til god hjelp.
På denne typen åpne båter er det mest effektivt å kun montere to dyser. Hoved-dysen (som ikke må tildekkes med et spjeld) monteres ved dørken på førerplassen. Den andre trekkes opp til vindskjermen på førerplassen slik at den fungerer som en defroster.


MONTERINGEN

1. PLANLEGGING: Begynn med å planlegge installasjonen og merk av med en sprittusj hvor varmeren skal sitte, hvor gjennomføringer skal monteres, hvordan slanger til varmluft, eksos og friskluft skal trekkes.
2. BESKYTTET: Varmeren bør helst monteres i et stuverom eller under dollbordet slik at den beskyttes mot fuktighet. Skru fast monteringsbraketten på et loddrett flate.
3. TILKOBLINGER: På varmerens underside sitter tilkoblingspunktene for drivstoff, samt for slangene til eksos og forbrenningsluft.
4. FEST VARMEREN: Plasser varmeren på sitt feste og skru den fast med gjennomgående bolter.
5. DIESELPUMPEN: Montér drivstoffpumpen så nær tanken som mulig og i vannrett posisjon. Pumpen har et gummifeste som reduserer lyd og vibrasjoner.
6. EKSOS: Lag hull og monter skroggjennomføring som leder ut eksosen. Eksosen må ut enten via akterspeil, motorbrønnen eller skrogside. Alle gjennomføringer skal plasseres minst 30 cm over vannlinjen.
7. EKSOSSLANGEN: Monter eksosslangen i stussen på varmerens underside. Bøy slangen noe oppover på midten slik at det dannes en vannlås, og monter den andre slangeenden i skroggjennomføringen.
8. LUFTTILFØRSEL: Lag ytterligere et hull for skroggjennomføring til luftinntaket. Dette hullet skal monteres et godt stykke fra eksosen slik at varmeren ikke suger inn eksosen. Også denne gjennomføringen skal sitte minst 30 cm over vannlinjen.
9. HULLSAG: Bruk hullsag til varmluftsslangene og kontroller først at ingen andre kabler eller slanger ligger skjult bakom skottet. Sett på en beskyttelseslist rundt hullkanten slik at slangene ikke slites i stykker av de skarpe kantene.
10. TILPASSNING: Skjær av ytterkanten på varmluftslangen slik at den blir jevn og fin.
11. INGEN SLANGEKLEMMER: Varmluftsdysen til Webasto skrues til for hånd ved montering og varmluftsslangen trykkes på plass. Man behøver ingen slangeklemmer.
12. UTEN SPJELD: Plasser en hoved-dysen ved dørken på førerplassen. Denne dysen må ikke stenges med et spjeld. En varmer må ha minst en ventil som er helt åpen. I motsatt fall risikerer man at varmeren overopphetes.
13. DEFROSTER: Den andre dysen kan plasseres under vindskjermen på førerplass, helst mot den ene siden slik at varmluften fordeles over et størst mulig område. Dette bør være vribart og utstyres med et spjeld.
14. ENKELT: Hovedkabelen kobles til på toppen av varmeren. Her er det et lokk som demonteres og ferdige kontakter som plugges i hverandre.
15. TILGJENGELIG: Reguleringspanelet monteres ved førerplassen, og til høyre ser vi også giveren til termostaten. Denne giveren bør i første omgang festes provisorisk med tape slik at den kan flyttes til best mulig plassering ført den festes permanent. Giveren må ikke sitte i nærheten av en av dysene.
16. SPENNINGSMÅLING skal skje direkte via batteriets pluss- og minuspol, og ikke via hovedstrømbryteren. Når varmeren skrus av på panelet, går den i nedkjølingsmodus. Om denne avbrytes risikerer man overoppheting. En 20 Amp sikring skal monteres på plusskabelen.
17. INNENBORDSMOTOR: I en dieseldreven båt henter man drivstoffet direkte fra dieseltanken. I en båt med utenbordsmotor må man komplettere varmeren med en løs tank på 10 eller 20 liter som plasseres i nærheten av varmeren og dieselpumpen.

Viktig!

• Monter kun diesel- eller parafindrevne varmere i båter.
• Varmeren må ikke plasseres i samme rom som en bensinmotor eller bensintank.
• Varmeren skal plasseres der den er beskyttet mot fuktighet.
• Varmeren bør monteres utenfor det området som skal varmes opp.
• Lange luftslanger gir varmetap.
• Forbrenningsluften skal hentes fra det frie.
• Reklamasjon bortfaller dersom monteringen ikke er utført etter Webastos anvisninger.
• Få utført kontroll av installasjonen hos autorisert montør og send inn garantikort til importør. Det sikrer dine rettigheter i etterkant.

Fakta: Webasto Air Top 2000 ST D

Fabrikat: Webasto
Type: Air Top 2000 ST D
Drivstoff: Diesel
Effekt: 900 – 2000 Watt
Driftsspenning: 12/24 volt
Strømforbruk: 14 - 29 Watt
Drivstofforbruk: 0,12 – 0,24 liter pr time
Mål: 317 x 121 x 120 mm
Vekt: 2,6 kg

GJØR-DET-SELV-FAKTA:

I pakken: Varmer og feste, dieselpumpe, kabler, reguleringspanel, eksospotte, gjennomføringer og drivstoffslange.
Du trenger i tillegg: Luftslanger og dyser
Verktøy: Hullsag, drill og vanlig håndverktøy
Vanskelighetsgrad: Tre av fem skiftnøkler
Bruksanvisning: Fem av fem skiftnøkler
Hvor lang tid: 4-8 timer
Trengs fagfolk: Nei
Påvirker CE-merking: Nei
Aktuell ISO-standard: Drivstoffsystem: ISO 10088
Brannsikre slanger: ISO 7840
Pris: 15.081 kroner
Produsent: www.webasto-marine.com

Norsk importør: www.hellanor.no