utgave nr 10 1997

Test av Shipmate RS 8300

Publisert Sist oppdatert  Test av Shipmate RS 8300


  Avansert og sikker


  Tekst og foto: Odd Monge

  Etter sesongens mange påminnelser om at mobiltelefonen ikke holder som sikkerhetsutstyr, har Båtmagasinets VHF-ekspert testet en representant for den nye generasjonen fastmonterte VHF-er. Etter vår mening obligatorisk utstyr ombord i en bobåt!

  Den moderne elektroniske tidsalder er over oss for fullt. Dette har i flere år satt sitt preg på den profesjonelle skipsfarten og begynner etterhvert også å prege lystbåtflåten. Stadig fler skaffer seg GPS, kartplottere og avanserte instrumenter for fiskeleting. Hva som er nødvendig for sikker navigering, kan man saktens spørre seg, sikkerheten øker nødvendigvis ikke med antallet fikse greier.
  Vi konstaterer at mange, tilsynelatende relativt erfarne båteiere, satser på mobiltelefoner som eneste form for kommunikasjonssystem ombord. Vi kan forstå at man satser på et såpass rimelig kommunikasjonssystem med den øvrige verden, men mobiltelefoner har etter vår mening ikke noe med sikkerhet på sjøen å gjøre!
  I den senere tid har vi sett mange eksempler på folk som i nødsituasjoner kun har NMT- eller GSM-telefoner, noe som skaper problemer for redningsarbeidet bl.a. fordi mobiltelefoner er umulige å peile, slik man kan med en VHF. Dessuten, hvor mange får ikke hjelp direkte fra fartøyer i nærheten når man går ut med PAN eller MAYDAY på kanal 16? Det hjelper ikke stort å rope MAYDAY via mobiltelefon!
  På sjøen er det kun VHF som gir den trygghet vi bør og skal ha!

  Testen

  Vi har tidligere i Båtmagasinet testet en rekke bærbare VHF’er, radioer som kun er beregnet for ombordkommunikasjon og til bruk i lettbåten. Denne gangen skal vi se på en stasjonær installasjon av det eksklusive slaget. Shipmate, som holder til i Støvring i Danmark, er kjøpt opp av Simrad og er dermed et norskeiet firma.
  Stasjonen består av radiodel, løst håndsett med alle betjeningsfunksjoner og høyttaler. Den egner seg utmerket for installasjon i fartøyer hvor skipperen vil ha en noe mer avansert VHF. Selve radiodelen monteres skjult i skap bak panel e.l. Høyttaler og betjeningshåndsett, som er spruttette, monteres i nærheten av styreposisjonen. Installasjonen kan utvides opp til tre håndsett og høyttalere, da har man samtidig kommunikasjon håndsettene imellom. En stor fordel i fartøyer med flere styreposisjoner. Avstanden mellom radiodelen og håndsettet kan være opp til 20 meter. Som standard leveres radioen med vanntett kontakt og 5 meter kabel, noe som burde holde for de fleste.

  Monteringen viktig!

  Det blir en del arbeid i forbindelse med en slik installasjon. Strømkabler av passende dimensjon følger med. Disse skal trekkes, håndsett- og høyttalerkabler skal fremføres, og sist men ikke minst, man skal finne en fornuftig fremføringsvei for antennekabel. Husk at signaltapet ved bruk av tynn antennekabel (f.eks. RG 58) er relativt stort ved avstander mer enn 5-10 meter til antennen. Gå heller over til en tykkere kabel som halverer tapet! Radioinspeksjonen i Telenor anbefaler at antennekabler legges minst 10 cm. fra annen kabelføring. Husk at hvis VHF’en ikke installeres av autorisert installatør, skal det medfølgende kontrollskjema fylles ut og sendes Radioinspeksjonen.
  Man trenger erfaring og måleinstrumenter for å foreta dette. Vi anbefaler at det gjøres en avtale med en installatør på forhånd, slik at vedkommende kan foreta sluttkontrollen og sende inn kontrollskjemaet.
  Videre vil vi påpeke at med dagens allehånde installasjoner for datautstyr, GPS, GSM-telefoner, kartplottere o.l. er det i høy grad nødvendig å ta hensyn til stråling fra utstyr og kabler. Derfor anbefaler vi at alle antenner monteres med dobbelt skjermet kabel (f.eks. RG 214) for å unngå uønsket stråling. På dette området vet vi at mange installatører gjør for dårlig jobb, det koster nemlig å investere i nytt utstyr bl.a. for påkrymping av kontakter. Dessuten har vi en mistanke om at kunnskapsnivået på dette feltet er for lavt hos svært mange radioforhandlere.

  SOS-funksjon

  Når man har montert stasjonen på en fornuftig og forskriftmessig måte, har man fått en VHF full av tekniske finesser. Men radioens viktigste egenskap er at den kan sende nødsignal med posisjon, fartøyets identitet og tidspunkt automatisk på kanal 70, som avlyttes av alle kystradiostasjoner og fartøyer med GMDSS-utstyr! GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) vil være innført i alle profesjonelle fartøyer i 1999. VHF’en kan nemlig kobles sammen med en GPS, slik at posisjonen blir utsendt sammen med det digitale identitetsnummeret (DSC) når man trykker tre ganger på SOS-knappen.
  Har man ikke GPS, men kjenner posisjonen, kan denne inntastes manuelt på håndsettets tastatur hvis man har tid nok! Etter utsendelse av automatisk nødsignal, kan man kommunisere med andre fartøyer eller kyststasjon som normalt på kanal 16. Nødsignal kan selvfølgelig sendes ut på kanal 16 på vanlig måte.

  Finessene

  Så var det alle de andre finessene som scanning av alle, eller opp til 10 valgte kanaler. Trafikk på kanal 16 har prioritet så lenge håndsettet står i holderen.
  Squelch (undertrykking av støy i mottakeren) reguleres med trykk-knapper i tre trinn, noe vi synes er for lite. Følsomheten (evne til å ta imot svake signaler) blir noe dårlig. Hadde det vært mulig å regulere i flere trinn, hadde dette utvilsomt virket bedre. Dette var ganske merkbart under testen, hvor vi sammenliknet følsomheten med vår faste VHF, Sailor RT 146. Vi påstår ikke at denne manglende følsomhet har all verdens betydning, men det trekker inntrykket noe ned.
  Rekkevidden var omtrent den samme som med vår faste VHF. Naturlig fordi de har samme utgangseffekt og identiske antenner temmelig likt plassert. Høyttalervolumet reguleres også med knapper, men i 8 trinn. Hørbarheten fra høyttaleren i relativt støyfylte omgivelser opplever vi som for dårlig! Lyden er frekvensmessig i det lavere området. Produsenten bør skifte høyttalerelement slik at lyden blir lysere og skarpere.
  VHF’en leveres med en instruktiv brukerveiledning på dansk, som må leses for å kunne ta i bruk alle finessene! Den inneholder også et greit serviceskjema. RS 8300 leveres også i en versjon som ikke har den automatiske SOS-muligheten og 5 m. forlengelseskabel, men ellers er den identisk.

  Data Shipmate RS 8300 SOS:
  Strømforbruk:150 - 200 mA ved mottak,
  5 A ved sending 25 watt,
  0,8 A ved sending 1 watt
  Veiledende pris med moms:kr. 7073 for SOS-versjonen,
  kr. 5363 uten SOS.

  Fordeler:Spruttett håndsett og høyttaler,
  kan bygges ut med flere betjeningsnheter,
  problemfritt nødsignal ved bruk av SOS-versjonen sammen
  med GPS,
  god informasjon i LCD-vinduet på håndsettet.
  Ulemper:For mørk lyd i høyttaleren,
  grov støyundertrykking i mottakeren grunnet for få step på squelch.

  Importør: Simrad as, tlf. 67 56 74 80